Công thức Diện tích hình Thoi & phương pháp tính đơn giản 2023 – Invert.vn

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Công thức Diện tích hình Thoi & phương pháp tính đơn giản 2023 – Invert.vn. Bài viết dien tich thoi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Công thức tính diện tích hình thoi là một trong những công thức căn bản mà Anh chị học sinh đã được tìm hiểu từ năm lớp 4, lớp 5 và phát giác lại nhiều ở năm lớp 8. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể nhớ được công thức diện tích hình thoi như thế nào và cách tính diện tích hình thoi ra sao?

Bạn Đang Xem: Công thức Diện tích hình Thoi & phương pháp tính đơn giản 2023 – Invert.vn

Để củng cố kiến thức đã học, ngay sau đây đội ngũ INVERT chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn biết diện tích hình thoi là gì, công thức tính diện tích hình thoi & cách sử dụng nó vô cùng chi tiết, dễ hiểu thông qua bài viết sau.

I. Hình thoi là gì? Diện tích hình thoi là gì?

Hình thoi trong hình học Euclide được định nghĩa là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. Hình thoi cũng được gọi bằng cái brand name khác là hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau hay hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau.

Diện tích hình thoi được đo bằng độ lớn của bề mặt hình và là phần mặt phẳng ta có thể nhìn thấy của hình thoi.

Tính chất của hình thoi:

  • Các góc đối nhau bằng nhau.
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
  • Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

II. Công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi được tính bằng tích độ dài 2 đường chéo chia 2 (cùng 1 đơn vị đo).

Xem Thêm  Vì sao bà đẻ kiêng cầm kim? Điều mà mom cần phải biết – Fitobimbi

Trong đó:

  • S: diện tích hình thoi.
  • d1 và d2: hai đường chéo của hình thoi.

III. Hướng dẫn cách tính diện tích hình thoi

1. Tính diện tích hình thoi theo đường chéo

Bước 1: Đầu tiên, tìm độ dài của mỗi đường chéo

Đường chéo của hình thoi được định nghĩa là đường nối các đỉnh đối diện với nhau. Khi đó, 2 đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại giao điểm của chúng.

Ví dụ: Ta có độ dài 2 đường chéo hình thoi là 6 cm và 8 cm.

Bước 2: Tiếp theo, nhân độ dài 2 đường chéo với nhau

Nếu đã có số đo 2 đường chéo, bạn chỉ cần nhân chúng lại với nhau. Trong trường hợp đề bài chưa cho, bạn có thể sử dụng thước để đo rồi tiến hành nhân lại với nhau.

Trong ví dụ trên, ta có: 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Lưu ý đơn vị của diện tích phải là bình phương.

Bước 3: Cuối cùng, chia kết quả cho 2

Tới đây, bạn dùng kết quả 48 cm2 đã tính ở bước trên chia cho 2.

Tức là: 48 cm2/2 = 24 cm2. Suy ra, diện tích hình thoi là 24 cm2.

2. Tính diện tích hình thoi theo độ dài cạnh đáy và chiều cao

Bước 1: Trước tiên, bạn tìm độ dài cạnh đáy và chiều cao

Ngoài cách sử dụng đường chéo, bạn có thể tính diện tích hình thoi bằng cách nhân độ dài 1 cạnh với chiều cao của nó.

Giả sử: Bạn có chiều cao của hình thoi là: 7 cm và đáy là 10 cm.

Bước 2: Sau đó, nhân đáy với chiều cao

Sau khi đã biết độ dài cạnh đáy và chiều cao của hinh thoi, bạn hãy nhân chúng lại với nhau để có được diện tích hình thoi. Ta có, 10 cm x 7 cm = 70 cm2. Diện tích hình thoi là 70 cm2.

3. Tính diện tích hình thoi theo hệ thức lượng trong tam giác

Xem Thêm : LU I PA XTO – sachxuasaigon.com

Bước 1: Đầu tiên, bình phương độ dài bất cứ cạnh nào của hình thoi

Vì hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên bạn có thể chọn cạnh bất kỳ.

Giả sử: Hhình thoi có cạnh dài 2 cm => 2 cm x 2 cm = 4 cm2.

Bước 2: Sau đó, nhân giá trị vừa có với giá trị sin của một trong bốn góc, không quan trọng bạn chọn góc nào

Ví dụ: Cho giá trị 1 góc là 33 độ. Bạn hãy nhân sin (33) với 4 cm2 để có giá trị diện tích hình thoi.

Giải: Ta có, (2 cm)2 x sin (33) = 4 cm2 x 1 = 4 cm2. Diện tích hình thoi là 4 cm2.

IV. Một số bài tập tính diện tích hình thoi

1. Bài tập tính diện tích hình thoi có lời giải

Câu 1: Hãy tính diện tích hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 9 cm và 8 cm.

Giải: Áp dụng công thức tính với đường chéo hình thoi d1 = 9cm, d2 = 8cm, ta có:

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 (9 x 8) = 1/2 x 72 = 36 1,5 (cm2).

Trong đó:

  • h: chiều cao của hình thoi
  • a: cạnh đáy của hình thoi

Câu 2: Cho hình thoi đo có độ dài hai đường chéo lần lượt là 7 cm và 9 cm. Hỏi diện tích của hình thoi đó bằng bao lăm?

Giải: Áp dụng theo cách tính diện tích hình thoi, ta có d1 = 7 cm và d2 = 9 cm. Ta đưa &o công thức và có kết quả như sau:

Xem Thêm  Hướng dẫn 5 cách làm những đồ vật dễ thương bằng giấy

S = 1/2 x (d1 x d2) = 1/2 x (7 x 9) = 1/2 x 63 = 31,5 (cm2).

Câu 3: Cho hình thoi ABCD, có cạnh AB = BC = CD = DA = 4 cm, chiều cao hình thoi bằng 3cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Giải: Áp dụng theo công thức diện tích hình thoi, ta có h = 3cm, a = 4cm. Ta thay &o công thức và có kết quả như sau:

S = a x h = 3 x 4 = 12 1,5 (cm2).

* Công thức tính diện tích hình thoi dựa &o hệ thức trong tam giác (Nếu biết góc của hình thoi)

Trong đó: a là cạnh của hình thoi

Câu 4: Hãy tính diện tích hình thoi ABCD, biết độ dài 2 đường chéo lần lượt là 9cm và 12cm.

Giải: Diện tích hình thoi ABCD là: 12 x 9 : 2 = 54 (cm2). Đáp số: 54 cm2

Câu 5: Cho hình thoi ABCD có cạnh AD = 4m, có góc DAB = 30 độ. Tính diện tích của hình thoi ABCD.

Giải: Do ABCD là hình thoi nên các tam giác tạo thành là tam giác cân, gọi I là trung điểm hai đường chéo nên AI vuông góc với BD, góc IAB = 15 độ.Do đó, AI = AB. cos IAB = 4. Cos 15 = 3,84m.Xét tam giác vuông ABI, theo định lý Pytago, ta có:BI2 = AB2- AI2 = 1,25 m.Nên BI = 1,1m

  • AC = 2. AI = 7,68 m.
  • BD = 2. BI = 2,2 m.

Do đó, diện tích của hình thoi ABCD = ½ . AC . BD = 8,45 (m2)

Câu 6: Cho hình thoi ABCD, có cạnh hình thoi = 4cm, góc A = 35 độ. Tính diện tích hình thoi ABCD.

Giải: Áp dụng công thức, ta có a = 4, góc = 35 độ. Ta thay &o công thức như sau:

S = a2 x sinA = 42 x sin(35o) = 9,177 (cm2).

Xem Thêm : Nhu cầu tình dục cao có phải là bệnh? – Hello Bacsi

Lưu ý:

– Đơn vị diện tích của hình thoi là: m2, cm2

– Khi tính, bạn cần phải để ý xem đơn vị mà đề bài đưa ra đã cùng nhau chưa. Nếu chưa thì bạn cần đổi sang cùng một đơn vị trước khi làm.

Câu 7: Diện tích hình thoi 36cm2 và bằng 50% diện tích hình chữ nhật .Hình chữ nhật có chiều dài là 12cm. Tính chu vi hình chữ nhật

Giải:

Diện tích hình chữ nhật là: 36 x 2 = 72 (cm2)

Chiều mênh mông hình chữ nhật là: 72 : 12 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Câu 8: Hãy tính diện tích hình thoi có chéo dài 153 cm và chéo ngắn bằng 2/3 chéo dài.

Giải:

Đường chéo ngắn là

153 x 2/3 = 102 (cm)

Diện tích hình thoi là

1/2 x 153 x 102 = 7803 (cm2)

Câu 9: Một hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 3/4 m và 2/5. Hãy tính diện tích hình thoi

Giải: Diện tích hình thoi là: 3/4 x 2/5 = 6/40 (m2). Đáp số : 6/40 m2

2. Bài tập tính diện tích hình thoi không có lời giải

Câu 1: Diện tích hình thoi 250 m2, độ dài đường chéo thứ nhất là 25m. Tính độ dài đường chéo thứ hai

Câu 2: Một thửa ruộng hình thoi có tổng độ dài 2 đường chéo là 28m và hiệu độ dài 2 đường chéo là 12m. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Câu 3: Một hình thoi có độ dài trung bình cộng của độ dài 2 đường chéo là 3dm 6cm, độ dài đường chéo lớn 2 lần độ dài đường chéo bé. Tính diện tích của hình thoi đó?

Xem Thêm  Tiểu sử ca sĩ Ngọc Sơn – ông hoàng nhạc sến như thế nào? – Mpod

Câu 4: Một thửa ruộng hình thoi có đường chéo lớn bằng 120 m, độ dài đường chéo bé bằng 3/4 độ dài đường chéo lớn. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu hoạch được 2 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao lăm tạ thóc?

Câu 5: Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 270cm, biết độ dài đường chéo ngắn bằng 4/5 độ dài đường chéo dài. Tính diện tích hình thoi.

Câu 6: 1 tấm gỗ hình chữ nhật có chu vi là 40cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cắt và ghép tấm gỗ thành hình thoi. Tính diện tích hình thoi đó.

Câu 7: Tính diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là:

a) 3 mét 8dm và 5 mét

b) 4m 3cm và 60dm

Câu 8: Một khu đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 72m, đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất. Người ta trồng sắn trên khu đấy, mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg sắn. Hỏi người ta thu hoạch được ở khu đất bao lăm ki-lô-gam sắn?

Câu 9: Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 10cm, biết 1 đường chéo hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi.

Câu 10: Người ta trồng rau trên một thửa ruộng hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 50m và đường chéo thứ nhất dài hơn đường chéo thứ hai 10m. Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được 100kg rau. Hỏi trung bình mỗi mét vuông đất người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Câu 11: Tỉ số giữa hai đường chéo một hình thoi là 4/9. Hiệu của hai đường chéo là 20m. Tính diện tích của hình thoi?

Trên đây là công thức Diện tích hình Thoi & cách tính diện tích hình Thoi đơn giản 2023, nhanh chóng mà đội ngũ INVERT chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này Anh chị hoàn toàn có thể tính được diện tích hình Thoi 1 cách dễ dàng. Nếu có gì câu hỏi bạn cũng có thể phản hồi phía bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc Anh chị em thành công.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *