NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 | NaCl ra NaOH – VietJack.com

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 | NaCl ra NaOH – VietJack.com. Bài viết nacl ra cl tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Phản ứng NaCl + H2O→có vách ngănđpddNaOH + Cl2 ↑ + H2 ↑

Bạn Đang Xem: NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 | NaCl ra NaOH – VietJack.com

NaCl + H2O → NaOH + Cl2 + H2 | NaCl ra NaOH (ảnh 1)

1. Phương trình điện phân dung dịch NaCl

2NaCl + 2H2O →có vách ngănđpdd2NaOH + Cl2 ↑ + H2 ↑

2. Điều kiện phản ứng điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

Điện phân dung dịch NaCl.

3. Cách tiến hành điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

Điện phân NaCl chính là việc cho dòng điện chạy qua dung dịch NaCl. Trong quá trình này, dung dịch muối NaCl sẽ được tách ra thành Na+ và Cl-. Trong đó các ion Na+ sẽ di chuyển về hướng cực âm (catot) và Cl- sẽ di chuyển về cực dương (anot). Phương pháp này được ứng dụng rất bao la rãi trong đời sống.

NaCl nóng chảy:

NaCl → Na+ + Cl-

Do sự tác dụng của điện trường: Ion âm chuyển về điện cực âm, Ion dương chuyển về điện cực dương

Cực dương (Anot): Xảy ra sự oxy hóa

2Cl- → Cl2 + 2e

Cực âm (Catot): Xảy ra sự khử

2Na+ + 2e → 2Na

Phương trình điện phân:

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

4. bản tính của các chất tham gia phản ứng

4.1. bản chất của NaCl (Natri clorua)

– Trong phản ứng trên NaCl là chất khử.

– Quá trình điện phân được tiến hành bằng cách cho dòng điện chạy qua dung dịch muối NaCl để tạo ra phản ứng hóa học. Khi phản ứng xảy ra sẽ tách dung dịch muối NaCl thành Na+ và Cl-. Trong đó các ion Na+ sẽ di chuyển về hướng cực âm (catot) và Cl- sẽ di chuyển về cực dương (anot).

4.2. Bản chất của H2O (Nước)

– Trong phản ứng trên H2O là chất oxi hoá.

– Quá trình điện phân là quá trình sử dụng các tính chất của dòng điện để phân tách các phân tử H2O thành hidro và oxy.

5. Tính chất hóa học của NaCl

5.1. Nguồn gốc của muối tinh khiết NaCl

Muối NaCl một phần xuất phát từ miệng núi lửa hoặc đá trên đáy biển. Tuy nhiên, phần lớn muối có nguồn gốc trên đất liền.

Nước ngọt từ những cơn mưa không ở dạng tinh khiết 100% → Nó hòa tan CO2 trong khí quyển trước khi rơi xuống đất

→ Nước mưa chảy trên mặt đất để tiếp cận đường thoát nước trong khu vực

→ Tính axit của nước mưa phá vỡ đá, thu giữ ion trong đá và mang chúng ra biển

→ Khoảng 90% các ion này là natri hoặc clo

→ Hai loại ion này kết hợp với nhau tạo ra muối.

5.2. Tính chất vật lý của muối tinh khiết

Xem Thêm  Deadline là gì? Bật mí cách chạy deadline hiệu quả – JobsGO Blog

Muối NaCl là chất rắn kết tinh không màu hoặc màu trắng

cấu tạo tinh thể: Mỗi nguyên tử có 6 nguyên tử cận kề tạo ra cấu trúc bát diện. Sự phân bổ này được gọi là khớp nối lập phương kín.

5.3. Tính chất hóa học của muối tinh khiết

NaCl là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn trong nước, tạo ra các ion âm và dương.

Natri Clorua là muối của bazo khá mạnh và axit mạnh nên nó mang tính trung tính → do đó tương đối trơ về mặt hóa học.

Muối là hợp chất ion do đó chúng cho thấy các phản ứng ion xảy ra nhanh chóng và thường tỏa nhiệt trong tự nhiên. Muối không trải qua quá trình đốt cháy nhưng điện phân muối sẽ giải phóng kim loại và phi kim loại như điện phân NaCl nóng chảy tạo thành khí clo và natri kim loại.

2NaCl → 2Na + Cl2

Phản ứng của muối với axit là phản ứng chuyển vị kép như natri clorua phản ứng với axit sunfuric tạo thành natri sunfat và hydro clorua.

2NaCl + H2SO4→ Na2SO4 + 2HCl

Tương tự dung dịch natri clorua phản ứng với dung dịch bạc tình nitrat và tạo thành bội nghĩa clorua.

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

6. Tính chất hóa học của H2O

6.1. Nước tác dụng với kim loại

Ở điều kiện thường, nước có thể phản ứng với các kim loại mạnh như Li, Ca, Na, K, Ba,… để tạo thành dung dịch Bazo và khí Hidro.

H2O + Kim loại → Bazơ + H2↑

2M + 2nH2O → 2M(OH)n + nH2↑

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Đặc biệt, một số kim loại trung bình như Mg, Zn, Al, Fe,…phản ứng được với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo ra oxit kim loại và hidro. Bên cạnh đó, kim loại Mg tan rất chậm trong nước nóng.

6.2. Nước tác dụng với oxit bazo

Nước tác dụng với một số oxit bazo như Na2O, CaO , K2O,… tạo thành dung dịch bazo tương ứng. Dung dịch bazo làm cho quỳ tím hóa xanh.

H2O + Oxit bazơ → Bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

Li2O + H2O→ 2LiOH

K2O + H2O→ 2KOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

6.3. Nước tác dụng với oxit axit

Nước tác dụng với oxit axit tạo thành axit tương ứng. Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ.

H2O + Oxit axit → Axit

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

7. Bài tập vận dụng ảnh hưởng

Xem Thêm : Văn Khấn, Lễ Vật Và Cách Cúng Đưa Ông Táo Về Trời Chuẩn AZ

Câu 1. Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối sau: NaCl, CuCl2, FeCl3, ZnCl2. Kim loại cuối cùng thoát ra ở catot trước khi có khí thoát ra là

A. Cu

B. Zn

C. Fe

D. Na

Lời giải

Đáp án: B

Thứ tự các ion và chất bị điện phân ở catot là Fe3+, Cu2+, Zn2+, H2O (sinh khí H2)

Vậy kim loại cuối cùng thoát ra ở catot trước khi có khí thoát ra là Zn.

Câu 2. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được những sản phẩm gì

A. NaOH, O2 và HCl

B. Na, H2 và Cl2.

C. NaOH, H2 và Cl2.

D. Na và Cl2.

Lời giải

Đáp án: C

Điện phân NaCl có màng ngăn: 2NaCl + 2H2O →có vách ngănđpdd 2NaOH + H2 + Cl2

Câu 3. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Ở catot xảy ra sự khử ion kim loại Natri.

B. Ở anot xảy ra sự oxi hóa H2O.

Xem Thêm  Tử vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo hấp ủ nay Thứ 2 ngày 3/4

C. Ở anot sinh ra khí H2.

D. Ở catot xảy ra sự khử nước.

Lời giải

Đáp án: D

Do ion Na+ không bị điện phân trong dung dịch ⇒ tại catot chỉ xảy ra sự khử H2O

Câu 4. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại anot xảy ra

A. sự khử ion Cl-.

B. sự oxi hoá ion Cl-.

C. sự oxi hoá ion Na+.

D. sự khử ion Na+.

Lời giải

Đáp án: B

Trong quá trình điện phân,ion Na+ di chuyển về phía catot (cực âm) và ion Cl- di chuyển về phía anot (cực âm). Na+ có tính oxi hóa nên bị khử.

Vật tại catot xảy ra sự khử ion Na+, anot là sự oxi hoá ion Cl-

Chú ý: bao quát với quá trình điện phân, tại catot diễn ra sự khử và tại anot diễn ra sự oxi hóa.

Câu 5. Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catot thu được

A. Na

B. HCl

C. Cl2

D. NaOH

Lời giải

Đáp án: A

Câu 6. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 60 ml dung dịch HCl 1M &o 100 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,02.

Xem Thêm : Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong động thái (8 Mẫu) – Văn 12

B. 0,03.

C. 0,015.

D. 0,010.

Lời giải

Đáp án: A

Nhỏ từ từ HCl &o dung dịch thứ tự phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

nH+ = 0,06 mol

nCO32- = 0,04 mol < nH+

nH+ (2) = nCO2= 0,06 – 0,04 = 0,02 mol

Câu 7. Điện phân dung dịch NaCl đến hết (có màng ngăn, điện cực trơ), cường độ dòng điện 1,61A thì hết 60 phút. Thêm 0,03 mol H2SO4 &o dung dịch sau điện phân thì thu được muối với cân nặng

A. 2,13 gam

B. 4,26 gam

C. 8,52 gam

D. 6,39 gam

Lời giải

Đáp án: B

Điện phân: 2NaCl + 2H2O →có vách ngănđpdd 2NaOH + H2+ Cl2

Số e đàm đạo trong quá trình điện phân là n(e) = ItF= (1,61. 60. 60) : 96500 = 0,06 mol

Luôn có : nNaOH = ne = 0,06 mol

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Có nH+ = nOH- → phản ứng xảy ra vừa đủ

→ mmuối = 0,03. 142 = 4,26 gam

Câu 8. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M &o 400 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,02.

Xem Thêm : Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong động thái (8 Mẫu) – Văn 12

B. 0,03.

C. 0,015.

D. 0,01.

Lời giải

Đáp án: D

Nhỏ từ từ HCl &o dung dịch thứ tự phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

nH+ = 0,03 mol

nCO32- = 0,02 mol < nH+

nH+ (2) = nCO2 = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol

Câu 9. Điện phân NaCl nóng chảy bằng điện cực trơ, ở catot thu được

A. Cl2.

B. Na.

C. NaOH.

D. H2.

Lời giải

Đáp án: B

Trong quá trình điện phân,ion Na+ di chuyển về phía catot (cực âm) và ion Cl- di chuyển về phía anot (cực âm). Na+ có tính oxi hóa nên bị khử.

Vật tại catot xảy ra sự khử ion Na+⇒thu được Na

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), thu được khí Cl2 ở anot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 và CuO đun nóng, thu được Fe và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn &o dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại dẻo nhất là Au, kim loại có nhiệt độ nóng chảy bé nhất là Hg.

Xem Thêm  10000 cm vuông bằng bao lăm mét vuông – aqv.edu.vn

(e) Để điều chế kim loại nhủ ấp người ta điện phân nóng chảy Al2O3.

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Lời giải

Đáp án: C

Câu 11. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) với cường độ dòng điện 1,34A.Sau thời gian t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu. Cho bột Al dư &o Y, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 300%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá trị của t là

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Lời giải

Đáp án: A

Do dung dịch sau điện phân chứa 2 chất là: Na2SO4 và NaOH. Tỉ lệ mol CuSO4 và NaCl là 1:3 nên Cu2+ bị điện phân hết trước.

Al + OH- → AlO2-+ 32H2

=> nOH- = nH2/3/2 = 0,05 mol.

Quá trình điện phân:

Cu2+ + 2Cl- →Cu + Cl2

a → 2a → a → a

2Cl- + 2H2O → Cl2 + H2 + 2OH-

a = (3a – 2a) → 0,5a → 0,5a

a = 0,05

mgiảm= 64a + 71a + 71.0,5a + 2.0,5a = 8,575 gam < 10,375

⇒H2O bị điện phân: mH2O= 10,375 – 8,575 = 1,8 gam

H2O → H2 + 12O2

0,1 → 0,1 → 0,05 mol

Tại anot: 0,075 mol Cl2, 0,05 mol O2

⇒ne = 0,075.2 + 0,05.4 = 0,35 mol

t = ne.96500I= 0,35.965001,34 = 25205,2 giây = 7 giờ.

Câu 12. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl ở cực âm xảy ra

A. Sự khử phân tử nước

B. Sự oxi hoá ion Na+

C. Sự oxi hoá phân tử nước

D. Sự khử ion Na+

Lời giải

Đáp án: A

đọc thêm các phương trình hóa học khác:

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH + H2O

NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *