“Phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa “Phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng. Bài viết kinh te la trong tam tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Trong chương trình của Hội nghị trực tuyến toàn nước cấm đoán Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, chiều 28/3, các đại biểu nghe 2 báo cáo chuyên đề về “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” và “Những nhận thức mới, tư duy mới bình yên quốc gia”.

Bạn Đang Xem: “Phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng

Thượng tướng Phan Văn Giang miêu tả chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” – (Ảnh: Chinhphu.vn)

Xem Thêm : Đau nhói trong tai là biểu thị của bệnh gì? Cách khắc phục ra sao?

Nội dung chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” do Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng bộ ANQP Phan Văn Giang diễn đạt gồm 2 phần: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước ảnh hưởng đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Xem Thêm  Vận hạn 12 con giáp trong năm 2015 – Tử vi 2015 – ELLE

Thứ trưởng Phan Văn Giang cho biết, quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình lãnh đạo nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mệnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững bền Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình trong nước, khu vực, quốc tế và xu thế của thời đại, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ sung, phát triển những quan điểm căn bản về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ quốc phòng được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Củng cố quốc phòng, bảo vệ bền lâu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt.

Xem Thêm  4 Cách giúp bạn mặc áo dài đi giày gì phù hợp nhất khi đi học đi chơi

Xem Thêm : Bài 5: Máy phát điện xoay chiều – Hoc247.vn

Thứ trưởng Phan Văn Giang khẳng định: “Củng cố bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, nhưng không coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng. Củng cố quốc phòng là cơ sở, là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Ngược lại kinh tế phát triển, đất nước mạnh lên sẽ là “phương thức hữu hiệu” để bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm lý luận cơ bản, chi phối, quy định toàn bộ các nội dung về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bổn phận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là kế sách giữ nước từ sớm, từ xa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, ông Phan Văn Giang nêu rõ./.

Xem Thêm  Tổng hợp dạng bài về tứ giác – Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, cách

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *