Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8. Bài viết nguyen nhan thang loi cua cach mang thang 8 nguyen nhan nao tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Mỗi chúng ta ít hay nhiều đều biết đến lịch sử gây dựng đất nước của ông cha ta. cách mạng tháng 8 thắng lợi là một trong số những bước ngoặt có vai trò và ý nghĩa vô cùng rộng lớn đối với toàn bộ dân tộc ta. cách mạng Tháng Tám năm 1945 đạt được thành công có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của đất nước. Tuy vậy nhưng trên thực tế, không phải ai ai cũng biết được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân dẫn tới thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chính vì thế mà bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.

Bạn Đang Xem: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Tám năm 1945:

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 có những ý nghĩa quan trọng như sau:

– Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 bản tính chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được áp dụng 1 cách sáng tạo &o hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đây cũng chính là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và của đường lối cách mạng của Đảng ta đó là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đây cũng chính là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Thắng lợi của cách mệnh Tháng Tám năm 1945 còn là quá trình phát triển có ý nghĩa tất yếu của lịch sử dân tộc ta khi đã trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, cũng chính là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh đoàn kết của cả một cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với xu thế của thời đại vì mục tiêu hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Xem Thêm  App đọc truyện tiếng Trung cho dân “mọt sách” – Thanhmaihsk

– Thắng lợi của cách mệnh Tháng Tám năm 1945 cũng là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thắng lợi của cách mệnh tháng 8 cũng đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau hắng lợi của cách mệnh tháng 8 thì chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ Cộng hào ra đời. Đây chính là Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Việc này cũng đã góp phần quan trọng ngã ngũ chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; chấm dứt hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.

– Thắng lợi của cách mệnh Tháng Tám năm 1945 cũng có ý nghĩa và vai trò quan trọng giúp cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Về căn bản thì thắng lợi của cách mệnh Tháng 8 đã khẳng định rằng trong điều kiện trào lưu của cách mệnh vô sản, cuộc cách mệnh do một đảng của thống trị công nhân lãnh đạo thực chất không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà nó còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để nhằm mục đích có thể đưa cả dân tộc đó đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Xem Thêm : Mua giấy quỳ tím ở đâu TPHCM, Hà Nội chính hãng, giá tốt

Ta nhận thấy rằng, thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 chính là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam nhằm để có thể chống đế quốc thực dân, phát huy cao nhất truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của toàn bộ dân tộc ta đã được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử.

Thời gian tuy đã càng lùi xa, chúng ta lại càng có thể nhìn rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định rằng: “Chẳng những thống trị lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà ách thống trị lao động và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền cả nước”. Ý nghĩa quan trọng nhất của thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đó là đã dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc này có ý nghĩa rộng lớn đối với dân tộc ta và cả nhân dân trên cả nước tế 1 cách sâu sắc, Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc Việt Nam.

2. Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945:

Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 gồm có nguyên nhân quốc tế và các nguyên nhân trong nước. Cụ thể:

– Nguyên nhân quốc tế dẫn đến thành công của cách mạng Tháng Tám năm 1945:

Xem Thêm  Đầu số 0286 là mạng gì? Có nên bắt máy đầu số tổng đài này không?

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Hiện tại thì chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đồng minh đánh bại, phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và của các lực lượng tiến bộ trên Thế giới cũng đang trên đà phát triển chóng mặt.

– Nguyên nhân trong nước dẫn đến thành công của cách mạng Tháng Tám năm 1945:

+ Đầu tiên thì chúng ta rất cần phải kể đến sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây chính là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta 1 cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng cộng sản Việt Nam đã có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng rất phù hợp, biến hóa linh động; bên cạnh đó thì Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc.

+ Cách mạng Tháng Tám thành công thì một nguyên nhân nữa đó là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của những các tầng lớp nhân dân ta. Nhân dân ta không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; toàn bộ nhân dân đều một lòng đi theo Đảng cộng sản Việt Nam và đã được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ khó khăn và gian khổ và gan lì dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc.

Xem Thêm : Đọc hiểu Thái độ quyết định thành công – Đọc Tài Liệu

Trên đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Các nguyên nhân này đều có những ý nghĩa quan trọng và vai trò to lớn đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chiến thắng của cách mạng Tháng Tám năm 1945 tuy đã lùi xa nhưng cho đến nay, ta thấy được rằng, tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì vẫn còn nguyên giá trị và vẫn đang ngày càng tỏa sáng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, đây cũng chính một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc Việt Nam.

3. Bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám năm 1945:

Những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám năm 1945 cụ thể đó là:

– Để giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến toàn dân thì đất nước ta phải xây dựng khối liên minh công – nông – trí thức vững mạnh làm cơ sở để nhằm mục đích có thể từ đó xây dựng và mở bao la mặt trận dân tộc thống nhất. Việc này cũng đã góp phần quan trọng tạo ra sức mạnh áp đảo, toàn dân nổi dậy trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và đã làm tê liệt sức đề kháng của kẻ thù.

Xem Thêm  Giải mã chiến lược Marketing Thương mại của Grab đỉnh cao – Unica

– Một bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám năm 1945 đó là bắt buộc phải nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó nhiệm vụ chống đế quốc là chủ yếu, nhiệm vụ chống phong kiến thì sẽ bắt buộc phải phục tùng nhiệm vụ chống đế quốc, phải thực hiện từng bước với những khẩu hiệu thích hợp.

– Để giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến toàn dân thì cần được nắm được thời cơ, chớp đúng thời cơ được coi là nghệ thuật lãnh đạo Cách mạng tháng Tám, dự đân oán được thời cơ đúng, xây dựng lực lượng có hiệu quả, động thái phải thực hiện một cách mau lẹ kịp thời, kiên quyết và khôn khéo khi thời cơ xuất hiện xây dựng đảng Mác-Lênin vững mạnh, thống nhất ý chí hành động, trung thành vô hạn với dân tộc và giai cấp.

– Kiên quyết dùng đấm đá đấm đá bạo lực cách mạng và cần hiểu rõ sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp để nhằm mục đích có thể đập tan được máy bộ Nhà nước cũ, lập ra máy bộ Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

– Bên cạnh đó thì để giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến toàn dân thì cần hiểu rõ lợi dụng thời cơ khi kẻ thù đang có mâu thuẫn: Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa đế quốc phát- xít, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và thế lực địa chủ phong kiến, mâu thuẫn trong hàng ngũ ngụy quyền và các hàng ngũ tay sai của Pháp và của Nhật.

Trên đây là những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Những bài học kinh nghiệm này có ý nghĩa và những giá trị to lớn đối với toàn dân tộc ta.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *