đun nóng dung dịch HCl đặc D cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa đun nóng dung dịch HCl đặc D cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4. Bài viết nacl ran h2so4 dac tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Câu 21.Thuốc thử thường dùng để nhận biết ion clorua trong dung dich là

Bạn Đang Xem: đun nóng dung dịch HCl đặc D cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4

A. Bạc nitrat. B. quỳ tắm. C. dung dịch NaCl. D. Dung dịch HCl

Câu 22.Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. KNO3. B. Cu. C. CuSO4. D. NaOH.

Câu 23.Dung dịch HCl tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm gồm những chất nào sau đây?

A. CuCl2, H2O. B. CuCl2, H2. C. Cu, H2O. D. Cu, H2.

Xem Thêm  Công thức định luật Faraday hay nhất – Vật lí lớp 11 – VietJack.com

Câu 24.Cho các phản ứng sau:

(1) A + HCl → MnCl2 + B↑ + H2O (2) B + C → D

(3) D + NaOH → E + H2O (4) Erắn + H2SO4 đặc → G + D. Chất D là

A. Cl2. B. HCl. C. NaCl. D. Na2SO4.

Câu 25.Thể tắch dung dịch NaOH 0,5 mét cần dùng để trung hòa 100 ml dung dịch HCl 1M là

A. 300 ml. B. 100 ml. C. 300 ml. D. 100 ml.

Xem Thêm : Cựu người đẹp chân dài Lê Phương Anh: mẹ 2 con nhưng toàn thân siêu bánh cuốn

Câu 26.Hòa tan 25,2 gam Fe (M = 56) &o dung dịch HCl (dư), phản ứng xong thu được V lắt H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72. B. 4,48. C. 10,08. D. kqk.

Câu 27.Đốt 4,8 gam kim loại M (hóa trị II) trong Cl2 thì thu được 19 gam muối clorua. Cho nguyên tử khối của Cl là 35,5. Kim loại M là

A. Cu (M = 64). B. Zn (M = 65). C. Fe (M = 56). D. Mg (M = 24).

Câu 28.Trộn lẫn 800 ml dung dịch AgNO3 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M, phản ứng xong thu được khối lượng kết tủa là (Cho H = 1; N = 14; O = 16; Cl = 35,5; Ag = 108)

A. 14,35 gam. B. 57,40 gam. C. 43,05 gam. D. kqkk.

Câu 29.Thể tắch khắ Cl2 thu được khi cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, đun nóng là

A. 8,96 lắt. B. 13,44 lắt. C. 6,72 lắt. D. kqk.

Câu 30.Đốt cháy 24,3 gam kim loại M (hóa trị không đổi) trong khắ Cl2 (dư) thu được 120,15 gam muối. Cũng lượng kim loại đó hòa tan hết &o dung dịch HCl dư, thu được V lắt khắ (đktc). Giá trị của V là

Xem Thêm  Tổng hợp hình nền gái xinh full-HD, dễ thương, chất nhất

ĐỂ KIỂM TRA THỬ- 45 phút

Cho H =1; O =16; Na =23; Mg =24; Al =27; Fe = 56; Zn =65; F =9;Mg=24; Cl =35,5; Ca=40; Br =80;

Phần 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Trong phòng thắ nghiệm, để thu khắ clo người ta dùng cách nào sau đây?

A. Chỉ dùng cách 2. B. Dùng cách 1 hoặc 3. C. Dùng cả 3 cách. D. Chỉ dùng cách 1.

Xem Thêm : Phân tích câu thơ Đau đớn thay phận đàn bà Lời rằng Bội bạc tình đãi mệnh

Câu 2: Chất oxi hoá là chất

A. nhận proton. B. nhận electron. C. nhường electron. D. vừa nhường và vừa nhận electron.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O, k là tỉ lệ giữa số nguyên tử bị khử với số nguyên tử bị oxi hoá. Giá trị của k là

A. 1/ 4. B. 2. C. 1/ 2. D. 4.

Câu 4: Cho 1,2 gam Mg tác dụng hết với lượng dư đơn chất halogen thu được 13,9 gam muối. Công thức hoá học của muối là

A. MgCl2. B. MgI2 . C. MgBr2. D. MgF2.

Câu 5: Cho các phản ứng sau:

(1) A + HCl → MnCl2 + B↑ + H2O (2) B + C → D

(3) D + NaOH → E + H2O (4) Erắn + H2SO4 đặc → G + D. Chất E, D là

A. NaCl,Cl2. B. HCl, NaCl. C. NaCl, HCl. D. NaCl,Na2SO4.

Câu 6: Nhận định nào sau đây về nước Gia – ven đúng? Nước Gia Ờ ven

A. là dung dịch chỉ chứa muối NaCl. B. có muối NaClO có tắnh khử mạnh.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Xem Thêm  Công Thức Tính Chu Vi Đường Tròn Đầy Đủ Nhất – WElearn Gia Sư

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *