MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG | MÃ BƯU CỤC VIỆT NAM

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG | MÃ BƯU CỤC VIỆT NAM. Bài viết ma buu dien soc trang tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG LÀ 950000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh SÓC TRĂNG do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Bạn Đang Xem: MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG | MÃ BƯU CỤC VIỆT NAM

Xem Thêm : Tuesday là gì, Tiểu tam là gì, các loại Tuesday – Family News

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 954510 Bưu cục cấp 2 Trần Đề Đường ấP Cảng, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 953080 Bưu cục cấp 3 Tài Văn Ấp Chắc Tưng, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 951870 Bưu cục cấp 3 Lịch Hội Thượng Ấp giồng giữa, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 951910 Bưu cục cấp 3 Kinh Ba Đường Ấp Giồng giữa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 951890 Điểm BĐVHX Đại Ân 2 Ấp Chợ, Xã Đại Ân 2, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 951860 Điểm BĐVHX Liêu Tú Ấp Đại Nôn, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 953371 Điểm BĐVHX Viên An Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 953340 Điểm BĐVHX Thạnh Thới An Ấp Đầy Hương 3, Xã Thạnh Thới An, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 953320 Điểm BĐVHX Thạnh Thới Thuận Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 954631 áo quan thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Trung Bình Ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 954521 áo quan thư Công cộng hòm thư độc lập công cộng Lịch Hội Thượng Ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 954651 áo quan thư Công cộng cỗ áo thư độc lập công cộng Viên An Ấp Tiếp Nhật, Xã Viên An, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 954661 hậu sự thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Viên Bình Ấp Đào Viên, Xã Viên Bình, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Trần Đề 954601 hậu sự thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Thạnh Thới Thuận Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 954310 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 952330 Bưu cục cấp 3 Bố Thảo Ấp Châu Thành, Xã bảo mật an ninh, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 952350 Bưu cục cấp 3 An Trạch Ấp An Trạch, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 952410 Bưu cục cấp 3 Thuận Hòa Ấp TRÀ QUÝT, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 952390 Điểm BĐVHX Thiện Mỹ Ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 952370 Điểm BĐVHX Phú Tân Ấp Phước Hòa, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 954430 Điểm BĐVHX Phú Tâm Ấp Thọ Hòa Đông A, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 954366 cỗ áo thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Thuận Hòa Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hoà, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 954431 áo quan thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Phú Tâm Ấp Phú Thành B, Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Châu Thành 954448 săng thư Công cộng cỗ áo thư độc lập công cộng Hồ Đắc Kiện Ấp Xây Đá A, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954100 Bưu cục cấp 2 Ngã Năm Khu vực 1, Thị Trấn Ngã Năm, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954050 Bưu cục cấp 3 Tân Long Ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954020 Bưu cục cấp 3 Long Tân Ấp Tân Lập B, Xã Long Tân, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954060 Điểm BĐVHX Mỹ Quới Ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Qưới, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954090 Điểm BĐVHX Vĩnh Biên Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954110 Điểm BĐVHX Vĩnh Quới Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Qưới, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954046 Điểm BĐVHX Long Bình Ấp Tân Bình, Xã Long Bình, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954085 Điểm BĐVHX Mỹ Bình Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Bình, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Ngã Năm 954099 hậu sự thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Vĩnh Biên Ấp Vĩnh Mỹ A, Xã Vĩnh Biên, Huyện Ngã Năm Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953800 Bưu cục cấp 2 Cù Lao Dung Ấp Phước Hoà B, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953830 Bưu cục cấp 3 An Thạnh 3 Ấp An Nghiệp A, Xã An Thạnh 3, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953810 Điểm BĐVHX An Thạnh Đông Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953840 Điểm BĐVHX An Thạnh 1 Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953870 Điểm BĐVHX An Thạnh Tây Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953844 Đại lý bưu điện Cồn Cát Ấp An Trung, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953805 Đại lý bưu điện Cù Lao Dung A Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953819 cỗ ván thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng An Thạnh Đông Ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953845 hậu sự thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng An Thạnh 1 Ấp An Thường, Xã An Thạnh Nhất, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953857 cỗ ván thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Đại Ân 1 Ấp Đoàn Văn Tố A, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953864 cỗ ván thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng An Thạnh Nam Ấp &m Hồ, Xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Cù Lao Dung 953889 áo quan thư Công cộng săng thư độc lập công cộng An Thạnh 2 Ấp Bình Du B, Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953500 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Châu Khu II, Thị Trấn Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953520 Điểm BĐVHX Vĩnh Châu Ấp Cà cỗ áo, Xã Vĩnh Châu, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953600 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Ấp Huỳnh Thu, Xã Khánh Hoà, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953580 Điểm BĐVHX Hòa Đông Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953620 Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953660 Điểm BĐVHX Vĩnh Tân Ấp Trà Vôn A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953680 Điểm BĐVHX Lai Hòa Ấp Xẻo Cóc, Xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953552 hậu sự thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Lạc Hòa Ấp Ca Lạc, Xã Lạc Hoà, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953571 cỗ ván thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Vĩnh Hải Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953631 hậu sự thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Vĩnh Hiệp Ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Vĩnh Châu 953652 cỗ ván thư Công cộng cỗ ván thư độc lập công cộng Vĩnh Phước Ấp Xẻo Me, Xã Vĩnh Phước, Huyện Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953000 Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953100 Bưu cục cấp 3 Đại Tâm Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953120 Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953150 Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953280 Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953170 Điểm BĐVHX Tham Đôn Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953200 Điểm BĐVHX Hòa Tú 1 Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953220 Điểm BĐVHX Gia Hòa 1 Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953300 Điểm BĐVHX Hòa Tú 2 Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953052 Đại lý bưu điện Số 52 Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953122 Đại lý bưu điện Khu 1 Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953185 hậu sự thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Tham Đôn Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953268 áo quan thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Ngọc Đông Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953211 áo quan thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Hòa Tú 1 Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Xuyên 953248 áo quan thư Công cộng cỗ ván thư độc lập công cộng Gia Hòa 2 Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952700 Bưu cục cấp 2 Thạnh Trị Đường QUỐC LỘ 1 A ẤP 2, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952830 Bưu cục cấp 3 Châu Hưng Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952730 Điểm BĐVHX Tuân Tức Ấp Trung Hòa, Xã Tuân Tức, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952740 Điểm BĐVHX Lâm Tân Ấp Kiết Nhất A, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952760 Điểm BĐVHX Lâm Kiết Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952770 Điểm BĐVHX Thạnh Tân Ấp B1, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952810 Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952867 Điểm BĐVHX Vĩnh Thành Ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952801 áo quan thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Thạnh Trị Ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Thạnh Trị 952849 hậu sự thư Công cộng hòm thư độc lập công cộng Châu Hưng Ấp Kinh Ngay 2, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952300 Bưu cục cấp 2 Mỹ Tú Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952310 Điểm BĐVHX Mỹ Hương Ấp Xóm Lớn, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952470 Điểm BĐVHX Long Hưng Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952510 Điểm BĐVHX Mỹ Tú Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952570 Điểm BĐVHX Thuận Hưng Ấp Tà Ân A1, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952530 Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Phước Ninh, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952550 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Tam Sóc D1, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952504 hậu sự thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Hưng Phú Ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Mỹ Tú 952599 cỗ ván thư Công cộng cỗ ván thư độc lập công cộng Phú Mỹ Ấp Bưng Cóc, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952000 Bưu cục cấp 2 Kế Sách Ấp bình an 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952040 Bưu cục cấp 3 Thới An Hội Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952100 Bưu cục cấp 3 Cái Côn Ấp bình an 2, Xã An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952020 Điểm BĐVHX nhơ bẩnn Mỹ Ấp Mỹ Huề, Xã nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952060 Điểm BĐVHX An Lạc Tây Ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952080 Điểm BĐVHX Trinh Phú Ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952070 Điểm BĐVHX Phong Nẫm Ấp Phong Hòa, Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952180 Điểm BĐVHX An Mỹ Ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952150 Đại lý bưu điện Kế An Ấp Xóm Chòi, Xã Kế An, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952120 Đại lý bưu điện Ba Trinh Ấp 6, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952110 Đại lý bưu điện Xuân Hòa Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952160 Đại lý bưu điện Đại Hải Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952161 Đại lý bưu điện Mang Cá 1 Ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952181 Đại lý bưu điện An Mỹ 1 Ấp Ba, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952157 hậu sự thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Kế An Ấp Số 1, Xã Kế An, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952129 hậu sự thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Ba Trinh Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952117 hòm thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Xuân Hòa Ấp Hòa Phú, Xã Xuân Hoà, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Kế Sách 952173 cỗ ván thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng Đại Hải Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951700 Bưu cục cấp 2 Long Phú Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951740 Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951800 Bưu cục cấp 3 Trường Khánh Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951820 Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951770 Điểm BĐVHX Tân Hưng Ấp Tân Quy B, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951730 Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951760 Điểm BĐVHX Song Phụng Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951780 Điểm BĐVHX Châu Khánh Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951840 Điểm BĐVHX Long Phú Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951726 hậu sự thư Công cộng áo quan thư độc lập công cộng Long Đức Ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951796 hòm thư Công cộng hòm thư độc lập công cộng Phú Hữu Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951736 hậu sự thư Công cộng quan tài thư độc lập công cộng Hậu Thanh Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951765 cỗ ván thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Song Phụng Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Huyện Long Phú 951785 hòm thư Công cộng săng thư độc lập công cộng Châu Khánh Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 950000 Bưu cục cấp 1 Sóc Trăng Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 950900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Sóc Trăng Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954280 Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị bán hàng Sô´1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 951657 Điểm BĐVHX BĐ-VHX Phường 2 Sô´603, Hẻm 538, Đường Quốc Lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954276 Đại lý bưu điện Đại lý bưu điện khu vực phường 7 Sô´207, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 951656 hậu sự thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng số 2 Sô´149, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954221 áo quan thư Công cộng hậu sự thư độc lập công cộng số 3 Sô´392, Đường Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954231 cỗ áo thư Công cộng săng thư độc lập công cộng số 4 Sô´538, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954251 thùng thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 5 Sô´01, Đường Kinh 30/4, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954275 cỗ áo thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 6 Sô´245, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 951578 áo quan thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 7 Sô´360, Đường Phạm Hùng, Phường 8, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 951329 quan tài thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 8 Sô´481, Đường Lê Duẩn, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 951591 thùng thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng số 9 Sô´1035, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 951045 cỗ ván thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng bậc nhất Sô´60, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng 954290 Bưu cục văn phòng VP BĐT Sóc Trăng Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng

Xem Thêm  8 cách sửa lỗi Internet không có sẵn trên điện thoại, máy tính cực dễ

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới Cả nhà nội dung bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH SÓC TRĂNG. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại có ích cho Các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Xem Thêm : Nam Trung là ai? Sự nghiệp của chuyên gia trang điểm “đanh thép”

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

bạn thích gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Xem Thêm  Ai là người tạo ra game Free Fire Battlegrounds và chứng kiến sự

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *