Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất cây lá & Bài Tập Trắc

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất cây lá & Bài Tập Trắc. Bài viết nang suat sinh hoc la gi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

1. Quang hợp quyết định năng suất cây cối

– Theo nghiên cứu, quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây cỏ, khoảng 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

Bạn Đang Xem: Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất cây lá & Bài Tập Trắc

– Năng suất sinh học: được định nghĩa là tổng hàm lượng chất khô được tích luỹ mỗi ngày trên 1 hecta diện tích gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế: được định nghĩa là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ,…) có giá trị kinh tế cao đối với đời sống con người.

– Hệ số kinh tế: Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học.

quang hợp và năng suất cây trồng lớp 11

2. Tăng năng suất cây cỏ thông qua sự điều khiển quang hợp

Dựa theo sinh lý quang hợp ở cây cỏ, người nông dân đã có những cách tăng năng suất cây lá thông qua những cách sau.

2.1. Tăng diện tích lá

  • Tăng diện tích hấp thu ánh sáng của lá dẫn tới tăng cường độ quang hợp nhờ đó làm tăng cường tích lũy các chất hữu cơ ở trong cây → tăng năng suất cây cối.

  • Điều khiển sự tăng diện tích bộ lá bằng các biện pháp như: Bón phân, tưới tiêu nước hợp lý, thực hiện những kỹ thuật coi ngó phù hợp đối với loài và giống cây lá.

  • Trị số về diện tích của lá ảnh hưởng lớn đến quá trình quang hợp. Ví dụ: trị số cực đại của diện tích lá ở các loài cây lấy hạt là 3 – 4 (30.000 – 40.000 m2 lá/ha); đối với các loài cây lấy củ và rễ có trị số này là 4 – 5,5.

Xem Thêm  Top 41 khánh vy (sinh năm 1998) chiều cao hay nhất 2022

2.2. Tăng cường độ quang hợp

Cường độ quang hợp biểu đạt được hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp của lá cây, có ảnh hưởng quyết định đến việc tích lũy chất khô và năng suất cây cỏ.

Để có thể tăng cường độ quang hợp, người dân có thể thực hiện các cách dưới dưới đây:

  • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: tưới tiêu nước, bón phân hợp lí, chăm chút tốt tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.

  • Lựa chọn và tạo ra mới các giống cây lá mới có cường độ quang hợp cao.

2.3. Tăng hệ số kinh tế

Người dân có thể tăng hệ số kinh tế của cây cối bằng các biện pháp chọn giống và bón phân như sau:

  • Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp &o các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả,…) với tỉ lệ cao.

  • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật như bón phân hợp lí, ví dụ với cây công nghiệp cần bón đủ kali để giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp &o hạt, củ, quả.

quang hợp và năng suất cây trồng lý thuyết

3. Mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây cỏ

  • Quang hợp quyết định 90 – 95% tới năng suất cây cối

  • Có thể nhờ &o ảnh hưởng sinh lý của quang hợp mà có thể tăng năng suất cây cối nhờ điều khiển quang hợp.

4. Những vướng mắc thường gặp về quang hợp và năng suất cây cối

4.1. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất cây cối?

Quang hợp là quá trình căn bản quyết định năng suất cây cối: Tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90 – 95% tổng số chất khô của thực vật. Phân tích thành phần hoá học có trong sản phẩm thu hoạch của cây cỏ, ta sẽ được các số liệu như sau: O: 42 – 45%, C: 45%, H: 6,5% chất khô. Tổng lại ba nguyên tố này chiếm tới 90 – 95% khối lượng chất khô. Phần còn lại có 5 – 10% là các nguyên tố khoáng. Qua đó ta thấy là 90 – 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ và thông qua hoạt động quang hợp.

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

4.2. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây lá?

Như vướng mắc ở trên cho ta thấy quang hợp quyết định năng suất cây cối, bởi vì chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây lá.

Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng

5. Một số bài tập trắc nghiệm về quang hợp và năng suất cây lá

Nhằm phục vụ mục đích củng cố bài học kinh nghiệm kinh nghiệm, dưới đây là một số câu hỏi quang hợp và năng suất cây lá trắc nghiệm về bài học.

Câu 1. Quang hợp quyết định khoảng

A. 90 – 95% tới năng suất của cây cỏ.

Xem Thêm  Lịch sử máy tính: Tóm lược quá trình hình thành và phát triển

B. 80 – 90% tới năng suất của cây cối.

C. 60 – 70% tới năng suất của cây trồng.

D. 70 – 80% tới năng suất của cây trồng.

Câu 2. Năng suất kinh tế là

A. toàn bộ năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong những đơn vị chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

Xem Thêm : TOP 7 đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 – Download.vn

B. 2/3 năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong những đơn vị chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

C. 1/2 năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong những cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

D. một phần của năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

Câu 3. Tổng lượng chất khô tích lũy được … được gọi là năng suất sinh học được tính (Điền &o chỗ trống)

A. mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

B. mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

C. mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

D. mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

Câu 4. Cho các biện pháp dưới đây:

(1) Tăng diện tích lá để hấp thụ ánh sáng làm tăng cường độ quang hợp dẫn đến việc tăng tích lũy các chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây cối.

(2) Điều khiển việc tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp như: bón phân, tưới tiêu nước hợp lý, thực hiện nhiều kỹ thuật chăm nom phù hợp đối với từng loại và giống cây cỏ.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá cây bằng phương pháp áp dụng những biện pháp kỹ thuật về coi sóc, bón phân, tưới tiêu nước hợp lý, phù hợp đối với từng loài và giống cây cối. Mục đích là tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời có hiệu quả tối đa.

(4) Trồng cây với mật độ cây lá dày đặc mục đích là cây có thể nhận được nhiều ánh sáng cho quá trình quang hợp.

(5) Sử dụng các bộ phận của cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp &o các phòng ban có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,…) tăng hệ số kinh tế của cây cối.

(6) Các biện pháp nông – lâm: sinh bón phân hợp lý.

Những biện pháp nào trên đây được sử dụng nhằm mục đích để tăng năng suất cây cỏ thông qua việc điều tiết quá trình quang hợp?

A. (1), (2) và (3). B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6). D. (3) và (4).

Câu 5: Trong số các câu sau, đâu là định nghĩa đúng nhất thuật ngữ ”tăng cường sinh học”?

Xem Thêm  Biển số xe Trà Vinh theo từng huyện, thành phố mới nhất – Tinxe.vn

A. Trồng cây bao quanh các cây ngũ cốc

B. Sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tiên tiến, hiện đại làm tăng năng suất cây lá

C. Làm ruộng ở những vùng là thung lũng (có núi phong bế)

D. Nhân giống các cây ngũ cốc và các cây cối khác để tăng mức độ dinh dưỡng

Câu 6: Theo nghiên cứu, năng suất của cây cỏ thì tỉ lệ thuận với

A. Cường độ hô hấp sáng

B. Cường độ quang hợp

C. Điểm bù ánh sáng

D. Điểm bù CO2

Câu 7: Tinh bột là sản phẩm của quang hòa ở cây lá và được dự trữ &o trong các loại hạt, củ, quả,… Trong các loại nông sản sau đây: hạt gạo, hạt lúa mạch, củ khoai lang, củ sắn, loại nào có chứa hàm lượng tinh bột là rất chất lượng?

A. Hạt lúa mạch.

B. Hạt gạo tẻ.

C. Củ khoai lang.

D. Củ sắn.

Xem Thêm : Công thức tính đường chéo hình vuông – Luật Hoàng Phi

Câu 8: Loài nào trong các loài sau đây có hàm lượng cacbohydrat cao nhất?

A. Ổi B. bắp cải C. Chuối D. Quả táo

Câu 9: Rễ của …………… là ăn được.

1. Khoai tây 2. Củ cải 3. Củ cải 4. Yam

Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. 2, 3, 4 B. 1, 2, 3 C. 2, 4 D. 1, 3

Câu 10: Hiệu quả của quá trình quang hợp về mặt hóa học là quá trình khử, dẫn đến việc hình thành những sản phẩm nào sau đây?

A. Cacbon điôxit và cacbohydrat

B. Cacbon điôxit và protein

C. Khí Oxy và cacbohydrat

D. Khí Oxy và năng lượng ATP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

D

C

D

B

B

C

A

C

Quá trình quang hợp ở cây cỏ là quá trình quan trọng đối với sự sống của cây và nó ảnh hưởng rất lớn tới năng suất cây trồng. Quang hợp và năng suất cây trồng lớp 11 là một phần kiến thức rất bổ ích trong trong ngành nông – lâm nghiệp và cũng thường được hỏi trong phần sinh học lớp 11. Để ôn thi đạt hiệu quả tối đa, các em có thể truy cập &o trang web Vuihoc.vn để có thể đăng ký tài khoản hoặc liên hệ ngay qua trung tâm hỗ trợ của VUIHOC để ôn tập và nắm bắt được thật nhiều kiến thức nhé!

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *