Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me. Bài viết bai 58 trang 99 sgk toan 8 tap 1 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Bạn Đang Xem: Giải bài 58, 59, 60, 61, 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1 – Giaibaitap.me

Điền &o chỗ trống, biết rằng (a, b) là độ dài các cạnh, (d) là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Bài giải:

Cột thứ hai:

Áp dụng định lí Pytago &o tam giác vuông (ABC) ta có:

({d^{2}} = {rm{ }}{a^2} + {rm{ }}{b^2} = {rm{ }}{5^2} + {rm{ }}{12^2} = {rm{ }}25{rm{ }} + {rm{ }}144{rm{ }} = {rm{ }}169)

Nên (d =sqrt{169}= 13)

Cột thứ ba:

Áp dụng định lí Pytago &o tam giác vuông (ABC) ta có:

({a^2} + {rm{ }}{b^{2}} = {d^2} Rightarrow {a^2} = {rm{ }}{d^2} – {b^2} = (sqrt{10}))2 – ((sqrt{6}))2

Xem Thêm  Hóa thân ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa (8 mẫu) – Văn 9

(= 10 – 6 = 4Rightarrow a = sqrt 4=2)

Cột thứ tư:

Áp dụng định lí Pytago &o tam giác vuông (ABC) ta có:

({a^2} + {rm{ }}{b^{2}} = {rm{ }}{d^2} Rightarrow {b^2} = {rm{ }}{d^2} – {rm{ }}{a^2} = {rm{ }}{7^2} – (sqrt{13}))2

Xem Thêm : Test script là gì? Các bước chuyển test case thành test script – Viblo

(= 49 – 13 = 36)(Rightarrow b=sqrt {36}= 6)

Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.

b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.

Bài giải:

a)

Vì hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo làm tâm đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình.

b)

Vì hình thang cân nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy làm trục đối xứng, mà hình chữ nhật là một hình thang cân có hai đáy là hai cạnh đối xứng của hình chữ nhật nên hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó

Bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng (7cm) và (24cm).

Bài giải:

Gọi (b) là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông (ABC).

Theo định lí Pitago ta có:

(eqalign{ & {b^2} = {7^2} + {24^2} = 49 + 576 = 625 cr & b = sqrt {625} = 25 cr} )

Xem Thêm  Hình nền chó con – Thủ Thuật Phần Mềm

Trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài bằng nửa độ dài cạnh huyền. Nên trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài là (12,5cm).

Bài 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Xem Thêm : Tả thầy (cô) Hiệu trưởng trường em Dàn ý & 16 bài văn tả người lớp 5

Cho tam giác (ABC), đường cao (AH). Gọi (I) là trung điểm của (AC, E) là điểm đối xứng với (H) qua (I). Tứ giác (AHCE) là hình gì ? Vì sao ?Bài giải:

Theo giả thiết (I) là trung điểm của (AC) nên (IA = IC)(E) là điểm đối xứng với (H) qua (I) nên (I) là trung điểm của (HE) hay (IE = IH)

Tứ giác (AHCE) có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường do đó là hình bình hành (theo dấu hiệu nhận biết 5)

Mặt khác (AH) là đường cao nên (widehat{AHC}=90^0)

Do đó (AHCE) là hình chữ nhật (theo dấu hiệu nhận biết 3)

Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Các câu sau đúng hay sai ?

a) Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (h.88)

b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB ( C khác A và B) thì tam giác ABC vuông tại C(h.89).

Bài giải

a) Đúng.

Gọi O là trung điểm của AB. Ta có CO là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên

(OC = frac{1}{2}AB) hay (OC = OA = OB). Nên A, B, C cùng thuộc đường tròn bán kình OA. Vậy C thuộc đường tròn đường kính AB.

b) Đúng.

Gọi O là tâm đường tròn. Tam giác ABC có trung tuyến CO bằng nửa cạnh AB (do (CO = AO = OB) ) nên tam giác ABC vuông tại C.

Xem Thêm  Họ Thái Việt Nam ❤ Lịch Sử, Nguồn Gốc, Gia Phả … – Tên Hay

Giaibaitap.me

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *