LÝ LỊCH KHOA HỌC-TS. MAI LAN HƯƠNG

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa LÝ LỊCH KHOA HỌC-TS. MAI LAN HƯƠNG. Bài viết mai lan huong la ai tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

1. Họ và tên: MAI LAN HƯƠNG

Bạn Đang Xem: LÝ LỊCH KHOA HỌC-TS. MAI LAN HƯƠNG

2. Năm sinh: 1977 3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm: Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ Năm đạt học vị: 2011

5. Chức danh nghiên cứu: Chứcvụ: Phó trưởng Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin

6. Địa chỉ nhà riêng: Số 11 N7B Trung Hòa- Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội

7. Điện thoại:CQ: ; NR: 04 36413584 ; Mobile: 090 327 8080

Fax: E-mail: [email protected]

8. Đơn vị công tác: Khoa Lý luận chính trị

Đơn vị: Bộ môn Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Địa chỉ Cơ quan: 207 Đường Giải Phòng, Quận HBT Hai bà Trưng, Hà Nội

9. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHKTQD

Tài chính Ngân hàng

1999

Đại học

Trường ĐH SPNN

Tiếng Anh

1999

Thạc sỹ

Trường ĐHKTQD

Kinh tế chính trị

2005

Tiến sỹ

Trường ĐHKTQD

Kinh tế chính trị

2011

Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Tiếng Anh

Giao tiếp

Giao tiếp

Thành thạo

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ tổ chức

Từ 2 ngàn đến 7/2010

Xem Thêm  TOP 5 lý do tại sao con gái phải mặc quần lót

Giảng viên

Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế

Khoa Lý luận chính trị, trường ĐH KTQD

Từ 7/2010 đến 8/2010

Đi nghiên cứu, học hành tại khoa Kinh tế, Đại học Kyoto Nhật Bản

Từ 8/2010 đến 2/2017

Giảng viên

Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế

Khoa Lý luận chính trị, trường ĐH KTQD

Từ 2/2017 đến nay

Phó trưởng BM Những NLCB của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế

Khoa Lý luận chính trị, trường ĐH KTQD

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố

TT

Tên công trình

(bài báo, tham luận)

Nơi công bố

(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước, quốc tế)

Xem Thêm : Từ Trường đều Là Gì? – THCS Lập Lễ

Năm công bố

Tác giả hoặc

đồng tác giả

1

Một &i vấn đề đặt ra đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2001

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam-yêu cầu bức thiết của hội nhập kinh tế quốc tế

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2006

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

3

Hội nhập kinh tế quốc tế và bộc lộ mới của hội nhâp kinh tế quốc tế bây chừ

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2008

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

4

Tiếp tục đổi mới chức năng kinh tế của nhà nước- yêu cầu bức thiết của hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam gia nhập WTO

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2009

Tác giả

5

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2009

Tác giả

6

Tiếp tục điều chỉnh môi quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế nước ta

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia

2009

Tác giả

7

Giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế- nhiệm vụ trọng yếu của nhà nước

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2009

Tác giả

8

Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2011

Tác giả

9

Kinh nghiệm của một số nước Đông Á sau khi gia nhập WTO

Xem Thêm  Bức Ảnh so sánh Saigon xưa và nay – 25 góc ảnh được chụp cùng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2012

Tác giả

10

Một số lý thuyết thương mại quốc tế và bản lĩnh áp dụng ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Các HTKT và khả năng ứng dụng &o VN, NXB ĐHKTQD, 2013

2013

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

11

Cần giảm mức độ phụ thuộc về xuất, nhập khẩu của Việt Nam &o thị trường Trung Quốc

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2014

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

12

Chủ trương của Đảng về đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế qua các kỳ Đại hội Đảng

Hội thảo khoa học quốc gia: cấm đoán Văn kiện ĐH XII ĐCS VN &o giảng dạy các môn LLCT tại các trường Đại học

2016

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

13

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh VN hội nhập sâu mênh mông rãi với kinh tế khu vực và thế giới

Tạp chí Kinh tế và phát triển

2016

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

14

Kinh nghiệm quốc tế về phát triên doanh nghiệp nhỏ và vừa: bài học cho tỉnh Nam Đinh

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái bình dương

2017

Xem Thêm : Tìm hiểu về game bài đổi thưởng năm 2023

Tác giả

14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

TT

Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi xuất bản)

Xem Thêm : Từ Trường đều Là Gì? – THCS Lập Lễ

Năm công bố

Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia

1

Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Nxb Chính trị quốc gia

2012

Chủ biên

2

Giáo trình môn LSCHTKT

Nxb ĐHKTQD

2016

Tham gia viết chương X

3

Một &i vấn đề về FDI trong toàn cảnh VN hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới

Sách đọc thêm,

Nxb ĐHKTQD

2016

Tham gia viết

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia

Thời gian

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)

thuộc chương trình (nếu có)

Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được, xếp loại)

Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

Xem Thêm  Những mẫu tranh tô màu đồ dùng gia đình tuyệt đẹp cập nhật 12/2022

Tham gia biên soạn: Giáo trình điện tử lần đầu môn Những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (học phần 2) cho hệ từ xa trường KTQD (EDUTOP).

2012

Đã nghiệm thu và đưa &o sử dụng

Tham gia dịch sách Tiếng Anh môn Lịch sử các học thuyết kinh tế: các chương 7, 24

2012-2013

Tham gia viết Chuyên đề 1 (Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển: sự xuất hiện, hệ thống quan điểm và giá trị hiện thực)

2013

Nghiệm thu 2014 đạt loại xuất sắc

Đề tài khoa học trọng điểm cấp trường, MS: T2012-03TĐ

Tham gia viết đề tài cấp cơ sở: “ Phát triển các dịch vụ căn bản phục vụ nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam”

2015

Nghiệm thu 2015 đạt loại tốt

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường . MS KTQD/V 2015.27

Chủ trì đề tài: “Phát triển DNNVV ở tỉnh Nam Định trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng”

2017

Nghiệm thu 2017 đạt loại tốt

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường MS: K TQD/V2017.26

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *