Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (30 Mẫu)

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (30 Mẫu). Bài viết ban thich mon hoc nao nhat vi sao tieng anh tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Có thể bạn quan tâm
Xem Thêm  Mụn thịt có tự hết được không? Cách trị mụn thịt tận gốc

Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh gồm có 30 mẫu có dịch hay nhất được chúng tôi tổng hợp từ bài làm đạt điểm cao.

Bạn Đang Xem: Viết về môn học bạn yêu thích bằng tiếng Anh hay nhất (30 Mẫu)

TOP 30 đoạn văn về môn học yêu thích bằng tiếng Anhsẽ là tài liệu có ích nhằm giúp cho các em học sinh tự học một cách thuận lợi, đặc biệt là trong việc chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp. Từ đó đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi giữa học kì 2 sắp tới. Bên cạnh đó Các bạn đọc thêm đoạn văn tiếng Anh viết về thảm họa thiên nhiên.

TOP 30 mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

  • Từ vựng tiếng Anh về môn học
  • Gợi ý mẫu câu khi viết về môn học yêu thích
  • Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • Viết đoạn văn về môn học em yêu thích
  • Viết đoạn văn về môn học mà em yêu thích
  • Môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn
  • Giới thiệu môn học yêu thích bằng tiếng Anh
Xem Thêm  H-Kray (Anh đi về bóng tối khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi)

Từ vựng tiếng Anh về môn học

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa Maths/mæθs/Toán họcMusic/ˈmjuːzɪk/Âm nhạcArt/ɑːrt/Mỹ thuậtEnglish/’iɳgliʃ/Tiếng AnhSpanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa líHistory/ˈhɪstəri/Lịch sửScience/saɪəns/Khoa họcInformation Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tinPhysical EducationThể dụcLiterature/ˈlɪtərətʃər/Văn họcBiology/baɪˈɒlədʒi/Sinh họcPhysics/ˈfɪzɪks/Vật lýChemistry/ˈkemɪstri/Hóa họcAlgebra/ˈældʒɪbrə/Đại sốGeometry/dʒiˈɑːmətri/Hình họcCivic EducationGiáo dục công dânInformatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin họcTechnology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệPolitics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị họcPsychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý họcCraft/krɑːft/Thủ côngAstronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn họcEconomics/iːkəˈnɒmɪks/Kinh tế họcSocial ScienceKhoa học xã hộiPhilosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết họcNational Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Gợi ý mẫu câu khi viết về môn học yêu thích

My favorite subject in my secondary/ high school is… (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

Xem Thêm : Phong trào đấu tranh vũ trang của các quốc gia Đông Nam Á từ thế

I’m excited in/ interested in/keen on/into… (Tôi thích/ đam mê…)

Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I like this subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

…plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

… is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ &o môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

Xem Thêm : Chương trình Shark Tank là gì? Nội dung chương trình Shark Tank?

…is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

Xem Thêm  Top 10 hero Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao Mạnh Nhất

The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi thế của tôi khi học tốt…là…)

In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.)

Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Viết đoạn văn về môn học em yêu thích

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Viết đoạn văn về môn học mà em yêu thích

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1

Đoạn văn mẫu 2

Đoạn văn mẫu 3

Đoạn văn mẫu 4

Đoạn văn mẫu 5

Đoạn văn mẫu 6

Đoạn văn mẫu 7

Đoạn văn mẫu 8

…………..

Tải File tài liệu để tìm hiểu thêm mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *