Công thức, phương pháp tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử và ngược

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Công thức, phương pháp tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử và ngược. Bài viết 1 mol co bao nhieu nguyen tu tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Công thức, cách tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử và ngược lại cực hay, chi tiết

A. Lý thuyết & Phương phdẫn giải

Một số lý thuyết cần nắm vững:

Bạn Đang Xem: Công thức, phương pháp tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử và ngược

Khái niệm: mol là lượng chất chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

– Con số 6.1023 được gọi là số Avogađro và được kí hiệu là N.

Xem Thêm  Vợ chồng Hoàng Kim Khánh – Mailisa và quá trình khởi nghiệp

Lưu ý: Phân biệt ý nghĩa của 2 cách viết sau:

+ 1 mol H => chỉ 1 mol nguyên tử Hiđro.

+ 1 mol H2 => chỉ 1 mol phân tử Hiđro.

Ví dụ:

Một mol nguyên tử nhủ ấp ấp là 1 lượng nhấp ôm có chứa N nguyên tử Al.

Một mol phân tử nước là một lượng nước có chứa N phân tử H2O.

Công thức:

– Công thức tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử: n = (mol)

– Công thức tính số nguyên tử, phân tử khi biết số mol: A = n.N (nguyên tử hoặc phân tử)

Trong đó:

+ A: số nguyên tử hoặc phân tử.

+ N: số Avogađro = 6.1023

+ n: số mol (mol).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy cho biết số nguyên tử Al hoặc phân tử H2 có trong mỗi lượng chất sau:

a. 1,5 mol nguyên tử Al.

b. 0,5 mol phân tử H2.

Hướng áp điệu:

a. Số nguyên tử Al có trong 1,5 mol nguyên tử Al là:

A = n.N = 1,5.6.1023 = 9.1023 (nguyên tử Al).

b. Số phân tử H2 có trong 0,5 mol phân tử H2 là:

A = n.N = 0,5.6.1023 = 3.1023 (phân tử H2).

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử Fe hoặc số mol phân tử H2O có trong:

a. 1,8.1023 nguyên tử Fe;

b. 24.1023 phân tử H2O.

Hướng áp giải:

a. Số mol nguyên tử có trong 1,8.1023 nguyên tử Fe là:

n = = 0,3 mol.

Xem Thêm : Tết 2022 &o ngày nào? Nguồn gốc & ý nghĩa Tết âm lịch – VinID

b. Số mol phân tử có trong 24.1023 phân tử H2O là:

n = = 4 mol.

Ví dụ 3: Tính số mol phân tử có trong những lượng chất sau:

a. 0,18.1023 phân tử C12H12O11

b. 1,44.1023 phân tử H2SO4.

Hướng áp giải:

a. Số mol phân tử có trong 0,18.1023 phân tử C12H12O11 là:

Xem Thêm  Nguyên nhân và diễn biến của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc

n = = 0,03 mol;

b. Số mol phân tử có trong 1,44.1023 phân tử H2SO4 là:

n = = 0,24 mol.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Số Avogađro có giá trị là:

A. 6.10-23.

B. 6.10-24.

C. 6.1023.

D. 6.1024.

Câu 2: 1,5.1023 phân tử CO2 tương ứng với số mol là:

A. 0,2 mol.

B. 0,3 mol .

C. 0,25 mol.

D. 0,35 mol.

Câu 3: 9.1023 nguyên tử oxi tương ứng với số mol là:

A. 1 mol.

B. 5 mol.

C. 1,2 mol.

D. 1,5 mol.

Câu 4: Tính số mol của 3.1023 phân tử nước?

A. 0,2 mol.

B. 0,3 mol.

C. 0,4 mol.

D. 0,5 mol.

Câu 5: Trong 2 mol nước chứa số phân tử là:

Xem Thêm : Top 50+ Ý Tưởng Vẽ Tranh Lễ Hội Đơn Giản Dễ Vẽ Cho Học Sinh

A. 6.1023.

B. 12.1023.

C. 18.1023.

D. 24.1023.

Câu 6: Trong 0,5 mol khí oxi có bao lăm nguyên tử oxi ?

A. 6.1023 nguyên tử.

B. 0,6.1023 nguyên tử.

C. 0,3.1023 nguyên tử.

D. 3.1023 nguyên tử.

Câu 7: Trong 1,5 mol CO2 có bao lăm phân tử CO2?

A. 6.1023

B. 9.1023

C. 12.1023

D. 18.1023

Câu 8: Trong 0,25 mol nguyên tử sắt có chứa bao lăm nguyên tử sắt?

A. 56 nguyên tử.

B. 3.1023 nguyên tử.

C. 12 nguyên tử.

D. 1,5.1023 nguyên tử.

Câu 9: Trong 0,05 mol nguyên tử nhấp ủ có chứa bao nhiêu nguyên tử nhôm?

A. 6.1023 nguyên tử

B. 3.1023 nguyên tử

C. 0,3.1023 nguyên tử

D. 1,5.1023 nguyên tử

Câu 10: Tính số mol nguyên tử có trong 15.1023 nguyên tử sắt?

A. 2 mol

B. 2,5 mol

C. 1,2 mol

D. 1,5mol

tham khảo các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

  • Công thức, cách tính số mol khi biết khối lượng và ngược lại cực hay, chi tiết
  • Công thức, cách tính số mol khi biết thể tích khí ở đktc và ngược lại cực hay, chi tiết
  • Cách giải bài tập về tỉ khối của chất khí cực hay, chi tiết
  • Cách tính thành phần phần trăm theo trọng lượng của các nguyên tố trong hợp chất cực hay, chi tiết
  • Cách xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần các nguyên tố cực hay
Xem Thêm  Căn cứ &o đâu để phân loại kim loại đen?

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *