Các biện pháp tăng năng suất cây cối dựa &o quang hợp – 123doc

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Các biện pháp tăng năng suất cây cối dựa &o quang hợp – 123doc. Bài viết bien phap tang nang suat cay trong tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Dựa &o mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất, để tăng năng suất cây cỏ cần phối hợp nhiều biện pháp liên hoàn ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng &o nhiều nhân tố sinh thái 1 cách hợp lý để cho quá trình quang hợp xảy ra ở mức tối ưu.

Bạn Đang Xem: Các biện pháp tăng năng suất cây cối dựa &o quang hợp – 123doc

a. ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng &o thế năng quang hợp

Thế năng quang hợp là chỉ số quan trọng có ý nghĩa quyết định năng suất. Thế năng quang hợp thay đổi tuỳ từng loại cây cỏ, tùy thời vụ và nhiều yếu tố

khác. Thế năng quang hợp gồm hai yếu tố cấu thành là tổng diện tích lá trên ha đất (L) và thời gian quang hợp của lá (n). Tổng diện tích lá trên đất thuộc cấp chỉ số

diện tích lá (LAI).

Thế năng quang hợp của lúa có độ dài sinh trưởng (n) 200 ngày có LAI khoảng 1 tháng 5 là khoảng 1-5 triệu m2, có trường hợp có thểđạt đến 10 triệu m2.

Để tăng năng suất, biện pháp bậc nhất là tăng thế năng quang hợp. Muốn tăng thế năng quang hợp cần ảnh hưởng &o cả hai yếu tố là diện tích lá (L) và thời gian quang hợp của lá (n).

ảnh hưởng ảnh hưởng &o diện tích lá (L):Tăng diện tích lá là biện pháp quan trọng để

tăng năng suất. Nhưng tăng diện tích lá thế nào cho hợp lý là vấn đề phức tạp, có liên quan đến nhiều yếu tố khác. Nếu tăng diện tích lá quá cao sẽ che lấp lẫn nhau khiến cho quang hợp tổng số trên ruộng cây bị giảm, hô hấp tăng làm cho Kf giảm và cuối cùng năng suất giảm. Nhưng để diện tích lá thấp quá sẽ lãng phí đất, năng lượng và năng suất cũng sẽ thấp.

chính do chính vì cần phải tăng diện tích lá hợp lý. Để tăng diện tích lá hợp lý cần dựa &o nhu cầu ánh sáng của cây cỏ. Cây ưa bóng do nhu cầu ánh sáng thấp nên có thể tăng diện tích lá lên nhưng cây ưa sáng nhu cầu ánh sáng cao lại phải giảm diện tích lá thích hợp. Việc bố trí diện tích lá hợp lý còn tùy thuộc kiểu lá, góc lá, mùa vụ

=> Để có diện tích lá thích hợp cần có mật độ gieo trồng hợp lý, bố trí trồng xen, trồng thẳng hàng, bố trí mùa vụ thích hợp cho các loại cây cỏ … Trên cơ sởđó có thể chủđộng điều chỉnh diện tích lá cực tốt cho quang hợp.

ảnh hưởng ảnh hưởng tác động &o thời gian quang hợp của lá (n): Để tăng thời gian quang hợp của lá có thể vừa tăng thời gian sống của cây cỏ vừa tăng nhanh nhịp điệu độ

sinh trưởng lúc đầu của lá làm cho lá chóng đạt đến thời kỳ khép tán, sớm đạt đến diện tích cực thuận cho quang hợp. Đồng thời có biện pháp hạn chế sự rụng lá, kéo dài thời gian sống và quang hợp của lá đến khi thu hoạch. Như vậy để tăng thời gian quang hợp của lá không nhất thiết tăng thời gian sống của cây mà chỉ tăng thời gian quang hợp cực thuận của lá.

Xem Thêm  INTP – Nhà tư duy – Trắc nghiệm tính cách MBTI – TopCV.vn

Khi làm tăng tốc độ sinh trưởng của lá cần chú ý để cho thời kỳ cây có thời kỳ lá có diện tích cực đại trùng với thời kỳ có bức xạ ánh sáng cao đủ thoả mãn nhu cầu ánh sáng cho bộ lá. Mùa vụ hợp lý là biện pháp thoả mãn được yêu cầu trên.

b. Tăng bản lĩnh sử dụng bức xạ của cây lá

Quang năng là nguồn năng lượng tham gia trực tiếp &o quá trình quang hợp, có vai trò quyết định quang hợp. Không phải tất cả các bức xạđều có vai trò với quang hợp mà chỉ có các bức xạ sinh lý, là những tia sáng có bước sóng trong vùng 380nm-760nm mới có vai trò trong quang hợp.

Bức xạ mặt trời thay đổi về cả cường độ lẫn tỷ lệ các tia theo vịđộ trên trái

đất và theo thời gian

Trong năm mùa hè có tổng bức xạ tới cao hơn màu đông, tỷ lệ tia đỏ lại thấp hơn. Còn trong ngày mặt trời càng lên cao thì tổng bức xạ tới càng lớn và tỷ lệ tia

đỏ càng giảm. Vị trí địa lý càng xa xích đạo tổng bức xạ càng thấp và tỷ lệ tia đỏ

càng cao.

Tổng bức xạ liên quan tỷ lệ thuận với năng suất sinh học.

Tuy nhiên từ năng lượng ánh sáng chiếu xuống ruộng đến năng suất sinh học còn phụ thuộc &o nhiều yếu tố khác. Năng lượng bức xạ chỉ là giới hạn trên về

Xem Thêm : Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh … – GiaTriCuocSong.org

tiềm năng quang hợp, về năng suất sinh học.

Năng suất sinh học phụ thuộc &o hệ số sử dụng năng lượng bức xạ của cây. Quần thể cây có cấu trúc ruộng lá hợp lý sẽ có hệ số sử dụng bức xạ cao là điều kiện cần để dẫn đến năng suất cao.

Theo lý thuyết nếu ruộng cây có LAI = 4 thì có thể hấp thụ trung bình 50% năng lượng bức xạ tới trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. Nếu cây ở trạng thái tối ưu, hiệu suất biến đổi năng lượng trong pha sáng trung bình khoảng 25%, trong pha tối khoảng 80%, như vậy hiệu suất chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành sản phẩm quang hợp đạt khoảng 20%. Với tỷ lệ hấp thụ năng lượng bức xạ tới là 50% thì hệ số sử dụng năng lượng bức xạ cho phép theo lý thuyết là 10%. Đây là hệ

số lý tưởng, nhưng nếu sử dụng các biện pháp tối ưu có thểđạt được. Những quần thể tốt hiện thực tế cũng đã đạt hệ số này là 2,0-2,5% (mía, ngô, rừng nhiệt đới). Đa số các quần thể cây cỏ khác mới dạt 0,5-1,0%. Như vậy xét về hệ số sử dụng năng lượng bức xạ tới năng suất có thể tăng 10-20 lần so với năng suất trung bình hiện giờ.

Để nâng cao hệ số sử dụng năng lượng bức xạ tới, trước hết cần ảnh hưởng &o bộ lá để tăng tỷ lệ hấp thụ ánh sáng lên. Tỷ lệ này có thểđạt đến 80-90% so với tỷ

lệ trung bình 50% như đã tính ở trên. Bố trí diện tích lá thích hợp tăng thời gian quang hợp của lá là biện pháp rất tốt làm tăng tỷ lệ hấp thụ bức xạ tới.

Bên cạnh việc tăng khả năng hấp thụ ánh sáng thì việc liên quan &o các nhân tố sinh thái để làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng đã được hấp thụ trong pha sáng và pha tối quang hợp cũng góp phần nâng cao hệ số sử dụng quang năng.

Việc bố trí mật độ hợp lý, mùa vụ thích hợp để tận dụng thời gian có ánh sáng mạnh trong năm. Biện pháp trồng xen cây, trồng gối vụ, trồng cây thẳng hàng … đều có tác dụng làm tăng hệ số sử dụng năng lượng ánh sáng và là cơ sở quan trọng để làm tăng năng suất sinh học.

c. ảnh hưởng &o PCO2 và Kf

Cường độ quang hợp (PCO2) và hệ số hiệu suất quang hợp (Kf) là các chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế quang hợp, nó biểu thị hiệu suất làm việc của bộ

Xem Thêm  Ngày 10 Tháng 1 năm 2022 là Ngày bao lăm Âm Lịch?

máy quang hợp và có ảnh hưởng quyết định đến năng suất cây xanh.

Để nâng cao cường độ quang hợp cần có các biện pháp thích hợp tương tác &o các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nước, chất khoáng, CO2, nhiệt độ … tạo điều kiện tối ưu cho quang hợp. Đồng thời việc liên quan &o các nhân tố sinh thái cũng cần tác động đến các điều kiện bên trong cơ thể như máy bộ quang hợp, sắc tố và hệ

vận chuyển điện tử quang hợp, các enzim quang hợp … sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình quang hợp.

Hệ số hiệu suất quang hợp là chỉ tiêu liên quan đến hai quá trình trung tâm của thực vật: Quang hợp và hô hấp. Hệ số Kf tỷ lệ thuận với quang hợp nhưng lại tỷ

lệ nghịch với hô hấp. cho nên vì thế để tăng Kf trước hết phải tăng quang hợp ( PCO2 )

đồng thời với việc điều tiết hô hấp ở mức thích hợp.

Hô hấp có vai trò rất quan trọng trong đời sống thực vật vì nó cung cấp năng lượng ở dạng sử dụng được (ATP) cho các hoạt động sinh hoạt sinh hoạt sống. chính vì vậy để cho cây sinh

trưởng, phát triển được cần duy trì hô hấp. Tuy nhiên bên cạnh mặt bổ ích đó hô hấp lại chứa đựng những tác hại nhất định đến thực vật, đặc biệt là hô hấp sáng. Hô hấp phân huỷ sản phẩn do quang hợp tạo ra vừa làm giảm quang hợp vừa làm giảm Kf.

Hô hấp tối làm giảm quang hợp thực khoảng 10-20% nhưng hô hấp sáng có thể làm giảm quang hợp đến 50%. Bởi vậy để tăng Kf cần hạn chế hô hấp tới mức cần thiết, cần loại trừ hay hạn chếđến mức nhỏ nhất hô hấp sáng.

d. Tác động &o Kkt

Hệ số kinh tế là tỷ lệ giữa phần chất khô con người sử dụng trên tổng chất khô được tạo ra trong cây, hay là tỷ lệ giữa năng suất kinh tế với năng suất sinh học. Hệ số kinh tế bất định tuỳ loại cây cối vì ở các loại cây cỏ khác nhau bộ phận

được con người sử dụng khác nhau. Trong cùng một loại cây cối hệ số kinh tế

bất định ít. Hệ số kinh tế do yếu tố di truyền qui định nên phụ thuộc thành phần loài. Hệ số kinh tế ít biến động đối với chếđộ chăm sóc. Do vậy chọn giống là biện pháp cao nhất để nâng cao Kkt từđó làm tăng Nkt.

Tuy nhiên nếu áp dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý cũng có thể làm tăng hệ số kinh tế lên mức cực tốt có thể trong giới hạn cho phép của yếu tố di truyền.

Tóm lại việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý tác động một cách tích cực &o các chỉ tiêu về quang hợp làm tăng các chỉ tiêu trên đó ở mức cực thuận là cơ sở cho việc tăng năng suất cây cỏ. Do vậy học thuyết về quang hợp góp phần tích cực trong việc cải sinh năng suất cây cối, giải quyết được vấn đề lương thực của loài người.

Xem Thêm : 40 sự thật thú vị về tàu Titanic

3.2 HÔ HẤP LÀ KHÂU TRUNG TÂM CỦA QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT TRONG TẾ BÀO THỰC VẬT

Hô hấp là trung tâm liên kết sự đàm luận chất cacbohidrat, prôtêin và chất béo. Trong quá trình ôxi hóa nguyên liệu của hô hấp sẽ tạo nên những sản phẩm trung gian. Chính những hợp chất này là sợi dây liên kết các mặt khác nhau của quá trình hội đàm chất, là những tiền thân cho quá trình sinh tổng hợp, là những chất bị cuốn hút &o các vòng thảo luận chất khác của tế bào.

Hô hấp đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các quá trình bàn luận cacbohdrat và các chất nitơ. Về mặt này thì các xêtô axit được hình thành trong giai

đoạn đường phân và chu trình Crebs chiếm một vị trí đặc biệt. Các xêtô axit này (axit pyruvic, axit xêtôglutamic, axit ôxalôaxêtic) khi được amin hóa sẽ chuyển đổi

Xem Thêm  Chuyện thiện – ác của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn

thành những axit amin tương ứng (alanin, axit glutamin, axit asparaginic) đóng vai trò trung tâm trong quá trình tổng hợp cũng như đàm đạo các axit min và các chất prôtêin.

Trong quá trình ôxi hóa đã tạo nên những chất tiền thân cho việc sinh tổng hợp vòng thơm. Chẳng hạn như axit phôtphoenolpyruvic được tạo nên trong quá trình đường phân và eritrozơ-4-phôtphat được tạo nên trong con đường pentozơ

phôtphat là những chất tiền thân đó. Các chất này khi bị ngưng kết sẽ tạo nên các axit sikimic. Từ axit này sẽ hình thành hàng loạt các chất thơm khác, ví dụ như các axit amin phêninalanin, tirôzin, triptôphan và vòng của phênol, antôxian.

Hô hấp còn là khâu liên kết sự Bàn bạc cacbohiđrat và các chất béo. Trong quá trình đường phân tạo ra anđehit-3-phôtphoglixêric là chất cần cho tổng hợp glixêrin tham gia &o thành phần của chất béo. Axit pyruvic, sản phẩm vuối cùng của con đường đường phân, qua quá trình đêcacboxyl hóa oxi sẽ tạo ra axêtyl -CoA là nguyên liệu xây dựng căn bản trong tổng hợp các axit béo và stêrol.

Thông qua con đường oxi hóa pentozophotphat sẽ tạo nên các pentozo cần cho tổng hợp các axit nuclêic các enzim flavin cũng như các cấu phần của hệ

ađênin. Dường như con đường pentozôphôtphat còn tạo ra đường ribulôzơ trở thành chất nhận CO2 trong quá trình quang hợp. Con đường pentozôphôtphat và chu trình Canvin trong quang hợp giống nhau không những ở sản phẩm trung gian mà còn ở

hệ enzim xúc tác chúng.

Như vậy, hô hấp không đơn thuần là một quá trình dị hóa. Trong mức độ nào

đó hô hấp là một quá trình đồng hóa, một quá trình đã tạo nên những sản phẩm khác nhau cần thiết cho việc sinh tổng hợp những thành phần quan trong nhất của sinh chất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bùi Tấn Anh, năm 2010. Bài giảng Sinh học đại cương A1. Trường Đại học Cần Thơ

2. Ths. Đào Thúy Hằng, năm 2009. Bài giảng Sinh học đại cương A1. Trường Đại

học Tiền Giang.

Ngoài ra, tài liệu có sử dụng các bài viết của website thuviensinhhoc.com + Ảnh hưởng của các chất khoáng đến quang hợp:

http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3032- anh-huong-cua-cac-chat-khoang-den-quang-hop

+ Ảnh hưởng của nước và nhiệt độđến quang hợp:

http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3031- anh-huong-cua-nuoc-va-nhiet-do-den-quang-hop + Ảnh hưởng của CO2đến quang hợp: http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3030- anh-huong-cua-co2-den-quang-hop + Ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp: http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3019- anh-huong-cua-anh-sang-den-quang-hop + Các biện pháp tăng năng suất dựa &o quang hợp: http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3034- cac-bien-phap-tang-nang-suat-dua-vao-quang-hop

+ Hô hấp là khâu trung tâm của quá trình đàm phán chất trong tế bào thực vật: http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3910- ho-hap-la-khau-trung-tam-cua-qua-trinh-trao-doi-chat-trong-te-bao-thuc-vat

+ Ảnh hưởng các điều kiện bên ngoài đến hô hấp:

http://thuviensinhhoc.com/chuyen-de-sinh-hoc/sinh-ly-hoc-thuc-vat/3044- anh-huong-cac-dieu-kien-ben-ngoai-den-ho-hap

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *