Các dạng bài tập Mạch xoay chiều RLC bận bịu nối tiếp có lời giải

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Các dạng bài tập Mạch xoay chiều RLC bận bịu nối tiếp có lời giải. Bài viết cho mach dien xoay chieu rlc mac noi tiep tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Các dạng bài tập Mạch xoay chiều RLC bận rộn nối tiếp có lời giải

Phần Mạch xoay chiều RLC bận rộn nối tiếp Vật Lí lớp 12 với 3 dạng bài tập chọn lọc có trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 200 bài tập trắc nghiệm có lời giải. &o Xem chi tiết để theo dõi các dạng bài Mạch xoay chiều RLC bận rộn nối tiếp hay nhất tương ứng.

Bạn Đang Xem: Các dạng bài tập Mạch xoay chiều RLC bận bịu nối tiếp có lời giải

 • Bài tập Mạch RLC bận rộn nối tiếp trong đề thi Đại học có giải chi tiết Xem chi tiết
 • Dạng 1: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC bận bịu nối tiếp

  Xem chi tiết

 • Dạng 2: Viết biểu thức dòng điện, hiệu điện thế

  Xem chi tiết

 • Dạng 3: Bài toán cộng hưởng điện

  Xem chi tiết

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 1)

  Xem chi tiết

 • 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 2)

  Xem chi tiết

cách tính tổng trở của đoạn mạch RLC bận rộn nối tiếp

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Biểu thức tổng trở của đoạn mạch:

Giải thích

• Z là tổng trở; đơn vị là Ω.

• R là điện trở; đơn vị là Ω.

Xem Thêm  Đáp án Momo cho Heo đi thi cập nhật hàng ngày

• ZL = ωL là cảm kháng; đơn vị là Ω.

• ZC = 1 / ωC là dung kháng; đơn vị là Ω.

Lưu ý:

• Nếu khuyết phần tử nào thì “ngầm hiểu” giá trị đại lượng đó bằng 0.

• Khi nhiều điện trở ghép nối tiếp hoặc song song với nhau thì ta ứng dụng công thức

• Khi nhiều cuộn cảm ghép nối tiếp hoặc song song với nhau thì ta ứng dụng công thức:

• Khi nhiều tụ điện ghép nối tiếp hoặc song song với nhau thì ta áp dụng công thức:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R = 40Ω cuộn cảm thuẩn có độ tự cảm L = 0,4/π H và tụ điện có điện dung 10-4π (F) bận rộn nối tiếp. Hai đầu đoạn mạch bận rộn &o nguồn xoay chiều có tần số 50Hz. Tổng trở của mạch là

A. 80Ω

B. 72Ω

C. 120Ω

D. 150Ω

Hướng dẫn:

Xem Thêm : Tên “vận” &o số phận?

Ta có:

Áp dụng công thức về tổng trở ta có:

Vậy tổng trở là 72 Ω

Chọn B.

Xem Thêm : Top 15 phim sitcom Mỹ hay nhất, vui nhộn mà bạn nên xem – VOH

Ví dụ 2: Trong một trong những buổi trao quả bóng &ng FiFa năm 2012, ban tổ chức không biết chọn ai trong bốn cái tên Cristiano Ronaldo, Messi, Andes Iniesta và Casillas để được nhận quả bóng &ng nên sau một hồi đàm luận. Bản tổ chức đưa ra câu hỏi phụ: Đặt một mạch nối tiếp RLC &o một mạng điện xoay chiều, biết ZL < ZC . Nếu bây giờ tăng tần số 1 lượng nhỏ thì sao

A. Cristiano Ronaldo nghĩ là tổng trở mạch không đổi.

B. Với kiến thức uyên thâm của mình về vật lí, Andes Iniesta nghĩ là tổng trở mạch giảm.

C. Messi xin chọn phương án là tổng trở mạch tăng

D. Ôi trời ơi, dễ vậy mà cũng đân oán sai. Casillas nghĩ là tổng trở lúc tăng lúc giảm.

Bạn thấy phương án trên hẳn đã biết ai là cầu thủ nhận được quả bóng vòng năm 2012 rồi chứ?

Hướng dẫn:

ZL < ZC

Khi ω↑ thì ta suy ra ωL↑; 1/ ωC ↑

Do đó nhưng vẫn bé thêm hơn 0 (vì chỉ tăng 1 lạng nhỏ).

Vậy tổng trở của mạch giảm.

Chọn B

Cách viết biểu thức Cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong Dòng điện xoay chiều

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Để viết biểu thức cần xác định:

– Biên độ, tần số, pha ban sơ

– Viết uR, uL, uC, uRL, uRC, uLC,… ta tìm pha của i hoặc viết biểu thức của i trước rồi sử dụng độ lệch pha của uR, uL, uC, uRL, uRC, uLC,… so với i để suy ra biểu thức

Chú ý:

– Phương trình u và i: i = Iocos(ωt + φi) và u = Uocos(ωt + φu).

ZL > ZC thì u nhanh pha hơn i

ZL < ZC thì u chậm pha hơn i.

Xem Thêm  Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với … – Hoatieu.vn

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi đặt hiệu điện thế u = 120√2cos100πt (V) &o 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 150Ω , tụ điện có điện dung 100μ/π F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2/π H . Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

Hướng dẫn:

Cường độ dòng điện cực đại:

Độ lệch pha giữa u và i:

Suy ra phương trình:

Đáp án D

Ví dụ 2: Đặt điện áp u = 100cos(600πt) (V) &o 2 đầu mạch điện RLC nối tiếp. Điện trở R = 50√3Ω , L là cuộn dây thuần cảm có L = 1/π H , điện dung C = 10-3/5π F , viết biểu thức điện áp 2 đầu RC.

Hướng dẫn:

+ Cảm kháng: ZL = ωL = 400Ω, dung kháng: ZC = 1/ ωC = 50Ω .

Tổng trở:

Độ lệch pha giữa u và i:

Độ lệch pha của URC so với i:

Đáp án A.

Ví dụ 3: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 10Ω , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 10-3/2π F bận bịu nối tiếp. Biểu thức của điện áp giữa 2 bản tụ là uC = 50√2cos(500πt – 0,75π)(V) . Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Hướng dẫn:

Xem Thêm : Tên “vận” &o số phận?

Ta có:

Độ lệch pha của tụ điện so với cường độ dòng điện trong mạch là: φ = -π/2

Do đó phương trình cường độ dòng điện là:

Đáp án B.

Cách giải Bài tập về Cộng hưởng điện

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

– Khi ZL = ZC hay ωL = 1/ωC thì Zmin = R , lúc đó cường độ I đạt giá trị cực đại I = Imax = U / R

uAB cùng pha với i (cùng pha với uR), uAB chậm pha π/2 so với uL ; uAB nhanh pha π/2 so với uC .

Liên hệ giữa Z và tần số f :

fo là tần sồ lúc cộng hưởng .

Khi f < fo : Mạch có tính dung kháng , Z và f nghịch biến

Khi f > fo : Mạch có tính cảm kháng , Z và f đồng biến

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một đoạn mạch gồm R = 50 Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C = 2.10-4 / π F bận bịu nối tiếp. Đặt &o hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện trở hiệu dụng 110V, tần số 50Hz thì thấy u và i cùng pha với nhau. Tính độ tự cảm của cuộn cảm và công suất tiêu thụ của mạch.

Hướng dẫn:

ZC = 1 / 2πfC = 50Ω . Để u và i cùng pha thì phải xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Khi đó: ZL = ZC = 50Ω ⇒ L = 1 / 2π H

Công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại: P = Pmax = U2 / R = 242 W

Ví dụ 2: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R,L,C bận rộn nối tiếp . Biết R2C = 16L . Đoạn mạch đang cộng hưởng . biết điện áp hiệu dụng của toàn đoạn mạch AB là 120 V.Tính điện áp hiệu dụng UR, UL, UC ?

Hướng dẫn:

Giả thiết cho: R2C = 16L ⇔ R2ωC = 16ωL ⇔ R2 . 1/ZC = 16ZL (1)

Đoạn mạch cộng hưởng nên : ZL = ZC (2) .

Từ (1) và (2) ⇒ R2 = 16 ZL2 = 16 ZC2 ⇒ UR = 4UL = 4UC .

Xem Thêm  Làm cách nào để động tác plank kéo dài lâu hơn?

Do U = 120V ⇒ UR = 120V; UL = UC = 30V

Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V và tần số không đổi &o hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = C1/2 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng

A. 100 V. B.100√2 V. C. 100 V. D.800√2 V.

Hướng dẫn:

Khi C = C1 thì hiêu điện thế hiệu dụng hai đầu biến trở là

Đáp án A.

tham khảo các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

 • Tổng hợp Lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều
 • Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều

 • Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử

 • Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều

 • Chủ đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổi

 • Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều

 • Chủ đề: Máy phát điện – Máy biến áp – Truyền tải điện năng

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *