Đề thi lớp 10 năm 2022-2023 mới nhất – VietJack.com

Nội dung chính

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Đề thi lớp 10 năm 2022-2023 mới nhất – VietJack.com. Bài viết de thi lop tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Bộ đề thi lớp 10 sách mới năm học 2022 – 2023 tất cả những môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lí, Hóa Học, Lịch Sử, Địa Lí, KTPL, Tin học, Công nghệ, … của ba bộ sách Kết nối tri thức, chân mây sáng tạo, Cánh diều được biên soạn và chọn lọc từ đề thi của các trường THPT trên cả nước theo chuẩn Ma trận của Bộ GD&ĐT giúp học sinh dễ dàng rèn luyện, đánh giá năng lực của chính mình. Để xem chi tiết, mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi dưới đây:

Bạn Đang Xem: Đề thi lớp 10 năm 2022-2023 mới nhất – VietJack.com

Đề thi lớp 10 năm 2022 – 2023 các môn học mới nhất

 • Đề thi Giữa kì 1 lớp 10 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 1 lớp 10 năm 2023
 • Đề thi Giữa kì 2 lớp 10 năm 2023
 • Đề thi Cuối kì 2 lớp 10 năm 2023

Mục lục Đề thi Toán 10 năm 2022 – 2023

 • Top 20 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Học kì 1 Toán 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Toán lớp 10 Giữa kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Toán 10 Học kì hai năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Toán lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Toán lớp 10 – chân mây sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Toán 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Toán lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

Xem Thêm  Chiếu cầu hiền – Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 11 – VietJack.com

Mục lục Đề thi Ngữ Văn 10 năm 2022 – 2023

 • Top 30 Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Giữa kì 2 Ngữ văn lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 30 Đề thi Ngữ văn lớp 10 Học kì hai năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Ngữ Văn lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ Văn lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Ngữ Văn lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ Văn lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Ngữ Văn lớp 10 – chân mây sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Ngữ Văn lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Ngữ Văn lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (2 đề)

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 10 năm 2022 – 2023

 • Top 10 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 10 năm 2022-2023 (sách mới)
 • Top 10 Đề thi Cuối Học kì 1 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều
 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 10 năm 2022-2023 (sách mới)
 • Đề thi Giữa kì một vài giờ Anh 10 (sách mới)

 • Đề thi Cuối kì một vài giờ Anh 10 tải nhiều

 • Top 10 Đề thi Học kì 2 giờ đồng hồ Anh 10 năm 2022-2023 (sách mới)

Bộ đề thi Tiếng Anh 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 10 Global Success có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 10 Global Success có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì một vài giờ Anh 10 Global Success có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 giờ Anh 10 Global Success có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 giờ Anh 10 Explore New Worlds có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì một vài giờ Anh 10 Explore New Worlds có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh 10 – chân mây sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh 10 Friends Global có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 10 Friends Global có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 tiếng Anh 10 Friends Global có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 10 Friends Global có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh 10 Smart World

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 10

Mục lục Đề thi Vật Lí 10

 • Top 20 Đề thi Vật Lí lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Vật Lí 10 Học kì một năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Vật Lí 10 Giữa kì hai năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Vật Lí 10 Học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Vật lí lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật lí lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Vật lí lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật lí lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Vật lí lớp 10 – chân mây sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Vật lí lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Vật lí lớp 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Vật Lí 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 chân mây sáng tạo có đáp án (4 đề)

Mục lục Đề thi Hóa học 10 năm 2022 – 2023

 • Top 20 Đề thi Hóa học 10 Giữa kì một năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Xem Thêm : FWB là gì? ONS là gì? FWB, ONS có vi phạm pháp luật không?

  Top 20 Đề thi Hóa học 10 Học kì một năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Hóa học 10 Giữa kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Hóa học 10 Học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Hóa học lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Hóa học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Hóa học lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Hóa học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Xem Thêm  Swift Code Vietcombank 2023: Tra Mã Chi Nhánh bank VCB

Bộ đề thi Hóa học lớp 10 – chân mây sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Hóa học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Hóa học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Mục lục Đề thi Sinh học 10 năm 2022 – 2023

 • Top 20 Đề thi Sinh học 10 Giữa kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Sinh học 10 Học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Sinh học 10 Giữa kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 20 Đề thi Sinh học 10 Học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Đề thi Sinh học 10 Học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (20 đề)

Bộ đề thi Sinh học 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Sinh học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Sinh học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Sinh học 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Sinh học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Sinh học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Sinh học 10 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Sinh học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Đề thi Địa Lí 10

 • Top 10 Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Địa Lí lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Địa Lí lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Địa Lí lớp 10 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Địa Lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

Đề thi Lịch Sử 10 năm 2022 – 2023

 • Top 10 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Lịch Sử 10 Học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)
 • Top 10 Đề thi Lịch Sử 10 Giữa kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Lịch sử lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Lịch Sử 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Lịch sử lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Lịch Sử 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Lịch sử lớp 10 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Lịch Sử 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

Đề thi Kinh tế Pháp luật 10 năm 2022 – 2023

 • Top 10 Đề thi KTPL 10 Giữa kì 1 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi KTPL 10 Học kì 1 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi KTPL 10 Giữa kì 2 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi KTPL 10 Học kì 2 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Kinh tế Pháp luật lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Xem Thêm : 9 loài cá cảnh “mắn” tới mức đẻ con đàn cháu đống, khiến gia chủ

  Đề thi Học kì 1 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 KTPL 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 KTPL 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Kinh tế Pháp luật lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 KTPL 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 KTPL 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

Xem Thêm  Vẽ hình chiếu đứng,bằng ,cạnh của một vật thể cho biết vị trí hình

Bộ đề thi Kinh tế Pháp luật lớp 10 – Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Giữa kì 1 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Kinh tế Pháp luật lớp 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 KTPL 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 2 KTPL 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

Mục lục Đề thi Tin học 10

 • Top 15 Đề thi Giữa học kì 1 Tin học 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 15 Đề thi Học kì 1 Tin học 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 15 Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 15 Đề thi Học kì 2 Tin học 10 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Tin học 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tin học 10 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Tin học 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Học kì 2 Tin học 10 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Bộ đề thi Tin học 10 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023, khối lớp 10 sẽ khai mạc học chương trình sách mới của ba cuốn sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều. Môn Tin học 10 Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn Tin 10 cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bên cạnh đó, trường THPT tùy thuộc &o trang thiết bị và đội ngũ Giáo viên còn có thể chọn sách Tin học 10 Cánh diều.

 • Mục lục Giải bài tập Tin học 10 Kết nối tri thức

 • Mục lục Giải bài tập Tin học 10 Cánh diều

Mục lục Đề thi GDCD 10

 • Đề thi GDCD 10 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)
 • [Năm 2022] Đề thi Giữa học kì 1 GDCD lớp 10 có đáp án (7 đề)
 • Bộ đề thi GDCD lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022 có ma trận có đáp án (7 đề)
 • (mới) [Năm 2022] Đề thi Học kì 1 GDCD lớp 10 có đáp án (7 đề)
 • (mới) Bộ đề thi GDCD lớp 10 Học kì 1 năm 2022 có ma trận có đáp án (7 đề)
 • Top 2 Đề thi Học kì 1 GDCD 10 năm 2022 – 2023 có đáp án
 • Đề thi GDCD 10 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Giữa kì 2 GDCD lớp 10 năm 2022 có ma trận có đáp án (3 đề)
 • Đề thi Học kì 2 GDCD 10 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì 2 GDCD lớp 10 năm 2022 có ma trận có đáp án (3 đề)

Mục lục Đề thi Công nghệ 10

 • Top 10 Đề thi Công nghệ 10 Giữa học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Công nghệ 10 Học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 15 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Giữa học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Công nghệ 10 Học kì 2 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Công nghệ lớp 10 – Kết nối tri thức

– Công nghệ trồng trọt:

 • Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

 • Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

 • Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

 • Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

– Thiết kế & Công nghệ:

 • Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

 • Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

 • Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

 • Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

Bộ đề thi Công nghệ lớp 10 – Cánh diều

– Công nghệ trồng trọt:

 • Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

 • Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

 • Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

 • Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Công nghệ trồng trọt

– Thiết kế & Công nghệ:

 • Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

 • Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

 • Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

 • Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề) – Thiết kế và công nghệ

Bộ đề thi Công nghệ lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 – 2023, khối lớp 10 sẽ bắt đầu học chương trình sách mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều. Môn Công nghệ lớp 10 Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn Công nghệ lớp 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bên cạnh đó, trường THPT tùy thuộc &o trang thiết bị và đội ngũ Giáo viên còn có thể chọn sách Công nghệ 10 Cánh diều.

 • Mục lục Giải Công nghệ 10 Kết nối tri thức

 • Mục lục Giải Công nghệ 10 Cánh diều

Đề thi Giáo dục quốc phòng 10 năm 2022 – 2023

 • Top 10 Đề thi Giáo dục quốc phòng lớp 10 Giữa kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

 • Top 10 Đề thi Giáo dục quốc phòng lớp 10 Học kì 1 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

Bộ đề thi Giáo dục quốc phòng lớp 10 – Kết nối tri thức

 • Đề thi Giữa kì 1 Giáo dục quốc phòng lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Giáo dục quốc phòng lớp 10 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Giáo dục quốc phòng lớp 10 – Cánh diều

 • Đề thi Giữa kì 1 Giáo dục quốc phòng lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

 • Đề thi Học kì 1 Giáo dục quốc phòng lớp 10 Cánh diều có đáp án (2 đề)

Bộ đề thi Giáo dục quốc phòng lớp 10 – Chân trời sáng tạo

Môn GDQP 10 Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn GDQP 10 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Mục lục Giải GDQP 10 (Kết nối tri thức)

 • Giải SBT GDQP 10 (Kết nối tri thức)

Bên cạnh đó, trường THPT tùy thuộc &o trang thiết bị và đội ngũ Giáo viên còn có thể chọn sách GDQP 10 Cánh diều:

 • Mục lục Giải GDQP 10 (Cánh diều)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *