Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 32: Chuyển hóa

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 32: Chuyển hóa. Bài viết hay giai thich vi sao noi thuc chat qua trinh trao doi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 32: Chuyển hóa giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Bạn Đang Xem: Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 32: Chuyển hóa

đọc thêm các sách đọc thêm thúc đẩy:

  • Giải Sinh Học Lớp 8
  • Giải Sinh Học Lớp 8 (Ngắn Gọn)
  • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 8
  • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 8
  • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 8

I – Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 82 VBT Sinh học 8):

1.Quan sát sơ đồ hình 32 – 1 SGK, hãy cho biết sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm những quá trình nào?

2.Phân biệt bàn thảo chất với sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

3.Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng &o các hoạt động sinh hoạt gì?

Trả lời:

1.Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm quá trình đồng hóa và dị hóa.

2.– bàn luận chất gồm cấp độ tế bào và cơ thể: là quá trình tế bào nhận chất dinh dưỡng và khí ôxi từ máu và nước mô; đồng thời thải các chất thải ra môi trường ngoài.

Xem Thêm  Tiểu sử ca sĩ Thiều Bảo Trâm – tieusu.com

– Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng là bộc lộ bên phía trong của quá trình Bàn bạc chất. Gồm 2 quá trình: tổng hợp chất, tích lũy năng lượng, đồng thời xảy ra quá trình ôxi hóa để phân giải chất và giải phóng năng lượng.

3.Năng lượng giải phóng ở tế bào cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào (để sinh công, tổng hợp chất mới, sinh ra nhiệt bù &o phần nhiệt đã mất…)

Bài tập 2 (trang 83-84 VBT Sinh học 8):

Trả lời:

1.Bảng so sánh:

Đồng hóa Dị hóa

– Tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản trong tế bào thành những chất đặc trưng.

– Tích lũy năng lượng

– Phân giải chất tích lũy trong quá trình đồng hóa thành các chất đơn giản.

– Bẻ gãy liên kết hóa học để giải phóng năng lượng

Xem Thêm : Những điều ít biết về giác quan thứ 6 và thứ 7 của con người

2.Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa:

– Đồng hóa tạo nguyên liệu cho dị hóa.

– Dị hóa cung cấp năng lượng cho đồng hóa.

→ Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau nhưng thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhau.

3.Tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa trong cơ thể ở những độ tuổi và trạng thái khác nhau thì sẽ khác nhau:

– Lứa tuổi: ở người trẻ thì đồng hóa lớn hơn dị hóa; ở người già thì dị hóa bé thêm hơn đồng hóa.

– Trạng thái: khi hoạt động dị hóa lớn hơn đồng hóa; khi nghỉ ngơi đồng hóa bé thêm hơn dị hóa.

Bài tập 3 (trang 84 VBT Sinh học 8): Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?

Trả lời:

Cơ thể ở trạng thái “nghỉ ngơi” vẫn tiêu dùng năng lượng.

Khi đó, cơ thể nằm nghỉ không cử động, chỉ một phần năng lượng tiêu tốn cho buổi giao lưu của tuần hoàn, hô hấp và bài tiết, còn phần lớn là dùng năng lượng để duy trì thân nhiệt.

II – Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức căn bản

Bài tập (trang 83 VBT Sinh học 8): Chọn các từ, cụm từ: chuyển hóa, vật chất và năng lượng, đối lập, thống nhất, giải phóng năng lượng, quá trình tổng hợp, phân giải các chất, đặc trưng điền &o chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Xem Thêm  Hình cầu là gì? Công thức tính diện tích hình cầu, thể tích khối cầu

Trả lời:

thảo luận chất là bộc lộ bên ngoài của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng. Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng gồm có hai mặt đối lập nhưng thống nhất là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng của cơ thể và tích lũy năng lượng. Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành sản phẩm đơn giản và giải phóng năng lượng. Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc &o độ tuổi, &o giới, &o trạng thái cơ thể… Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng được điều hòa bằng hai cơ chế: thần kinh và thể dịch.

III – Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 84 VBT Sinh học 8): Hãy giải thích vì sao nói bản tính quá trình đàm đạo chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Trả lời:

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn chặt với hoạt động sống của tế bào và đều cần năng lượng. bản chất quá trình đàm luận chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng vì:

Trong tế bào, quá trình đồng hóa gồm tổng hợp các chất (các chất đơn giản thành các chất đặc trưng) và tích lũy năng lượng, đồng thời xảy ra quá trình dị hóa gồm phân giải các chất (các chất phức tạp thành các chất đơn giản) và giải phóng năng lượng.

Bài tập 2 (trang 84 VBT Sinh học 8): Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Trả lời:

Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.

Xem Thêm : Best Regards Meaning and Alternatives for Ending an Email

Bài tập 3 (trang 84 VBT Sinh học 8): Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa với tiêu hóa, giữa dị hóa với bài xuất.

Trả lời:

Đồng hóa Tiêu hóa

– Tổng hợp các chất đặc trưng

– Tích lũy năng lượng và các liên kết hóa học

– Xảy ra ở tế bào

– biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng hấp thụ &o máu

– Xảy ra ở các đơn vị

Xem Thêm  Phỏng vấn độc quyền: Alan Walker ấn tượng về cách ca khúc “2

Dị hóa bài xuất

– Phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản

– Bẻ gãy các liên kết hóa học giải phóng năng lượng

– Xảy ra ở tế bào

– Thải các sản phẩm phân hủy, sản phẩm thừa và độc hại ra môi trường ngoài như phân, nước tiểu, các giọt mồ hôi, CO2

– Xảy ra ở những cơ quan

Bài tập 4 (trang 84 VBT Sinh học 8): Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị hóa.

Trả lời:

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa.

– Đồng hóa là quá trình biến đổi chất đơn giản thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học.

– Dị hóa là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào.

→ Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau nhưng thống nhất gắn bó chặt chẽ với nhau.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *