Luận Giải Cung Phúc Đức trong khoa Tử Vi – Tuvicaimenh.com

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Luận Giải Cung Phúc Đức trong khoa Tử Vi – Tuvicaimenh.com. Bài viết sao tu vi cung phuc duc tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Cung Phúc Đức trong khoa tử vi là một cung quan trọng nhất, nó chi phối hầu hết các cung khác, bao gồm cả cung mệnh, tật, Quan, Thê, Thiên Di và Tử Tức. Có Câu mệnh tốt không bằng Thân Tốt, Thân tốt không bằng Phúc Tốt, chính vì thế mà cung phúc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, Cung Phúc Đức còn có thể ảnh hưởng đến Hôn phối, Tuổi Thọ, Môi trường sống và nhiều vấn đề khác. có thể nói nó chi phối 11 cung còn lại trong lá số tử vi

Bạn Đang Xem: Luận Giải Cung Phúc Đức trong khoa Tử Vi – Tuvicaimenh.com

Cung Phúc Đức ảnh hưởng nhiều đến những cung khác trong lá số. Phúc Đức tốt mà Mệnh , Thân xấu cũng đỡ xấu. Trái lại, Phúc Đức xấu mà Mệnh, Thân tốt cũng giảm tốt đi nhiều. chính do tổng một lá số, sau khi luận đoán về Mệnh Thân, ta cần xem cung Phúc Đức.

Xem cung Phúc Đức có thể biết sự thọ yểu của bản mệnh, phúc trạch của ông bà, tổ tiên để lại và sự thịnh vượng hay suy bại của họ hàng.

1. Cung Phúc Đức Có sao Tử

Phúc trạch dồi dào, họ hàng khá giả. Tại Tý Ngọ thì họ hàng hiếm người.

Tướng hay Phủ đồng cung: được phúc thọ, họ hàng thịnh vượng, nhiều người giàu sang, nhân hậu- Sát hay Phá đồng cung phúc Bội Tệ Tệ Bội bội bội bạc Bẽo, đời sống vất vả, thường phải xuất tổ, ly tông mới khá giả và sống lâu. Tham Đồng Cung : bạc phúc nên giảm thọ. Họ hàng suy bại.

Xem Thêm  Tuổi Sửu Và Tuổi Tỵ Có Hợp Nhau Không? Luận Giải 2023 – Homemy

2- Cung Phúc Đức Có Thiên Phủ

Đơn thủ tại Tị, Hợi, Mùi , Phúc lộc dồi dào, sống lâu. Họ hàng thịnh vượng

– Đơn thủ tại Mão, Dậu, Sửu : phúc lộc thông thường. Họ hàng khá giả nhưng không quy tụ.

Liêm Trinh đồng cung phúc lộc dồi dào, giàu sang, sống lâu , họ hàng quý hiển (Tại Tuất tốt hơn tại Thìn)

Vũ Khúc đồng cung được hưởng phúc , giàu và thọ, họ hàng giàu có.

– Tử Vi đồng cung , coi Tử Vi

3- Cung Phúc Đức có Sao Vũ Khúc

Đơn thủ tại Thìn, Tuất hay Tham đồng cung : đựợc hưởng phúc thọ : ngoài 30 tuổi mới hiển đạt : họ hàng khá giả

-Tướng đồng cung được hưởng phúc thọ ;họ hàng giàu sang

-Sát hay Phá đồng cung phúc bạc, phải bôn ba xa gia đình mới được yên thân, họ hàng ly tán.

4- Cung Phúc Đức có Sao Thiên Tướng

Đơn thủ tại Sửu, Mùi , Tị, Hợi phúc thọ vẹn toàn, họ hàng giàu sang

– Đơn thủ tại Mão, Dậu :phúc kém về già mới khá.

– Liêm Trinh đồng cung : phúc thọ vẹn toàn : họ hàng khá giả

– Tử Vi đồng cung : Coi Tử Vi

– Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc.

5- Cung Phúc Đức có sao Thái Dương

Nhật sáng sủa tại Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Thân : phúc thọ vẹn toàn, giàu sang họ hàng thịnh vượng

-Nhật khuất tất tại Dậu Tuất , Hợi, Tý kém phúc, giảm thọ , cuộc đời vất vả, họ hàng suy đồi.

Thái Âm đồng cung tại Sửu, Mùi phúc trạch thông thường. Hạnh phúc chẳng được hòan ninh.

Trong họ có nhiều người sang và lắm kẻ hèn. Nếu thêm Hóa Kỵ đồng cung thì tốt đẹp.

Thái Dương dù sáng sủa hay ám muội gì : Tam ám, (Riêu, Đà, Kỵ ) cũng giảm phúc thọ.

6- Cung Phúc Đức có sao Cự Môn

Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi (đắc địa) phúc thọ vẹn toàn, họ hàng giàu sang – Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tị (hãm địa) : kém phúc, giảm thọ, đời sống khó khăn. Họ hàng suy đồi, phiêu bạt.

Thiên Cơ đồng cung : lúc trẻ vất vả, về già mới khá .Họ hàng thịnh vượng

– Thiên Đồng đồng cung kén phúc, giảm thọ, hay bắt bắt bắt phát hiện gỡ gỡ gỡ gỡ tai nạn. Họ hàng chia rẻ

– Thái Dương đồng cung: được hưởng phúc thọ : họ hàng qúy hiển (Ở Thân thì kém ở Dần)

Cự Môn gặp Hóa Kỵ hay Hỏa đồng cung thì giảm thọ và gây tai họa.

7- Cung Phúc Đưc có Sao Thiên Cơ

Đơn thủ tại Tị, Ngọ, Mùi: phúc thọ vẹn toàn, họ hàng khá giả

Xem Thêm : Bi kịch hôn nhân của cố diễn viên Chiếc Lá Bay: Nàng tự vẫn vì

– Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu kém phúc, giảm thọ, họ hàng suy đồi.

Lương đồng cung : hạnh phúc, sống lâu. Họhàng quý hiển (Tại Thìn tốt hơn tại Tuất)

– Thái Âm đồng cung tại Thân : được hưởng phúc, sống lâu ; họ hàng thinh vượng

-Thái Âm đồng cung tại Dần : kém phúc, giảm thọ . Họ hàng thịnh vượng

-Cự Môn đồng cung : coi Cự Môn.

8- Cung Phúc Đức có Sao Thái Âm

Thái Âm sáng sủa đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi : Phúc, Lộc ,Thọ vẹn toàn ; họ hàng qúy hiển

Xem Thêm  Hệ thống công thức vật lý 11 – Đầy đủ và Chính xác – Kiến Guru

– Đơn thủ tại Mão, Thìn , Tị ; bạc phúc giảm thọ, ; họ hàng suy bại, ly tán.

Thiên Đồng cung tại Tý : hưởng phúc, sống lâu : họ hàng giàu sang; tại Ngọ; phúc bạc, tuổi thọ chiết giảm; họ hàng sa sút

-Thái Dương đồng cung tại Sửu Mùi : coi Thái Dương

– Thiên Cơ đồng cung tại Dần Thân: coi Thiên Cơ.

Thái Âm sáng sủa hay bất minh gặp Tam Am (Riêu, Đà, Kỵ ) cũng giảm phúc thọ.

9- Cung Phúc Đức có Sao Thiên Đồng

Đơn thủ tại Mão, Tị, Hợi : được hưởng phúc, sống lâu . Họ hàng đi xa làm ăn

– Đơn thủ tại Dậu, Thìn, Tuất : kém phúc, giảm thọ, suốt đời buồn khổ. Họ hàng ly tán.

Lương đồng cung : giàu sang, phúc thọ, họ hàng khá giả ( Ở Dần tốt hơn ở Thân) Âm đồng cung tại Tỵ, Ngọ, coi Thái Âm.

Cự đồng cung tại Sửu, Mùi : coi Cự Môn.

10- Cung Phúc Đức có Sao Thiên Lương

Đơn thủ tại Tý,Ngọ , Sửu, Mùi hưởng phúc, sống lâu : trong họ có nhiều người có danh chức.

– Đơn thủ tại Tị Hợi :phúc kém, hay gặp tai họa, giảm thọ, họ hàng suy đồi.

– Cùng Thiên Đồng tại Dần, Thân : coi Thiên Đồng. Cùng Thiên Cơ tại Thìn Tuất : coi Thiên Cơ

– Cùng Thái Dương tại Mão Dậu coi Thái Dương.

11- Cung Phúc Đức có Sao Thất Sát

Sao Thất Sát Đơn thủ tại Dần, Thân Tý, Ngọ , được hửởng phúc thọ, làm nên danh phận. Họ hàng nhiều người phát về võ (ở Tỵ Ngọ không tốt bằng ở Dần, Thân)

– Đơn thủ tại Thìn Tuất : kém phúc, hay gặp sự chẳng lành, giảm thọ. Họ hàng suy bại.

Liêm Trinh đồng cung không được hưởng phúc hay gặp tai nạn và chết non. Họ hàng suy bại

– Tử Vi đồng cung coi Tử Vi

– Vũ Khúc đồng cung : Coi Vũ Khúc.

Thất Sát gặp Kình Dương hãm địa đồng cung thì giảm phúc thọ, gây tai họa.

12- Cung Phúc Đức có Sao Phá Quân

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất hưởng phúc, sống lâu ; họ hàng khá giả, nhưng phân tán.

– Đơn thủ tại Dần, Thân : kém phúc, giảm thọ, gặp nhiều tai nạn; họ hàng suy đồi.

Cùng Liềm Trinh : cùng khốn , giảm thọ : họ hàng nghèo khổ, ly tán

– Cung Tử Vi : coi Tử Vi

– Cùng Vũ Khúc : coi Vũ Khúc.

13- Cung Phúc Đức có Sao Liêm Trinh

Đơn thủ tại Dần Thân được hưởng phúc thọ : họ hàng bình thường.

Tham Lang đồng cung: bạc phúc, giảm thọ, gặp nhiều tai nạn, họ hàng cùng khổ

Xem Thêm : Quang Linh vlog là ai? Thông tin tiểu sử Youtuber Quang Linh vlog

– Thiên Phủ đồng cung coi Thiên Phủ

– Thiên Tướng đồng cung :coi Thiên Tướng,

– Thất Sát đồng cung :coiThất Sát

– Phá Quân đồng cung : coi Phá Quân.

14- Cung Phúc Đức có Sao Tham Lang

Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Dần, Thân : được hưởng phúc : sống lâu :họ hàng khá giả

– Đơn thủ tại Tý, Ngọ ; bạc phúc, giảm thọ, họ hàng nghèo hèn.

Cung Tử Vi ; coi Tử Vi

– Cùng Vũ Khúc : coi Vũ Khúc

– Cùng Liêm Trinh : coi Liêm Trinh.

15. Cung Phúc Đức Vô Chính điệu

Coi Chính Điệu của cung xung chiếu Cung vô chính điệu đắc Tam không hay có Tuần Triệt án ngữ thì tốt. Nếu có thêm Nhật Nguỵêt sáng sủa xung chiếu hay hợp chiếu thì cực tốt.

Xem Thêm  Có nên đầu tư &o cá độ bóng đá – con đường kiếm tiền nhanh chóng

16- Tuần Triệt án ngữ

Phải lập nghiệp xa quê hương mới khá giả. Họ hàng sa sút nhất là ngành trưởng.

Trong cung có nhiều sao tốt thì bớt tốt, ( giảm phúc thọ, ) nhiều sao xấu thì thành khá (tăng phúc thọ)

17-Tả phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xưong, Văn Khúc, Hóa Quyền, Đào Hoa, Hồng Loan : Những sao này đi cùng nhiều sao tốt thì được hưởng phúc, vinh hiển, sống lâu , họ

hàng giàu sang . Cùng nhiều sao xấu thì bạc phúc, giảm thọ, họ hàng suy bại.

18- Hóa Khoa, Hóa Lộc, Lộc Tồn :

Tăng Phúc, tăng thọ, giải trừ nhiều tai họa. Có Hóa Lộc thì giàu có :Lộc Tồn thì trong họ hiếm người.

19-An Quang , Thiên Quý, Thiên Quan, Thiên Phúc , Tráng sinh : Tăng Phúc, Tăng Thọ.

20- Phong Cáo, Tam Thai, Bát Tọa: Được hưởng phúc của ông cha.

21.Hỉ Thần, Thiên Hỉ, Tam Thai, Bát Tọa : Mồ mả, ông cha kết phái.

22- Mộ tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi : Có Mộ kết phái, họ hàng thịnh vượng.

23- Mộ , Hỉ Thần, Thiên Quý, Phá Tóai : Mồ mả, kết phái to.

24- Bạch Hổ, Thanh Long: Mồ mả kết phái có rồng hổ chầu. Có Thanh Long ở Phúc Đức thì có nhiều con.

25 Lộc Tồn hay Hóa Lộc cùng Thiên Mã : Trong họ có nhiều người giàu sang.

26-Đào Hoa, Hồng Loan, Hoa Cái cùng Tử Vi hoặc Thái Dương: Trong họ có người lấy chồng rất quý hiển. Hồng loan đơn thủ tại Phúc Đức thì trong họ nhiều người phụ nữ vất vả đường tình duyên

27 Hóa Kỵ, Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh tinh , Địa Không, Địa Kiếp : Bạc Phúc, Giảm thọ, họ hàng bất hòa, ly tán, sa sút. Nếu đắc địa thì đỡ xấu.

Riêng Tham Vũ gặp Hỏa hay Linh Đồng cung tại Sửu Mùi cũng tốt.

28-Đại Tiểu Hao, Thiên Khốc, Thiên Hư, Tang Môn, Bạch Hổ, Giảm thọ.

29. Phục Binh hay Tướng Quân, Tử : Trong họ có người tử trận.

30- Tướng Quân, Thiên Hình, Kình Dương hoặc ĐàLa :có người chết chém.

31- Liêm Trinh, Thất Sát , hay Triệt ngộ Tử , hay Mã ngộ Không Kiếp : trong họ có người chết đường.

32- Liêm Trinh, Tham Lang ở Tị, Hợi hay Tham Lang ngộ Văn Xương : Trong có ngừơi bị tù tội.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *