cách mạng Tân Hợi 1911: Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa, Tính chất

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa cách mạng Tân Hợi 1911: Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa, Tính chất. Bài viết tinh chat cuoc cach mang tan hoi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

cách mệnh Tân Hợi 1911 là một trong những cuộc cách mệnh dân chủ tư sản không triệt để tại Trung Quốc. Cuộc cách mệnh này đã giúp loại bỏ chế độ phong kiến cổ hủ thành lập nên chế độ dân chủ theo chế độ và hệ tư tưởng mới. cách mệnh Tân Hợi 1911 mang đến sức ảnh hưởng rộng lớn với cách mệnh dân tộc dân chủ tại Việt Nam sau này. Cùng DINHNGHIA.VN tham khảo thêm các thông tin về cách mệnh Tân Hợi 1911 qua nội dung bài viết sau đây.

Bạn Đang Xem: cách mạng Tân Hợi 1911: Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa, Tính chất

Tìm hiểu cách mệnh Tân Hợi lớp 11

cách mệnh Tân Hợi lớp 11 là một trong những bài giảng quan trọng nằm trong chương trình dạy và học lịch sử phổ thông lớp 11. Lịch sử đã ghi lại cuộc cách mệnh này còn có cái tên là cách mệnh Trung Quốc hay cách mệnh 1911. Để có thêm những thông tin chi tiết về cuộc cách mệnh này, cùng bài viết liên quan kiến thức tổng hợp dưới đây.

Nguyên nhân cuộc cách mệnh Tân Hợi

 • cách mệnh Tân Hợi do sự mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân với chế độ phong kiến và đế quốc.
 • Bởi nhà Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, đã trao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, làm bán rẻ lợi ích của dân tộc.
Xem Thêm  Tại sao trong túi tiêu hóa thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào

cảnh ngộ cách mệnh Tân Hợi 1911

Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh chống phong kiến, chống đế quốc lan bao la khắp các tỉnh tại Trung Quốc. Nắm bắt tình hình Tôn Trung Sơn từ châu Âu về Nhật Bản với mục đích thành lập một chính đảng. &o tháng 8-1905, chính đảng của kẻ thống trị tư sản Trung Quốc Trung Quốc – Đồng minh hội ra đời. Thành phần của hộ này bao gồm: tiểu tư sản, địa chủ, tư sản, đại biểu công nông, thân sĩ bất bình với nhà Thanh.

Xem Thêm : KOH + SO2 → KHSO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, Đồng minh hội đưa ra Cương lĩnh chính trị nêu rõ: “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. Thành lập Dân quốc, đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thực hiện quyền đồng đẳng về ruộng đất cho dân cày là mục tiêu của hội. Phong trào cách mệnh Trung Quốc phát triển theo con đường dân chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội.

Diễn biến của cách mệnh Tân Hợi 1911

 • Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” &o 09/05/1911. Từ đây quyền kinh doanh đường sắt sẽ được trao cho các nước đế quốc, quyền lợi dân tộc và nhân dân Trung Quốc bị bán rẻ. Sự kiện này đã châm ngòi cho 1 cuộc cách mệnh, gây nên 1 làn sóng căm phẫn công khai trong tầng lớp tư sản, quần chúng nhân dân.
 • Ngày 10-10-1911, ở Vũ Xương, Đồng minh hội phát động khởi nghĩa => Cuộc cách mệnh bùng nổ. Cuộc khởi nhanh chóng và lan rộng ra các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc sau khi giành được thắng lợi.
 • Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh ngày 29-12-1911, tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm người đứng đầu là Chính phủ lâm thời, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Hiến pháp lâm thời được thông qua tại Quốc dân đại hội. Hội công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên so với Cương lĩnh của Đồng minh hội, hội không đề cập tới vấn đề ruộng đất của nông dân.
 • Một số lãnh đạo Đồng minh hội nhận thấy thắng lợi bước đầu của cách mệnh đã chủ trương điều đình với đại thần của triều đình Mãn Thanh – Viên Thế Khải. Theo như dàn xếp Tôn Trung Sơn phải từ chức sau khi ép buộc vua Thanh thoái vị. Theo đó &o tháng 2-1912 Tôn Trung Sơn từ chức.
 • Tháng 3 năm 1912, Viên Thế Khải tuyên bố nhậm chức Đại Tổng thống Trung Hoa Dân quốc => cách mệnh Tân Hợi 1911 ngã ngũ. Chế độ phong kiến quân phiệt trở lại nắm quyền làm chủ Trung Quốc.
Xem Thêm  Bản Tuyên ngôn Độc lập Tác giả Hồ Chí Minh – Download.vn
diễn biến của cách mạng tân hợi 1911
cách mệnh Tân Hợi Lật đổ chế độ PK Mãn Thanh, lập ra nước Trung Hoa dân quốc

Kết quả của cách mệnh Tân Hợi

 • Kết quả chế độ phong kiến triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này bị lật đổ.
 • Nước Trung Hoa Dân Quốc ra đời, ngã ngũ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.
 • Công nhận quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên về cơ bản cuộc cách mệnh này lại không mang đến kết quả triệt để.

Tính chất cách mệnh Tân Hợi là gì?

Trên thực tế cách mệnh Tân Hợi lớp 11 là cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa đế quốc của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên bản chất đây lại mà một cuộc cách mệnh dân chủ tư sản chưa triệt để. Cuộc cách mạng là đã giúp lật đổ chế độ phong kiến, thành lập nên chủ nghĩa dân chủ tư sản.

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để là vì:

 • Cuộc cách mạng chưa lật đổ được hoàn toàn chế độ phong kiến.
 • Cuộc CM cũng chưa chia được ruộng đất cho nhân dân.
 • Cuộc CM chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược.

Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi

 • Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và thống trị lãnh đạo cụ thể.
 • Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra cách mạng cũng mang đến quyền tự do bình đẳng cho nhân dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới thì Cách mạng Tân Hợi 1911 thắng lợi đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ cho nhân dân thế giới.

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để. Cuộc CM này tồn tại các mặt hạn chế như:

 • Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • Không thủ tiêu tận gốc ách thống trị phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp
 • Chưa đánh đuổi được thực dân xâm lược cũng như không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc
 • Cuộc CM còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức.
hạn chế của cách mạng tân hợi 1911
Tôn Trung Sơn – Lãnh đạo của Cách mạng Tân Hợi 1911

Cách mạng Tân Hợi ảnh hưởng đến Việt Nam như nào?

Xem Thêm : Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch tại Tây Nguyên

Thời điểm đó, Việt Nam là một nước đang một cổ hai gông chịu áp bức của cả phong kiến và đế quốc thực dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng Tân Hợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và ý chí đấu tranh của nhân dân các nước Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây còn là bài học xác đáng về đường lối lãnh đạo cũng như cách thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết vấn đề cho Đảng ta sau này.

Xem Thêm  Tiểu sử của Lê Thái Tổ (1385 – 1433) – anh hùng

So sánh Cách mạng tháng 2 ở Nga và Cách mạng Tân Hợi

Điểm khác biệt cơ bản giữa Cách mạng tháng 2 ở Nga và Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc là gì?

hoàn cảnh của hai cuộc cách mạng

 • CMXHCN Tháng 10: Nga hoàng bị lật đổ. Ở Nga 2 chính quyền song song tồn tại. Cần có 1 cuộc CM để sắp xếp lại tình hình
 • CM Tân Hợi: ách thống trị TS Trung Quốc lớn mạnh. Trung Quốc bị biến thành thuộc địa nửa phong kiến.

Mục tiêu của hai cuộc cách mạng

 • CMXHCN Tháng Mười: Đưa nước Nga tiến lên CNXH, Lật đổ CP LTTS.
 • CM Tân Hợi: Lật đổ chế độ chế độ PK Mãn Thanh, đưa TQ tiến lên chế độ tư bản.

Lãnh đạo của hai cuộc cách mạng

 • CMXHCN Tháng Mười: Giai cấp vô sản
 • CM Tân Hợi: Giai cấp tư sản

Tính chất của hai cuộc cách mạng

 • CM tháng Mười: Cách mạng XHCN
 • CM Tân Hợi: Cách mạng DCTS.

Kết quả của hai cuộc cách mạng

 • CM Tháng Mười: Lập ra nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới
 • CM Tân Hợi: Lật đổ chế độ PK Mãn Thanh, lập ra nước Trung Hoa dân quốc

DINHNGHIA.VN đã cung cấp đến quý vị và Anh chị em thông tin chi tiết về cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911 qua nội dung bài viết trên đây. Hy vọng bài viết đã mang đến kiến thức hữu dụng về chủ đề Cách mạng Tân Hợi 1911. Chúc bạn luôn học tốt!.

tham khảo thêm:

 • Chiến tranh thế giới thứ nhất lịch sử 11: Nguyên nhân, Diễn biến, Tính chất
 • Cuộc Duy tân Minh Trị: cảnh ngộ, Nội dung, Tính chất, Ý nghĩa

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *