Giải bài 75, 76, 77, 78, 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Giải bài 75, 76, 77, 78, 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me. Bài viết bai 75 trang 33 sgk toan 8 tap 1 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Bài 75 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Bạn Đang Xem: Giải bài 75, 76, 77, 78, 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

Làm tính nhân:

a) (5{x^2}.left( {3{x^2} – 7x + 2} right);)

b) ({2 over 3}xy.left( {2{x^2}y – 3xy + {y^2}} right))

Giải

a) (5{x^2}.left( {3{x^2} – 7x + 2} right))

(= 5{x^2}.3{x^2} – 5{x^2}.7x + 5{x^2}.2)

(= 15{x^4} – 35{x^3} + 10{x^2})

b) ({2 over 3}xy.left( {2{x^2}y – 3xy + {y^2}} right))

(= {2 over 3}xy.2{x^2}y – {2 over 3}xy.3xy + {2 over 3}xy.{y^2})

(= {4 over 3}{x^3}{y^2} – 2{x^2}{y^2} + {2 over 3}x{y^3})

Bài 76 trang 33 sgk toán 8 tập 1

a) (left( {2{x^2} – 3x} right)left( {5{x^2} – 2x + 1} right))

b) (left( {x – 2y} right)left( {3xy + 5{y^2} + x} right)) .

Xem Thêm  Tiểu Sử Hoàng Yến Chibi: Năm sinh, Sự Nghiệp, Đời Tư Nữ Ca Sĩ

Giải

a) (left( {2{x^2} – 3x} right)left( {5{x^2} – 2x + 1} right))

= (2{x^2}.5{x^2} – 2{x^2}.2x + 2{x^2}.1 – 3x.5{x^2} )

(+(- 3x).(-2x) – 3x)

= (10{x^4} – 4{x^3} + 2{x^2} – 15{x^3} + 6{x^2} – 3x)

= (10{x^4} – 19{x^3} + 8{x^2} – 3x)

b) (left( {x – 2y} right)left( {3xy + 5{y^2} + x} right))

= ( x.3xy + x.5{y^2} + x.x – 2y.3xy – 2y.5{y^2} – 2y.x)

= (3{x^2}y + 5x{y^2} + {x^2} – 6x{y^2} – 10{y^3} – 2xy)

= (3{x^2}y – x{y^2} – 2xy + {x^2} – 10{y^3})

Xem Thêm : Nghị luận về lòng tự trọng (Các mẫu nghị luận xã hội hay nhất)

Bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) (M = {x^2} + 4{y^2} – 4xy) tại (x = 18) và (y = 4)

b) (N = 8{x^3} – 12{x^2}y + 6x{y^2} – {y^3}) tại (x = 6) và (y =- 8).

Hướng dẫn làm bài:

a) (M = {x^2} + 4{y^2} – 4xy)

(= {x^2} – 2.x.2y + {left( {2y} right)^2})

(= {left( {x – 2y} right)^2})

Thay (x = 18, y = 4) ta được (M = {left( {18 – 2.4} right)^2} = {left( {10} right)^2} = 100)

b) (N = 8{x^3} – 12{x^2}y + 6x{y^2} – {y^3})

(= {left( {2x} right)^3} – 3{left( {2x} right)^2}y + 3.2x{y^2} – {y^3})

(= {left( {2x – y} right)^3})

Thay (x = 6, y = – 8) ta được (N = {left( {2.6 – left( { – 8} right)} right)^3} = {20^3} = 8000)

Bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau :

a) (left( {x + 2} right)left( {x – 2} right) – left( {x – 3} right)left( {x + 1} right)) ;

b) ({left( {2x + 1} right)^2} + {left( {3x – 1} right)^2} + 2left( {2x + 1} right)left( {3x – 1} right)) .

Giải

a) (left( {x + 2} right)left( {x – 2} right) – left( {x – 3} right)left( {x + 1} right) )

=( {x^2} – {2^2} – left( {{x^2} + x – 3x – 3} right))

Xem Thêm  Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lý rất quan trọng? – Hoc365

=({x^2} – 4 – {x^2} – x + 3x + 3)

=(2x-1) ;

b) ({left( {2x + 1} right)^2} + {left( {3x – 1} right)^2} + 2left( {2x + 1} right)left( {3x – 1} right))

=({left( {2x + 1} right)^2} + 2.left( {2x + 1} right)left( {3x – 1} right) + {left( {3x – 1} right)^2})

=({left[ {left( {2x + 1} right) + left( {3x – 1} right)} right]^2})

Xem Thêm : Đề thi Vật Lí 8 Học kì 1 năm học 2022 – 2023 có đáp án (30 đề)

= ({left( {2x + 1 + 3x – 1} right)^2})

=({left( {5x} right)^2} = 25{x^2})

Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) ({x^2} – 4 + {left( {x – 2} right)^2}) ;

b) ({x^3} – 2{x^2} + x – x{y^2}) ;

c) ({x^3} – 4{x^2} – 12x + 27).

Hướng dẫn làm bài:

a) ({x^2} – 4 + {left( {x – 2} right)^2})

= (left( {{x^2} – {2^2}} right) + {left( {x – 2} right)^2})

=(left( {x – 2} right)left( {x + 2} right) + {left( {x – 2} right)^2})

=(left( {x – 2} right)left[ {left( {x + 2} right) + left( {x – 2} right)} right])

=(left( {x – 2} right)left( {x + 2 + x – 2} right))

=(left( {x – 2} right)left( {2x} right))

=(2xleft( {x – 2} right))

b) ({x^3} – 2{x^2} + x – x{y^2})

=(xleft( {{x^2} – 2x + 1 – {y^2}} right))

=(xleft[ {{{left( {x – 1} right)}^2} – {y^2}} right])

=(xleft( {x – 1 – y} right)left( {x – 1 + y} right))

c) ({x^3} – 4{x^2} – 12x + 27)

= (left( {{x^3} + 27} right) – left( {4{x^2} + 12x} right))

=(left( {x + 3} right)left( {{x^2} – 3x + 9} right) – 4xleft( {x + 3} right))

=(left( {x + 3} right)left( {{x^2} – 3x + 9 – 4x} right))

=(left( {x + 3} right)left( {{x^2} – 7x + 9} right))

Giaibaitap.me

Xem Thêm  Cảm nhận về bài thơ Quê hương (dàn ý – 8 mẫu) – VietJack.com

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *