Bài 21: Hình có trục đối xứng – Sachgiaibaitap.com

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Bài 21: Hình có trục đối xứng – Sachgiaibaitap.com. Bài viết chu m co bao nhieu truc doi xung tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

Hoạt động 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Bạn Đang Xem: Bài 21: Hình có trục đối xứng – Sachgiaibaitap.com

Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì Hoat Dong 1 Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó vừa đúng chồng khít nên nhau.

Hoạt động 2 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. 2 lần hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (H.5.1)

Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn Hoat Dong 2 Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Lời giải:

Khi 2 lần hình tròn theo một đường thẳng đi qua tâm, ta được hai nửa đường tròn chúng sẽ vừa đúng chồng khít lên nhau.

Hoạt động 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: gấp hai một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b Hoat Dong 3 Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta thấy hình được cắt có hai phần giống nhau.

Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân ân oán thù thù thù thù thù thù trục đối xứng của chúng.

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

2. Những hình nào dưới đây có trục đối xứng?

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

3. Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

Lời giải:

1. Những hình có trục đối xứng là: A, H, E

+ Chữ A có một trục đối xứng như sau:

Xem Thêm  Trương Thảo Nhi giảm gần 20 kg kể từ ngày hát ‘Bốn chữ lắm’

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 3

+ Chữ H có 2 trục đối xứng:

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 4

+ Chữ E có 1 trục đối xứng:

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 5

2. Những hình có trục đối xứng là: a) và c)

+) Với biển báo a) “cấm đi ngược chiều”: trục đối xứng là đường thẳng đứng và đường nằm ngang đi qua tâm của biển báo.

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 6

+) Với biển báo c) “chỉ hướng phải đi theo”: trục đối xứng là đường nằm ngang đi qua tâm của biển báo.

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 7

3. Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn, cái mâm, viên bi, chiếc bảng, khung cửa sổ, …

Các chữ cái: I, O, M, số 0, số 8,….có trục đối xứng.

Minh họa bằng 1 bức ảnh có trục đối xứng:

Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng Luyen Tap Trang 99 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 8

Hoạt động 4 trang 300 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Dựa &o HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào?

Dựa vào HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào Hoat Dong 4 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

Từ hoạt động 2, em thấy trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.

Hoạt động 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó Hoat Dong 5 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

Xem Thêm : Viết đoạn văn nghị luận về tình mẫu tử siêu hay (27 mẫu)

+) Trục đối xứng của hình thoi là đường chéo vì nếu gấp hình theo đường chéo thì hai tam giác đó chồng khít lên nhau.

+) Ta tìm được hai trục đối xứng.

Hoạt động 6 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó Hoat Dong 6 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện vì khi gấp theo đường đó thì ta được hai hình chữ nhật chồng khít lên nhau.

+) Ta tìm được hai trục đối xứng.

Thực hành 1 trang 300 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng.

2. Làm tương tự như HĐ 6 với hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều. Em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên.

Lời giải:

1. Thực hành gấp giấy: Vẽ đoạn thẳng trên tờ giấy, gấp tờ giấy theo một đường thẳng sao cho 2 đầu đoạn thẳng trùng nhau thì đường thẳng đó là một trục đối xứng.

+) Trục đối xứng của đoạn thẳng là đường thẳng thu được khi gấp giấy.

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng Thuc Hanh 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

2.

+) Trục đối xứng của tam giác đều là đường thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện (có 3 trục đối xứng)

Xem Thêm  Top 9 mẫu tóm tắt văn bản Lão Hạc ngắn gọn – Hoatieu.vn

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng Thuc Hanh 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

+) Trục đối xứng của hình vuông là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông (có 4 trục đối xứng)

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng Thuc Hanh 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 3

+) Trục đối xứng của lục giác đều là đường thẳng nối 1 đỉnh và tâm của lục giác đều (có 6 trục đối xứng).

Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng Thuc Hanh 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 4

bàn thảo 1 trang 300 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có Tranh Luan 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 1>

Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng cơ!

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có Tranh Luan 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

Hình Tròn là tớ đây mới có vô số trục đối xứng!

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có Tranh Luan 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 1

Các bạn ơi, giúp tớ với!

Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng, tớ lại nghĩ tớ có Tranh Luan 1 Trang 100 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

• Hình vuông có bao lăm trục đối xứng?

• Hình tròn có bao lăm trục đối xứng?

Lời giải:

+) Hình vuông có 4 trục đối xứng là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông.

+) Hình tròn là hình đặc biệt có vô số trục đối xứng đi qua tâm vì nó có vô số đường thẳng đi qua tâm.

Thực hành 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: bằng phương pháp tương tự, hãy cắt chữ E, T.

Lời giải:

+) Cắt chữ T:

1.Chuẩn bị một mảnh giấy hình chữ nhật kích thước 3 cm x 5 cm. Gấp đôi mảnh giấy như hình 1.

2.Vẽ theo hình 2 rồi cắt theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được chữ T. (hình 3)

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T Thuc Hanh 2 Trang 101 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

+ Cắt chữ E:

1. Chuẩn bị tờ giấy hình 1a.

2. Gập đôi mảnh giấy theo chiều ngang rồi vẽ theo hình 4 rồi cắt theo nét vẽ để được hình chữ E (hình 5)

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T Thuc Hanh 2 Trang 101 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

Xem Thêm : Nguồn điện là gì ? Tác dụng của nguồn điện

tranh biện 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở những mảnh giấy (H.5.5) ra nhé!

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở Tranh Luan 2 Trang 101 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

Khi mở những mảnh giấy ra ta được:

a) Chữ T

b) Chữ M

c) Chữ E

Thử thách nhỏ trang 101 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự phẳng lì, hài hòa của các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát và vẽ phác trục đối xứng của hình Tháp Chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây (nếu có)

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình Thu Thach Nho Trang 101 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

+) Tháp tràm có đỉnh cao nhất và hai chân tháp đối xứng nhau nên trục đối xứng là đường thẳng đứng đi qua đỉnh tháp.

Phác họa trục đối xứng:

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình Thu Thach Nho Trang 101 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 1

+) Ngôi sao sáu cánh có 6 trục đối xứng.

Phác họa trục đối xứng:

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình Thu Thach Nho Trang 101 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

Bài 5.1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân

Xem Thêm  Phòng ICU (chăm nom tích cực) chuẩn quốc tế là “phao cứu sinh” cho

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân Bai 5 1 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân Bai 5 1 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

Bài 5.2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Hình lục giác đều có bao lăm trục đối xứng?

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng Bai 5 2 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

+) Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua một cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của một cặp cạnh đối diện

Vậy hình lục giác có 6 trục đối xứng.

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng Bai 5 2 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

Bài 5.3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng Bai 5 3 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

Lời giải:

Các hình a), c), d) có trục đối xứng.

+) Phác họa trục đối xứng:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng Bai 5 3 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

Bài 5.4 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không Bai 5 4 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Lời giải:

a) Hình c) không có trục đối xứng.

b) Hình a) và hình d) có đúng một trục đối xứng phác họa bằng hình vẽ dưới

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không Bai 5 4 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 2

c) Hình b) có hai trục đối xứng.

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không Bai 5 4 Trang 102 Toan Lop 6 Tap 1 Ket Noi Tri Thuc 3

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *