ăn học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa ăn học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết chi minh trong giai doan hien nay tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc, không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mệnh to lớn mà còn để lại toàn Đảng, toàn dân ta một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong di sản ấy, tư tưởng về đạo đức luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi, trước đây, hiện giờ cũng như sau này.

Bạn Đang Xem: ăn học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong bất cứ một lĩnh vực nào của đời sống xã hội, bất cứ một hoạt động nào của tổ chức hay member một người, đạo đức con người cũng diễn tả vai trò quan trọng của nó. Khi đạo đức suy thoái, xã hội không thể phát triển bền vững. Trên các chặng đường cách mệnh cách đó không lâu, đặc biệt là trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã có sự đổi mới trong tư duy, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, trí tuệ để đủ sức tiếp tục cáng đáng trọng trách là Đảng cầm quyền. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện giờ toàn Đảng, toàn dân ta đang ân cần đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân.

Trong giai đoạn bây giờ, những phẩm chất mà mỗi cán bộ, đảng viên cần đặc biệt niềm nở học hành là:

Một là, thực hiện “trung với nước, hiếu với dân”, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực &o việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, người nào cũng được ăn học”, để nước ta “sánh vai với cường quốc năm châu”. ăn học tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:

– Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống hero của dân tộc là lương tâm và nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước.

– Trung với nước, hiếu với dân ngày nay mô tả ở ý chí vươn lên, quyết tâm vượt qua nghèo khó, lạc hậu, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, thực hiện bằng được mong ước của bác bỏ bỏ Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Xem Thêm  Toxic là gì? biểu đạt của người Toxic trong game và ngoài xã hội

– Trung với nước, hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống lại mưu đồ chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch. Mọi bộc lộ cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

– Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần bổn phận cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Phải phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng anh tài của ông cha ta; áp dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Trung với nước, hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì đất nước, vì nhân dân, phải nêu cao tinh thần nghĩa vụ, không tham lam, vụ lợi, vun vén cá nhân…

Hai là, thực hiện đúng lời dạy:“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xem Thêm : Ở những nơi khô hạn, có nắng chiếu trực tiếp thì rêu … – VietJack.com

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, áp dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mệnh, trở thành chuẩn mực căn bản của đạo đức cách mệnh. Sức thuyết phục mạnh mẽ của đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ ở trí tuệ, tư tưởng mà còn là ở tấm gương trong sáng, mẫu mực về đạo đức trong đời sống hàng ngày của Người. Đó là tấm gương của một lãnh tụ cách mệnh vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người thông thường, ai ai cũng có thể học theo, làm theo. ăn học và làm theo tấm gương của Người về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là phải:

– Tích cực lao động, học hành, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, chất lượng, hiệu quả; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, vẻ ngoài.

– Thực hiện chí công vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa thành viên, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, vì tranh quyền đoạt lợi mà tham nhũng, lãng phí, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cá nhân, khiến nhân dân bất bình và giảm sút lòng tin… Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; tâm thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…

– Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” phải kiên quyết chống bệnh biếng nhác, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc member, tư lợi. Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, thụ động, loại trừ mọi biểu đạt vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội.

Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao dân chủ, kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mệnh”, phê phán những mô tả quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân.

– học hành và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Mọi mô tả dân chủ hiệ tượng, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh” làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán…làm cho nhân dân bất bình bắt buộc phải lên án và loại bỏ.

Xem Thêm  Tính chất và tóm tắt diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất

– ăn học đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào phải gần dân, học dân, có bổn phận với dân. Phải trăn trở và thấy nghĩa vụ của mình trước cộng đồng, không chỉ sẻ chia và đồng cam cộng khổ với nhân dân mà còn phải biết phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói nghèo.

– học hành đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, mỗi người “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí, quan hệ xã hội cạnh tranh cạnh tranh cạnh tranh lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức, tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, cần phê phán những diễn tả xuất phát từ những động cơ cá nhân, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

Bốn là, học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình đoàn kết quốc tế bắt nguồn từ ái tình thương vô hạn đối với con người, nhân loại. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Nhờ đó mà nhân dân thế giới kính yêu Người, trao tặng Người Brand Name nhà văn hóa kiệt xuất trên thế giới, nhân vật giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả, Người đã xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế minh mông của dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới, góp phần quan trọng &o những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và phong trào cách mạng thế giới.

– Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, việc mở bát ngát tình đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng có lợi, chủ động, tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển.

– Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các bộc lộ vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Xem Thêm : Quy đổi từ cm/s² sang m/s² (Gia tốc) – quy-doi-don … – Gtvthue.edu.vn

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định những giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là áp dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó &o sự nghiệp xây dựng đất nước. Việc cán bộ, đảng viên học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt trong giai đoạn bây giờ là tự trang bị cho mình một năng lực nhận thức khoa học và hành vi cách mạng đúng đắn, qua đó bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho lý tưởng, tất cả vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Mỗi chúng ta cũng đều mong muốn biến các giá trị cao đẹp về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành vi cụ thể để góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, khao khát cống hiến sức trẻ vì một xã hội dồi dào cơ sở vật chất, ấm áp tình người, không có chiến tranh, đấm đá bạo lực, chia rẽ, hận thù, một xã hội mà trong đó mọi người đều được tôn trọng và có quyền đồng đẳng thực sự.

Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quá trình học tập suốt đời chứ không phải là một lúc, một nơi; luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện, bồi bổ đạo đức, lối sống của bản thân theo hướng:

Xem Thêm  Thư của Giáo sư John Vu gửi Cả nhà học sinh – sinh viên Việt Nam

Thứ nhất, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự khẳng định con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã chọn hoàn toàn đúng đắn, việc thường xuyên trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao trình độ chính trị giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn và bảo vệ bền lâu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; khẳng định giá trị đích thực của tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại các luận điểm phủ nhận, xuyên tạc vô căn cứ và âm mưu “diễn biến hoà bình” làm lung lay ý chí mỗi người.

Thứ hai, phát huy lối sống lành mạnh, trung thực, bác ái, cần, kiệm

Đạo đức cách mạng đối với tuổi trẻ càng quan trọng để nuôi dưỡng hoài bão, nghị lực đấu tranh cho chân lý, tình thương, lẽ phải. Mỗi cán bộ, đảng viên trẻ bắt buộc phải phát huy lối sống lành mạnh, cần kiệm, tôn trọng pháp luật, nếp sống có đơn độc tự, kỷ luật; trung thực trong công việc, hoà đồng, bác ái trong cuộc sống. Không ngừng trau dồi nâng cao hiểu biết, tôn trọng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hoá lành mạnh, biết cách phòng ngừa và phê phán những yếu tố phản văn hóa, các tệ nạn xã hội, bài trừ lối sống thực dụng, ích kỷ…

Thứ ba, xác định lẽ sống và bổn phận với cộng đồng

Giá trị thực sự của mỗi con người là ở chỗ người đó làm được gì cho cộng đồng, cho đất nước, cho nhân loại. chính do, mỗi cán bộ, đảng viên luôn ý thức mình phải sống, làm việc vì tập thể; niềm nở, giúp đỡ mọi người; tình nguyện tham gia các phong trào vì lợi ích của xã hội…

Thứ tư, phát huy tinh thần học tập và lao động, bổn phận, kỷ luật, năng động, sáng tạo và hiệu quả

Vận hội mới của đất nước đòi hỏi những người cán bộ trẻ không chỉ thông hiểu về nghề nghiệp, nắm vững tri thức khoa học hiện đại mà còn phải có tác phong lao động công nghiệp, chủ động và sáng tạo.

Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho mỗi trái tim người Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh có sức vẫy gọi mọi tấm lòng người Việt Nam bởi lẽ nó gần gũi với mỗi người, ai cũng có thể tìm thấy phần mình trong những lời dạy của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đối với mỗi người, nhất là với “lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ tiếp sức cho nghị lực của mỗi người để xây dựng cuộc sống của mình và góp phần &o sự nghiệp chung của đất nước./.

M.V-UBKT Đảng uỷ

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *