1. Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa 1. Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Bài viết tinh dien tich xung quanh va dien tich toan tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

1. Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

– Diện tích bao quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương.

Bạn Đang Xem: 1. Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

– Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu mặt của hình lập phương.

Xem Thêm  Phân biệt quần cư nông thôn và quần cư đô thị theo bảng … – Hoc24

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương có cạnh là a.

  • Muốn tính diện tích bao quanh của hình lập phương ta lấy diện tích 1 mặt nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

  • Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích 1 mặt nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng công thức tính diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: Diện tích bao quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) Ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

Xem Thêm : 4 Bài văn Tả cảnh mùa xuân lớp 5,6 ngắn gọn, có dàn ý – Thủ thuật

b) Ví dụ 2

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

c) Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

Bài 1.

a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm. Tính diện tích bao quanh của mỗi hình lập phương.

Xem Thêm  Lịch âm 9/1, xem âm lịch hôm ấp nay Thứ Hai ngày 9/1/2023 là ngày tốt

b) Diện tích bao quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ?

Bài 2. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một cái hộp bằng tôn (không nắp) dạng hình lập phương có cạnh 10cm. Tính diện tích miếng tôn cần dùng để làm hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo thích hợp &o ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Xem Thêm : Tại sao hoa kỳ là nước nhập siêu ? 18 Điều bạn có biết

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. Người ta xếp một số viên gạch dạng hình hộp chữ nhật tạo thành một khối gạch hình lập phương cạnh 20 cm.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch hình lập phương.

b) Tính kích thước của mỗi viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình dưới đây được xếp bởi các hình lập phương cạnh 10 cm. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của 2 hình. Tính diện tích cần sơn mỗi hình.

Bài 7. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy màu &o các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đã dán là bao lăm đề-xi-mét vuông?

Bài 9. Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó (bể không nắp)

Xem Thêm  Những người tuổi Tý và tuổi Dậu có hợp với nhau không?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx.vn để hiểu bài tốt hơn.

bài học tuần 22

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *