Propose là gì? Cách sử dụng, bài tập cấu tạo Propose

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Propose là gì? Cách sử dụng, bài tập cấu tạo Propose. Bài viết propose la gi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Propose là gì? Cách sử dụng, bài tập cấu trúc Propose

Bài viết sau đây sẽ củng cố giúp bạn các cấu tạo propose thường được sử dụng trong ngữ pháp lẫn giao tiếp Tiếng Anh nhé! Hãy cùng theo dõi bài viết này để nắm chắc cấu tạo này thật kỹ càng nhe

Bạn Đang Xem: Propose là gì? Cách sử dụng, bài tập cấu tạo Propose

Propose là gì

propose-la-gi
propose là gì

Trong tiếng Anh Propose có chức năng là động từ trong câu và được mang ý nghĩa là “dự định”, “đề xuất”, hoặc “cầu hôn”.

Example

 • Marrie and I propose traveling to the UK. (suggest at here is “projected”) (Marrie và tôi đề nghị đi du lịch đến Vương quốc Anh. (gợi ý ở đây là “dự kiến”)
 • Jack propose a promotion because he thought he had worked really hard over the past year. (Suggestion here is “recommended”) (Jack đề nghị thăng chức vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ trong năm qua. (Đề xuất ở đây là “được khuyến nghị”)
 • I want to propose to my girlfriend, but I need to ask her family’s permission first. (proposal here is “proposal”) (Tôi muốn cầu hôn bạn nữ nhưng trước hết cần được xin phép gia đình cô ấy. (đề xuất ở đây là “đề xuất”))
Xem Thêm  Bộ luật hình sự năm 2015 (canh và chỉnh sửa 2017) mới nhất năm 2023

cấu tạo, cách sử dụng propose trong tiếng Anh

cấu trúc thứ 1: Propose to do sth: Có ý định làm gì

cấu tạo đầu tiên trong ngữ là propose to V, có ý nghĩa là “làm điều gì đó, làm điều gì đó”.

cấu tạo:

Example

 • Jack proposes to a new school. (Jack đề xuất một trường học mới.)
 • Why are you Propose to forgive her? She never apologized. (Tại sao bạn lại đề nghị tha thứ cho cô ấy? Cô ấy chưa bao giờ xin lỗi.)
 • I propose to learn Spanish next semester. (Tôi đề xuất học tiếng Tây Ban Nha &o học kỳ tới.)

cấu tạo thứ 2: Propose doing sth: Đề nghị làm gì

cấu tạo thứ hai của Propose cũng hay thường xuyên gặp gỡ gỡ, đó là Propose doing sth, nghĩa là “đề nghị, đề xuất một điều gì đó”.

cấu tạo:

Example

 • I proposed throwing a big birthday party for our mother. (Tôi đã đề xuất tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho mẹ của chúng tôi.)
 • I proposed having dinner at McDonald’s. (Tôi đề nghị ăn tối tại McDonald’s.)
 • We are very sorry for this convenience. We offer you a refund. (Chúng tôi rất xin lỗi vì sự tiện lợi này. Chúng tôi cung cấp cho bạn một khoản hoàn lại.)

cấu tạo thứ 3: Propose N: Đề nghị việc gì, có gì

cấu tạo thứ 3 mang ý nghĩa lài “đề xuất, đề nghị một việc/có gì đó”, ta sử dụng cấu tạo sau:

cấu tạo:

Example

 • I propose a toast! (a toast = “toast”) (Tôi đề nghị một bánh mì nướng! (a toast = “toast”)
 • “What does he want?” – “He proposes a ceremony for our town.” (“Anh ấy muốn gì?” – “Anh ấy đã đề xuất một buổi lễ cho thị trấn của chúng ta.”)
 • We propose a new TV. (Chúng tôi đề xuất một chiếc TV mới.)
cấu tạo propose

tham khảo thêm những bí quyết học tiếng Anh cực hay tại AMA

Phân biệt cấu tạo Propose, Agree và Mean

cấu tạo về Propose

Trong tiếng Anh Propose có chức năng là động từ trong câu và được mang ý nghĩa là “dự định”, “đề xuất”, hoặc “cầu hôn”. Đi cùng với cấu trúc là: S + propose + to V.

Example

 • Our friends Propose to canceling all plans and staying home.(Bạn bè của chúng tôi đề nghị hủy bỏ tất cả những kế hoạch và ở nhà.)
 • Do not tell me you propose to quit. (Đừng nói với tôi rằng bạn đề xuất nghỉ việc)
 • I Propose to going to the gym. (Tôi đề nghị đi đến phòng tập thể dục)
Xem Thêm  Người cá có thật không? – Tuổi Trẻ Online

cấu trúc về Agree

cấu tạo có công thức chung là S + agree (for N) + to V được mang ý nghĩa “đồng ý làm gì” hoặc “đồng ý cho ai làm gì”.

Example

 • Initially, everyone agreed to go to Hanoi in the summer. However, they have moved to Da Nang instead. (ban đầu, mọi người thống nhất sẽ ra Hà Nội &o mùa hè. Tuy nhiên, họ đã chuyển đến Đà Nẵng để thay thế.)
 • She agrees to go camping. (Cô ấy đồng ý đi cắm trại)
 • Linh and Phuong will agree to let you go to Kien’s house if you wash all the dishes. (Linh và Phương sẽ đồng ý cho bạn Kiên sang nhà nếu bạn rửa hết bát đĩa)

cấu tạo của Mean

Xem lại bài cấu tạo mean: định nghĩa, cách dùng, bài tập áp dụng

Bài tập áp dụng cấu trúc propose

Bài 1: Điền &o chỗ trống

 1. Sakura __________ (have) a meeting.
 2. I go to school.
 3. We _________ (live) in another country.
 4. I ___________ a promotion.
 5. I __________ (move) the wardrobe to our parents’ house.

Đáp án

 1. Sakura proposed having a meeting.
 2. I proposed to go to school.
 3. We propose to live in a different country.
 4. I propose a promotion.
 5. I propose moving the closet to our parents’ house.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Nhan agreed to __________ to go to the movies with me.

A. go

B. go

Xem Thêm : Lê giãi tỏ Tùng là ai? Bóc trần sự thật Tịnh Thất Bồng Lai

C. go

2.I mean __________ a new pair of shoes but I changed my mind.

A. buy

B. to buy

C. will buy

3.We propose __________ to Saigon next week.

A. to travel

B. to travel

C. tourism

4.”What’s your recommendation?” – “I recommend __________ the light bulbs.

A. repair

B. to repair

C. fixed

5. I want to __________ hire a new employee.

A. means

B. agree

C. propose

Đáp án

 1. B
 2. B
 3. A
 4. A
 5. C

Qua bài viết trên, đã chia sẻ cho Cả nhà về cách sử dụng cấu tạo propose. Hy vọng bạn sẽ nắm được và cũng như có được cho mình một cách học từ vựng hiệu quả nhất nhé! AMA chúc bạn học tiếng anh thật tốt nhé.

Xem Thêm  Đạo Satan Giáo (Satanism) có thực sự kinh khủng?

Bạn có thể nhiệt tình

cấu tạo decide

cấu tạo never before

cấu tạo the last time

kết cấu request

cấu tạo before

cấu tạo why don’t we

kết cấu it is necessary

kết cấu need

Xem Thêm : Thành công là gì? Nghị luận về sự thành công trong cuộc sống?

cách dùng different

cấu tạo appreciate

kết cấu promise

contrary

take over

cấu tạo describe

what do you mean

come up with

how are you doing

cách sử dụng you are welcome

cấu tạo whether

cấu tạo so that và such that

cấu trúc would rather

cấu trúc provide

cấu trúc would you mind

cấu trúc because because of

cấu trúc apologize

cấu trúc be going to

cấu trúc suggest

cấu trúc either or neither nor

cấu trúc make

cấu trúc this is the first time

cấu trúc as soon as

cấu trúc would you like

cấu trúc avoid

cấu trúc how long

cấu trúc no sooner

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *