Sưu tầm những câu chửi thề bằng tiếng anh – StudyTiengAnh

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Sưu tầm những câu chửi thề bằng tiếng anh – StudyTiengAnh. Bài viết chui bang tieng anh tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

1. Những câu chửi thề bằng tiếng anh phổ biến

 • Đồ dở hơi! :Up yours!
 • Tức quá đi! : How irritating!
 • Vô lý! : Nonsence!
 • Đừng có ngu quá chứ ! : Don’t be such an ass
 • Thằng khốn nạn! : You’re a such a jerk!
 • Mày không có óc à? : Are you an airhead ?
 • Biến đi! Cút đi! : Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)
 • Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi! : That’s it! I can’t put up with it!
 • Thằng ngu! : You idiot!( What a jerk!)
 • Đồ bần tiện! : What a tightwad!
 • Mẹ kiếp! : Damn it!
 • Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình : Go away!I want to be left alone!
 • Thằng vô lại ! : You scoundrel!
 • Đừng chõ mõm &o chuyện của tao! : Keep your mouth out of my business!
 • Đừng chõ mũi &o chuyện của tao ! : Keep your nose out of my business!
Xem Thêm  Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh? – Thcs giao thiện

2. Những câu chửi thề bằng tiếng anh dạng ngắn

 • Do you wanna die?( Wanna die ?) :Mày muốn chết à ?
 • You’re such a dog !:Thằng chó này.
 • You really chickened out :Đồ hèn nhát.
 • God – damned : khốn kiếp
 • What a life! oh,hell! :. mẹ kiếp
 • Uppy! : chó con
 • The dirty pig! : đồ con lợn
 • Fuck you : đis mẹ mày

cau chui the bang tieng anh

Bạn Đang Xem: Sưu tầm những câu chửi thề bằng tiếng anh – StudyTiengAnh

(Câu chửi thể bằng tiếng anh dạng ngắn)

3. Những câu chửi thề bằng tiếng anh dạng hỏi

 • What the hell is going on? :Chuyện quái gì đag diễn ra vậy?
 • What do you want?:Mày muốn gì ?
 • You’ve gone too far!: Mày thật quá quắt/ đáng !
 • Get away from me!:Tránh xa tao ra.
 • I can’t take you any more!:Tao chịu hết nỗi mày rồi
 • You asked for it :Do tự mày chuốc lấy
 • Shut up!:Câm miệng
 • Get lost :Cút đi
 • You’re crazy!:Mày điên rồi !
 • Who do you think you are?:Mày tưởng mày là ai ?

4. Những câu chửi thề bằng tiếng anh thường được sử dụng

 • I don’t want to see your face!: Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
 • Get out of my face :Cút ngay khỏi mặt tao
 • Don’t bother me :Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
 • You piss me off :Mày làm tao tức chết rồi
 • You have a lot of nerve: Mặt mày cũng dày thật đấy
 • It’s none of your business: liên quan gì đến mày
 • Do you know what time it is?: Mày có biết mày giờ rối không?
 • Who says?: Ai nói thế ?
 • Don’t look at me like that: Đừng nhìn tao như thế
 • Drop dead: Chết đi

Xem Thêm : Phương pháp nấu rượu chuối đơn giản đạt hiệu quả cao

cau chui the bang tieng anh

(Câu chửi thề bằng tiếng anh thường phát hiện)

Xem Thêm  Ag2O màu gì? – Đại Học kinh doanh Thương mại & Công Nghệ Hà Nội

5. Những câu chửi thề bằng tiếng anh gây sốc

 • You bastard!: Đồ tạp chủng
 • That’s your problem: Đó là chuyện của mày.
 • I don’t want to hear it: Tao không muốn nghe
 • Get off my back: Đừng lôi thôi nữa
 • Who do you think you’re talking to?: Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
 • What a stupid idiot!: Đúng là đồ ngốc
 • That’s terrible: Gay go thật
 • Mind your own business!: Lo chuyện của mày trước đi
 • I detest you!: Tao câm hận mày
 • Can’t you do anything right?: Mày không làm được ra trò gì sao ?
 • You bitch!: Đồ chó đẻ
 • cám ơn off!: Mẹ kiếp hoặc j đó tương tự=.=
 • Knucklehead: Đồ đần độn
 • Damn it! ~ Shit!: Chết tiệt
 • Who the hell are you?: Mày là thằng nào vậy?
 • Son of a bitch: Đồ ( tên) chó má
 • Asshole!: Đồ khốn!

6. Những câu chửi thề bằng tiếng anh hay được dùng

 • Đồ dở hơi!: Up yours!
 • Tức quá đi!: How irritating!
 • Vô lý!Tào lao quá đi: Nonsence!
 • Đừng có ngu quá chứ !: Don’t be such an ass.
 • Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!): You’re a such a jerk!
 • Mày không có óc à?: Are you an airhead ?
 • Biến đi! Cút đi!: Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)
 • Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!: That’s it! I can’t put up with it!
 • Thằng ngu!: You idiot!( What a jerk!)
 • Đồ bần tiện!: What a tightwad!
 • Mẹ kiếp!: Damn it!
 • Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình: Go away!I want to be left alone!

cau chui the bang tieng anh

Xem Thêm : Pro’s & Con’s of Spaying & Neutering Cats

(Câu chửi thề bằng tiếng anh thường dùng)

7. Những câu chửi thề bằng tiếng anh gây choáng

 • Shut up , and go away!You’re a complete nutter!: Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !
 • You scoundrel!: Thằng vô lại !!
 • Keep your mouth out of my business!: Đừng chõ mõm &o chuyện của tao!
 • Keep your nose out of my business!: Đừng chõ mũi &o chuyện của tao !
 • Do you wanna die?( Wanna die ?): Mày muốn chết à ?
 • You’re such a dog!: Thằng chó này
 • You’re nothing to me: Đối với tao, mày không là gì cả
 • What do you want?: Mày muốn gì ?
 • You’ve gone too far!: Mày thật quá quắt/ đáng !
 • Get away from me!: Hãy tránh xa tao ra !
Xem Thêm  Đặt câu ghép có các vế câu diễn đạt các kiểu quan hệ nguyên nhân

8. Những câu chửi thề bằng tiếng anh dễ làm mất lòng

 • I can’t take you any more!: Tao chịu hết nỗi mày rồi
 • You asked for it: Do tự mày chuốc lấy
 • Shut up!: Câm miệng
 • Get lost: Cút đi
 • You’re crazy!: Mày điên rồi !
 • What do you think you are?: Mày tưởng mày là ai ?
 • Get out of my face: Cút ngay khỏi mặt tao
 • Don’t bother me: Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
 • You piss me off: Mày làm tao tức chết rồi
 • You have a lot of nerve: Mặt mày cũng dày thật
 • Do you know what time it is?: Mày có biết mày giờ rối không?
 • Who says?: Ai nói thế ?
 • Don’t look at me like that: Đừng nhìn tao như thế

Tuyền Trần

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *