Tổng hợp lý thuyết và bài tập về cực trị của hàm số – Kiến Guru

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Tổng hợp lý thuyết và bài tập về cực trị của hàm số – Kiến Guru. Bài viết cach tim cuc tri tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Tổng hợp các kiến thức về cực trị của hàm số và các cách giải bài tập chi tiết sau đây cung cấp cho Anh chị học sinh những lý thuyết cần thiết cho môn Toán. Mời Anh chị học sinh cùng theo dõi và đọc thêm để có thể hiểu được môn học này một cách chi tiết và dễ nhớ nhất nhé.

Bạn Đang Xem: Tổng hợp lý thuyết và bài tập về cực trị của hàm số – Kiến Guru

word image 24648 1

I. Kiến thức cần nhớ về cực trị của hàm số

1. Định nghĩa

Cho hàm số y= f ( x ) liên tục trên khoảng ( a;b ) và điểm x0 thuộc ( a;b )

Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f ( x ) < f ( x0 ) ∀x (x0-h; x0+h ), x ≠ x0 thì ta nói hàm số f đạt cực đại tại x0

Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f ( x ) > f ( x0 ) ∀x (x0-h; x0+h ), x ≠ x0 thì ta nói hàm số f đạt cực tiểu tại x0

Xem Thêm  M.n ơi cho mk hỏi : vì sao đồng bằng duyên hải miền trung khí hậu

Chú ý:

Nếu y= f ( x ) có đạo hàm trên khoảng ( a;b ) và đạt giá trị cực trị tại x0 ϵ ( a;b ) thì fʹ x0 =0

2. Điều kiện đủ để hàm số đó có cực trị

Định lý 1: Cho hàm số y= f x liên tục trên khoảng K= x0-h; x0+h ( h<0 ) và có đạo hàm trên K hoặc trên K x0 .

  • Nếu giá trị đạo hàm của hàm số y= f x lớn hơn 0 với mọi x thuộc khoảng (x0-h; x0 ) và giá trị đạo của hàm số y= f x bé nhiều hơn 0 với mọi x thuộc khoảng (x0 ; x0+h ) thì hàm số nhận x0 là điểm cực đại của nó.
  • Nếu giá trị đạo hàm của hàm số y= f x bé hơn 0 với mọi x thuộc khoảng (x0-h; x0 ) và giá trị đạo hàm của hàm số y= f x lớn hơn 0 với mọi x thuộc khoảng (x0 ; x0+h ) thì hàm số nhận x0 là điểm cực tiểu của nó.

Tại các điểm mà đạo hàm của hàm số không xác định, hàm số có thể đạt cực trị.

Định lý 2 : Giả sử như hàm số y= f x có đạo hàm cấp 2 trong khoảng x0-h; x0+h ( h>0 )

Khi giá trị đạo hàm cấp 1 của x0=0 và giá trị đạo hàm cấp 2 của x0>0 thì hàm số nhận x0 là điểm cực tiểu.

Khi giá trị đạo hàm cấp 1 của x0=0 và giá trị đạo hàm cấp 2 của x0<0 thì hàm số nhận x0 là điểm cực đại.

3. Quy tắc để tìm cực trị của hàm số

Phương pháp tìm cực trị của hàm số: Có thể sử dụng một trong hai quy tắc sau:

Quy tắc 1: ( Từ định lý 1 suy ra )

Bước 1: Xác định tập xác định của hàm số đó.

Bước 2: Tìm đạo hàm của hàm số đó,và tìm những điểm tại hàm số bằng 0 hoặc không xác định.

Bước 3: Dựa &o các giá trị trên, lập bảng biến thiên và đưa ra kết luận

  • Điểm cực tiểu của hàm số là những điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số đó đổi dấu từ âm sang dương.
  • Điểm cực tiểu của hàm số là các điểm tại đó đạo hàm của hàm số đó đổi dấu từ dương sang âm.

II. Ứng dụng trong giải bài tập cực trị của hàm số SGK

1. Bài 1 SGK trang 18

Dựa &o Quy tắc 1 tìm cực trị của hàm số, tìm cực trị của các hàm số sau:

word image 24648 2

Hướng áp giải:

word image 24648 3

Ta có được bảng biến thiên của hàm số dưới đây:

word image 24648 4

Tại x = -3 hàm số đạt cực đại và giá trị cực đại là y = 71

Tại x = 2, hàm số đạt cực tiểu và giá trị cực tiểu là y = – 54

Xem Thêm  Cách dùng “Would” đầy đủ và chính xác nhất trong tiếng Anh

word image 24648 5

Ta có được bảng biến thiên của hàm số dưới đây

word image 24648 6

Xem Thêm : Cực chất với hướng dẫn hát nhép bằng Muvik giống Linh Ka

Tại x = 0, hàm số đạt cực tiểu và giá trị cực tiểu là y = -3

word image 24648 7

Ta có được bảng biến thiên của hàm số dưới đây:

word image 24648 8

Tại x = -1, hàm số đạt cực đại và giá trị cực đại là y = -2

Tại x= 1, hàm số đạt cực tiểu và giá trị cực tiểu là y = 2

Tập xác định: D

word image 24648 10

Khi y’=0 => Có 3 giá trị x với x=0, x=3/5, x=1

Bảng biến thiên:

word image 24648 11

Suy ra hàm số này đạt cực đại tại x = 3/5, ycđ =y(3/5) = 108/3125 ;

Suy ra hàm số này đạt cực tiểu tại x = 1 , yct = y(1) = 0

e) Tập xác định : D = R.

Bảng biến thiên : Hàm số này đạt cực tiểu tại x=1/2; y = √3/2

2. Bài 2 SGK trang 18

Hãy Áp dụng quy tắc II và tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

word image 24648 14

Hướng áp điệu:

a) y’ = 4×3 – 4x = 4x(x2 – 1) ; y’ = 0 ⇔ 4x(x2 – 1) = 0 ⇔ x = 0, x = ±1.

y” = 12×2 – 4 . y”(0) = -4 < 0 nên suy ra hàm số sẽ đạt giá trị cực đại tại x = 0, ycđ = y(0) = 1. y”(±1) = 8 > 0

=> hàm số sẽ đạt được giá trị cực tiểu tại x =± 1 với yct = y(±1) = 0.

b) y’ = 2cos2x – 1 ;https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2015/09/bai2_b.png

y” = -4sin2x .

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2015/09/1-1.png

3. Bài 3 SGK trang 18

Hãy chứng minh rằng hàm số y = không có đạo hàm tại x = 0 nhưng mà vẫn đạt cực tiểu tại điểm đó.

Hướng áp giải:

Đặt y =f(x) = . Giả sử x > 0, ta có :

Suy ra hàm số không có giá trị đạo hàm tại x = 0 . Nhưng hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 vì f(x) = word image 24648 21 ≥ 0 =f(0) ∀x ∈ R

4. Bài 4 SGK trang 18

Hãy chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số y = x3 – mx2 – 2x + 1 luôn luôn có một điểm cực đại và có một điểm cực tiểu.

Hướng dẫn giải:

Xem Thêm : Axit Photphoric(H3PO4) là gì? Tính chất lý hóa, cách điều chế & ứng

y’ = 3×2 – 2mx – 2 , ∆’ = m2 + 6 > 0 nên y’ = 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt và y’ sẽ đổi dấu khi đi qua các nghiệm đó.

Vậy hàm số đó có một cực đại và một cực tiểu.

5. Bài 5 SGK trang 18

Tìm a và b để các cực trị của hàm số y = 5/3a2x3 + 2ax2 – 9x + b đều là những số dương và x0= -5/9 là điểm cực đại.

Hướng dẫn giải:

Ta có a = 0 => hàm số sẽ trở thành y = -9x + b.

– Xét a # 0. Ta có : y’ = 5a2x2 + 4ax – 9 ; y’= 0

⇔ x=-1/α hoặc x= -9/5α

– Ta có a < 0 có bảng biến thiên như sau :

Xem Thêm  Vì Sao Sự Lan Truyền Xung Thần Kinh Trên Sợi Có Bao Miêlin Lại

Theo giả thiết x0= -5/9 chính là điểm cực đại nên suy ra 1/α = -5/9 ⇔α =9/5. Yêu cầu của bài toán có:

– Với a > 0 ta có bảng biến thiên như sau:

Vì x0= -5/9 là điểm cực đại nên

Yêu cầu của bài toán có: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2015/09/voi-a-0.png

Suy ra các giá trị a, b cần tìm là:

6. Bài 6 SGK trang 18

Hãy xác định giá trị của tham số m để hàm số này đạt cực đại tại x = 2.

Hướng dẫn giải:

Tập xác định : D =R {-m}

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2015/09/bai6-1.png

Nếu như hàm số đạt cực đại tại x = 2 thì y'(2) = 0 ⇔ m2 + 4m + 3 = 0 ⇔ m=-1 hoặc m=-3

-Có m = -1, ta có : https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2015/09/7.png

Suy ra x=0 hoặc x=2.

Ta có được bảng biến thiên dưới đây:

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số không đạt cực đại tại x = 2.

– Với m = -3, ta có:

Suy ra x=2 hoặc x=4

Ta có được bảng biến thiên dưới đây :

Từ bảng biến thiên trên ta thấy hàm số sẽ đạt cực đại tại x = 2.

Vậy m = -3 chính là giá trị cần tìm.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ kiến thức về cực trị của hàm số. Cả nhà học sinh có thể tìm hiểu thêm để có được kiến thức bền vững nhất, đồng thời phát triển môn học theo mong muốn của bản thân và đạt được cao. Dường như, Anh chị em có thể tìm đọc thêm các bài viết hướng dẫn giải các nội dung môn học khác.

Chúc các bạn học sinh đạt kết quả tốt.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *