Phát triển lúa gạo theo hướng hiệu quả, bền lâu

Trong bối cảnh nông nghiệp đang được đẩy mạnh, cơ cấu lại ngành lúa gạo theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững và kiên cố là hướng đi... Read more »

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 732,5 tỷ $

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/12, trong tháng 12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,82 tỷ $, tăng 2,7% so với... Read more »