Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O | Na2SO3 ra SO2

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O | Na2SO3 ra SO2. Bài viết na2so3 cong gi ra so2 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Phản ứng Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Bạn Đang Xem: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O | Na2SO3 ra SO2

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O | Na2SO3 ra SO2 (ảnh 1)

1. Phương trình phản ứng H2SO4 ra SO2

Na2SO3+ H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

2. Điều kiện phản ứng Na2SO3 ra SO2

Nhiệt độ thường

3. bản tính của các chất tham gia phản ứng

3.1. bản tính của Na2SO3 (Natri sunfat)

Khi Na2SO3 tiếp xúc với axit, Na2SO3 trải qua quá trình phân hủy, giải phóng SO2.

3.2. Bản chất của H2SO4 (Axit sunfuric)

H2SO4 là axit mạnh tác dụng với muối.

4. Cách tiến hành điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Trong phòng thí nghiệm, khí SO2 được điều chế bằng cách cho muối sunfit là muối của axit yếu tác dụng với axit mạnh hơn thường là dung dịch axit sunfuric với muối natri sunfit.

Xem Thêm  [Lời giải] Pin quang điện là nguồn điện trong đó ? Lý thuyết Pin

Điều chế lưu huỳnh đioxit

5. Hiện tượng nhận biết phản ứng điều chế lưu huỳnh đioxit

Có khí không màu, mùi hắc thoát ra.

Thu khí lưu huỳnh dioxit bằng cách chuyển không khí. Dùng bông tẩm dung dịch natri hidroxit NaOH để hạn chế lượng khí SO2 thoát ra ngoài. Không dùng bông tẩm khí amoniac NH3 vì nó là khí dễ bay hơi khiến việc thu khí không đạt hiệu quả cao.

6. Tính chất hoá học của H2SO4

6.1. H2SO4 loãng

Axit sunfuric là một axit mạnh, hóa chất này có đầy đủ các tính chất hóa học chung của axit như:

  • Axit sunfuric H2SO4 làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ.
  • Tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) tạo thành muối sunfat.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  • Tác dụng với oxit bazo tạo thành muối mới (trong đó kim loại ổn định hóa trị) và nước .

Xem Thêm : [SGK Scan] Cuộc chia tay của những con búp bê – Sách Giáo Khoa

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

  • Axit sunfuric tác dụng với bazo tạo thành muối mới và nước.

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

  • H2SO4 tác dụng với muối tạo thành muối mới (trong đó kim loại vẫn giữ nguyên hóa trị) và axit mới.

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

6.2. H2SO4 đặc

Axit sunfuric đặc có tính axit mạnh, oxi hóa mạnh với tính chất hóa học nổi bật như:

  • Tác dụng với kim loại: Khi cho mảnh Cu &o trong H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh và có khí bay ra với mùi sốc.

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

  • Tác dụng với phi kim tạo thành oxit phi kim + H2O + SO2.

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (nhiệt độ)

Xem Thêm  Cuộc sống sau khi trở về nước của ‘hot girl ống nghiệm’ Phạm

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

  • Tác dụng với các chất khử khác.

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  • H2SO4 còn có tính háo nước đặc trưng như đưa H2SO4 &o cốc đựng đường, sau phản ứng đường sẽ bị chuyển sang black color và phun trào với phương trình hóa học như sau.

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

7. Bài tập áp dụng

Câu 1. Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế cao nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

A. cồn.

B. muối ăn.

C. xút.

D. giấm ăn

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Để hạn chế khí SO2 bay ra, người ta sử dụng bông tẩm xút vì xút có khả năng phản ứng:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Xem Thêm : Những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 2. Dãy chất nào sau đây tác dụng được với Khí SO2

A. BaO, K2SO4, Ca(OH)2

B. KOH, CaO, H2O

C. Ca(OH)2, H2O, BaCl2

D. KCl, H2O, CaO

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3. Hòa tan V lít khí SO2 (đktc) &o 500 ml dung dịch NaOH 1,2M thì thu được 10,02 gam hỗn hợp hai muối. Tìm giá trị của V

A. 2,016 lít.

B. 1,344 lít.

C. 0,672 lít.

D. 2,24 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4. SO2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường là do

A. SO2 là chất có mùi hắc, nặng hơn không khí.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là khí độc, tan trong nước mưa tạo thành axit gây ra sự ăn mòn kim loại.

Xem Thêm  Tứ giác nội tiếp toán 9 – Chi tiết lý thuyết và bài tập – Kiến Guru

D. SO2 là một oxit axit mạnh

Lời giải:

Đáp án: C

SO2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường là do SO2 là khí độc, tan trong nước mưa tạo thành axit gây ra sự ăn mòn kim loại.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *