Thú mỏ vịt được xếp &o lớp thú – VietJack.com

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Thú mỏ vịt được xếp &o lớp thú – VietJack.com. Bài viết thu mo vit duoc xep vao lop thu vi sao tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống – Cánh diều

Bạn Đang Xem: Thú mỏ vịt được xếp &o lớp thú – VietJack.com

Bài 23.45 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6: Thú mỏ vịt được xếp &o lớp thú vì

A. cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước

B. nuôi con bằng sữa

C. bộ lông dày, giữ nhiệt

D. cơ thể có kích thước lớn

Trả lời:

Đáp án: B

Vì thú mỏ vịt nuôi con bằng sữa nên chúng được xếp &o lớp thú.

nội dung bài viết liên quan lời giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 23.1 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật có xương sống khác với động vật không xương sống…

Bài 23.2 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc động vật có xương sống?…

Bài 23.3 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật có xương sống?…

Bài 23.4 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Thú được xếp &o nhóm động vật có xương sống vì…

Bài 23.5 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc các lớp cá có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.6 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá sụn?…

Bài 23.7 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp cá xương?…

Bài 23.8 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Cá rô được xếp &o lớp cá xương vì…

Xem Thêm  Các dạng bài tập Xác suất chọn lọc, có lời giải – Toán lớp 11

Bài 23.9 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại cá nào dưới đây thường sống chui luồn trong những hốc bùn ở đáy?…

Bài 23.10 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Da của loài cá nào dưới đây có thể dùng đóng giày, làm túi?…

Bài 23.11 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài cá nào dưới đây có thể gây ngộ độc chết người nếu ăn phải?…

Xem Thêm : 1 gam bằng bao lăm kg, tấn, tạ, yến? 1g bằng bao lăm mg?

Bài 23.12 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: mô tả vai trò của cá trong đời sống con người…

Bài 23.13 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn lợi từ cá?…

Bài 23.14 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Tại sao lại cấm đánh bắt cá bằng lưới có mắt lưới nhỏ?…

Bài 23.15 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Vì sao ăn cá nóc có thể gây chết người? Để phòng ngừa ngộ độc cá nóc…

Bài 23.16 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc lớp lưỡng cư có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.17 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp lưỡng cư?…

Bài 23.18 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đặc điểm của đa số động vật thuộc lớp lưỡng cư là:…

Bài 23.19 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào sau đây thuộc nhóm lưỡng cư không chân?…

Bài 23.20 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm lưỡng cư có đuôi?…

Bài 23.21 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về da của ếch?…

Bài 23.22 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật lưỡng cư không có vai trò nào dưới đây?…

Bài 23.23 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài động vật lưỡng cư nào dưới đây có tuyến độc, nếu ăn phải có thể bị ngộ độc?…

Bài 23.24 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Tại sao ếch thường sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm…

Bài 23.25 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hãy nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người…

Bài 23.26 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc lớp bò sát có những đặc điểm nào nào dưới đây?…

Bài 23.27 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp bò sát?…

Xem Thêm  Thời bắc thuộc và chống bắc thuộc – Dân ta phải biết sử ta

Bài 23.28 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây không thuộc lớp bò sát?…

Bài 23.29 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc lớp Bò sát hô hấp bằng cơ quan nào dưới đây?…

Bài 23.30 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Cá sấu được xếp &o lớp bò sát vì chúng có đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.31 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật bò sát nào dưới đây có giá trị thực phẩm đặc sản?…

Bài 23.32 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật bò sát nào dưới đây hữu dụng cho nông nghiệp do chúng…

Bài 23.33 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Kể tên một số động vật thuộc nhóm bò sát ở địa phương em…

Xem Thêm : Vì sao ăn dứa lại hay rát lưỡi, điều này ăn hại gì không? – 24H

Bài 23.34 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Thú được xếp &o nhóm động vật có xương sống vì…

Bài 23.35 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật lớp chim có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.36 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài chim nào dưới đây hoàn toàn không biết bay, thích nghi cao…

Bài 23.37 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài chim nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?…

Bài 23.38 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đặc điểm nào dưới đây giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn?…

Bài 23.39 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đà điểu không biết bay nhưng vẫn được xếp &o lớp chim vì…

Bài 23.40 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chim có các vai trò nào dưới đây?…

Bài 23.41 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chim có thể có những tác hại nào dưới đây đối với con người?…

Bài 23.42 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Kể tên một số loài chim có ở địa phương và nêu vai trò, tác hại của chúng…

Bài 23.43 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hầu hết động vật lớp thú có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.44 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp thú?…

Bài 23.46 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Con non của kangagoo phải nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ là do…

Bài 23.47 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Cá voi được xếp &o lớp thú là vì chúng…

Bài 23.48 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chi trước biến đối thành cánh da là đặc điểm của loài nào dưới đây?…

Xem Thêm  Đầu số 0994 là mạng gì? Hé lộ ý nghĩa các con số của đầu 0994

Bài 23.49 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chi trước chuyển đổi thành vây bơi là đặc điểm của loài nào dưới đây?…

Bài 23.50 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại động vật nào dưới đây đẻ con?…

Bài 23.51 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đẻ con được xem là bề ngoài sinh sản hoàn chỉnh hơn so với đẻ trứng vì…

Bài 23.52 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hãy kể tên một số loài thú có ở địa phương em và nêu vai trò, tác hại của chúng…

Bài 23.53 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Vì sao cần phải bảo vệ một số loài thú quý hiếm?…

Bài 23.54 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Giải thích tại sao một số động vật có xương sống…

Bài 23.55 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa về các lớp thuộc động vật có xương sống…

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *