Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến. Bài viết nguyen nhan thang loi cua cuoc khang chien chong my tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

1. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Bạn Đang Xem: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến

– Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

>> đọc thêm:

  • Tóm tắt, so sánh 4 chiến lược chiến tranh của Mỹ
  • So sánh Luận cương chính trị của đảng (10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930)
  • Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  • Tóm tắt campaign biên cương Thu – Đông năm 1950
  • Nội dung, ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị tháng 2/1951
  • Tóm tắt diễn biến, kết quả của phong trào Đồng Khởi 1959-1960
  • So sánh chiến dịch Việt Bắc 1947 và biên giới 1950
Xem Thêm  Bài 20, 21, 22, 23, 24, 25 trang 79, 80 SGK Toán 8 tập 1

– Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng ta lãnh đạo, truyền thống đó được phát huy cao độ và nhân lên gấp bội…

– Miền Bắc xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc và kiên cố, được xây dựng củng cố và không ngừng tăng lên về tiềm lực kinh tế quốc phòng, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến…..

Xem Thêm : Soạn bài Hai cây phong | Soạn văn 8 hay nhất – VietJack.com

– Tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống một kẻ thù chung đã tạo nên sức mạnh cao lớn cho lực lượng chung của cách mệnh ba nước và cho từng nước Đông Dương.

– Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ rộng lớn của các lực lượng cách mệnh, hòa hạng trung chủ trên thế giới. Nhất là Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa đồng đội.

*Trong những nguyên nhân trên thì sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn sáng tạo… là nguyên nhân quan trọng nhất.

Vì: Đảng lãnh đạo là nguyên nhân phủ rộng, chi phối các nguyên nhân khác….Nếu không có Đảng lãnh đạo thì sẽ không có sức mạnh tổng hợp của dân tộc, không thể kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là một nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mệnh Việt Nam.

Xem Thêm  Phân Tích Đàn Ghi Ta Của Lorca Đầy Đủ Nhất – Kiến Guru

2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

a. Đối với dân tộc:

– Là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc dân tộc: chấm dứt 21 năm kháng chiến chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám 1945.

Xem Thêm : Tại Sao Nói Châu Mĩ Nằm Hoàn Toàn Ở Nửa Cầu Tây?

– Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta hơn một thế kỷ. Trên cơ sở đó hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà.

– Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất , đi lên Chủ nghĩa xã hội.

b. Đối với thế giới:

– Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của các lực lượng phản cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ hai.

– Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã phá vỡ phòng tuyến quan trọng ngăn ngừa chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á của đế quốc Mỹ, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.

– Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương, tăng cường lực lượng cách mạng thế giới, là nguồn cổ vũ động viên rộng lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

Xem Thêm  99+ hình nền màu hồng – hình nền cute màu hồng

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *