Ý nghĩa Lịch Sử ngày thành hội nông dân Việt nam

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Ý nghĩa Lịch Sử ngày thành hội nông dân Việt nam. Bài viết nghia cua nong dan tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Ý nghĩa Lịch Sử ngày thành hội nông dân Việt nam

Bạn Đang Xem: Ý nghĩa Lịch Sử ngày thành hội nông dân Việt nam

Tổ chức Nông hội đỏ – Tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay được thành lập ngày 14/10/1930. Trải qua 92năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ách thống trị nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đã tập hợp, động viên kẻ thống trị nông dân đóng góp tích cực &o sự nghiệp cách mạng Việt Nam, viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc Đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam sống lầm than dưới ách áp bức đô hộ của bọn thực dân phong kiến. Với lòng yêu nước thương dân, nhiều chiến sỹ đã quên mình xả thân tìm đường cứu dân, cứu nước. Tiêu biểu như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám..v.v.. song sự nghiệp không thành, từ chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tìm ra con đường cách mạng Việt Nam. Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mệnh Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đảng ta đã nhận thức rất rõ vai trò của ách thống trị nông dân và Đảng nhấn mạnh “Nông dân là lực lượng rộng lớn của cách mạng”. Ngày 14/10/1930 Nông hội đỏ ra đời nhằm tập hợp lực lượng nông dân đoàn kết bao quanh Đảng Cộng sản Việt Nam đấu tranh cho tự do, độc lập của dân tộc.

Xem Thêm  Top 40 Cảm nghĩ về người thân (hay nhất) – VietJack.com

Xem Thêm : BLACKPINK, BTS bị ghét bởi những lý do ‘trời ơi đất hỡi’ – Tiin.vn

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp nông dân Việt Nam và quần chúng cách mạng đã vùng lên đấu tranh can trương ở khắp Nam – Trung – Bắc và đặc biệt là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931), một bước tập dượt để tiến hành tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Cách mạng thành công đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và nó là minh chứng cho tinh thần, bản lĩnh và vai trò cách mạng rộng lớn của nông dân với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đất nước vừa độc lập, dân tộc lại bước &o cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Trước tình thế hết sức khó khăn, vận mệnh dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Thực hiện lời kêu gọi: Kháng chiến, kiến quốc, hàng vạn thanh niên nông thôn cả 2 miền Nam Bắc đã lên đường tòng quân giết giặc, hàng chục triệu nông dân đã đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến. Với tinh thần Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng nông dân cả nước hăng hái tham gia Phong trào thi đua ái quốc, sản xuất lập công, đề cao chiến sỹ do Đảng và Chính phủ phát động. Hội Nông dân trong các vùng tạm chiếm đã tiến hành nhiều bề ngoài đấu tranh như: Bám ruộng đất, làng xóm để sản xuất, tranh thủ thu hoạch và cất dấu lương thực, thực phẩm ở vùng địch hậu phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu, kết thúc gần một thế kỷ ách áp bức, xâm lược của thực dân Pháp. Thắng thực dân Pháp song dân tộc ta vẫn chưa trọn vẹn được hưởng độc lập tự do bởi chính sách thực dân mới của đế quốc Mỹ xâm lược. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ở miền Bắc hàng triệu thanh niên nông thôn lại lên đường nhập ngũ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, hàng chục triệu nông dân với khẩu hiệu Vững tay cày, chắc tay súng, Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, Tất cả vì miền Nam ruột thịt, xây dựng vững bền và kiên cố hậu phương, đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đập tan huyền thoại của không lực Hoa Kỳ. Ở miền Nam, địa bàn nông thôn luôn là trận địa, là đối tượng giành giật giữa ta và địch. Từ cuộc đấu tranh chống tố cộng, chống địch cướp bóc, chiếm đoạt. Nông dân đã đứng lên khởi nghĩa vũ trang, phong trào khởi nghĩa của nông dân đã tạo thành phong trào đồng khởi vũ trang. Tạo nên điều kiện cho xây dựng lực lượng để đánh thắng chiến lược Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh, chiến lược Gọng kìm bình định nông thôn của đế quốc Mỹ và nguỵ quyền Sài Gòn. Cùng cả nước bước tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, đưa toàn quốc đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1975 đưa đất nước hoàn toàn độc lập – tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nông dân toàn nước nhanh chóng tổ chức lại cuộc sống, mang lại greed color cho ruộng đồng, thôn, ấp, bản, làng và cũng từ đây, giai cấp nông dân Việt Nam lại cùng toàn dân làm nên kỳ tích trong sự nghiệp đổi mới. Đã góp phần quan trọng đưa nước ta từ một quốc gia thiếu đói trầm trọng về lương thực để trở thành một nước xuất khẩu gạo. Những thành tựu quan trọng trên mặt trận nông nghiệp có ý nghĩa lớn lao trong công việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, ảnh hưởng nhanh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước 92năm qua Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ Nông Hội đỏ, Hội tương tế ái Hữu, Hội Nông dân Phản đế, Hội Nông dân Cứu quốc đến Hội Nông dân Giải phóng ở Miền Nam, Hội Liên hiệp Nông dân tập thể ở Miền Bắc và từ ngày 01/3/1988, Ban Bí thư TW Đảng quyết định đổi tên Hội Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Hội đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Xem Thêm  Cha Mẹ Thói đời ăn ở Tệ Bội Tệ Tệ Tệ bạc bẽo đãi Bẽo Bẽo đãi Tình: Có Chồng hững hờ Cũng Như Không

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *