Vì sao dung dịch của các axit, bazơ, muối dẫn được điện? A … – Olm

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Vì sao dung dịch của các axit, bazơ, muối dẫn được điện? A … – Olm. Bài viết vi sao dung dich cua cac dung dich axit bazo muoi dan duoc tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Bài 1. Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì?

Bạn Đang Xem: Vì sao dung dịch của các axit, bazơ, muối dẫn được điện? A … – Olm

Bài 2.

Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?

Xem Thêm  Rừng nhiệt đới Amazon: đặc điểm, khí hậu và tầm quan trọng

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Bài 3.

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10 mét; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Bài 4.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do

A. Sự chuyển dịch của các electron.

B. Sự chuyển dịch của các cation.

C. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dịch của cả cation và anion.

Bài 5.

Xem Thêm : Những phần mềm lấy lá số tử vi chính xác nhất hiện giờ – Vi Tính TTC

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Bài 6.

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) Các axit yếu : H2S, H2CO3.

b) Bazơ mạnh : LiOH.

c) Các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) Hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2.

Bài 7.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?

1) Một hợp chất trong thành phẩn phân tử có hiđro là axit.

2) Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

3) Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+trong nước là axit.

4) Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Xem Thêm  Cái chết của các vì sao

Bài 8.

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 mét, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

Xem Thêm : 1 tsp bằng bao lăm gam, cách đổi tsp tbsp tablespoon ra gam

1) [H+] = 0,10 mét

2) [H+] < [CH3COO-]

3) [H+] > [CH3COO-]

4) [H+] < 0.10 mét.

Bài 9.

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10 mét, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?

  1. [H+] = 0,10 mét
  2. [H+] < [NO3-]
  3. [H+] > [NO3-]
  4. [H+] < 0,10 mét.

Bài 10.

Tích số ion của nước là gì và bằng bao lăm ở 25oC?

Bài 11.

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Bài 12.

Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Bài 13.

Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này làA. axit B. trung tínhC. kiềm D. không xác định được

Bài 14.

Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M.

Bài 15.

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:A. [H+].[OH-] > 1,0.10-14 B. [H+].[OH-] = 1,0.10-14C. [H+].[OH-] < 1,0.10-14 D. Không xác định được.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Bài viết cùng chủ đề

Xem Thêm  Tuổi Nhâm Tuất 1982 Hợp Màu Gì Năm 2023? – PNJ Blog

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *