Chuyên đề tính giá trị của biểu thức: Lý thuyết và Bài tập áp dụng

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Chuyên đề tính giá trị của biểu thức: Lý thuyết và Bài tập áp dụng. Bài viết tinh gia tri bieu thuc a tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Tính giá trị của biểu thức là dạng toán quan trọng trong chương trình học của các em học sinh. Vậy cách tính giá trị của biểu thức là gì? Lý thuyết và bài tập tính giá trị của biểu thức? Trong bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.VN tìm hiểu về chuyên đề tính giá trị của biểu thức cùng một số nội dung ảnh hưởng nhé!

Bạn Đang Xem: Chuyên đề tính giá trị của biểu thức: Lý thuyết và Bài tập áp dụng

Biểu thức là gì?

 • Biểu thức là sự kết hợp giữa các phép toán và các toán hạng để thực hiện một công việc nào đó trong toán học.
Xem Thêm  Chó Sủa Là Chó Không Cắn – Mangadm

Ví dụ một số biểu thức

 • 10 – 7 , 52 x 2 + 6, 20 – 12 : 3, Chiều dài chiều mênh mông, chiều dài + chiều rộng x 2…
 • Phép toán: Cộng, trừ, nhân, chia.
 • Toán hạng: số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia, số chia

Thứ tự thực hiện trong biểu thức

 1. Thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc.
 2. Phép nhân và phép chia cùng mức độ ưu tiên và thực hiện trước phép cộng và phép trừ.
 3. Phép cộng và phép trừ cùng mức độ ưu tiên và thực hiện sau phép nhân, chia.
 4. Các phép tính cùng mức độ ưu tiên thì cứ thực hiện từ trái sang phải.

Giá trị của một biểu thức đại số

 • Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó &o biểu thức rồi thực hiện các phép tính

Lưu ý:

 • Đối với biểu thức nguyên, ta luôn tính được giá trị của nó tại mọi giá trị của biến.
 • Đối với biểu thức phân số ta chỉ tính được giá trị của nó tại những giá trị của biến làm cho mẫu khác không.

tính giá trị của biểu thức là gì và hình ảnh minh họa

Tính giá trị của biểu thức lớp 3

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 – 10)

b) 125 + (13 + 7)

Giải:

a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

Bài 2: Có 240 quyển sách xếp đều &o 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao lăm quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Giải:

Số ngăn sách xếp trong mỗi ngăn tủ là:

240 : 2 = 120 (quyển)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số : 30 quyển sách

Tính giá trị của biểu thức lớp 4

Bài 1: Tìm x

a) x + 6734 = 3478 + 5782

b) 2054 + x = 4725

c) x – 3254 = 237 x 145

Giải:

a) x + 6734 = 3478 + 5782

x + 6734 = 9260

x = 2526

b) 2054 + x = 4725

x = 2671

c) x – 3254 = 237 x 145

x – 3254 = 34365

x = 37619

Bài 2: Tính nhanh:

a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

Xem Thêm : Bài tham luận học hành và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Giải:

a) 5+ 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 10 = 50

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25 = 25 x 8 = 700

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 = 45 x 4 + 15 x 4

Xem Thêm  Cách học thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ bằng lời

= (45 + 15) x 4

= 60 x 4

= 240

d) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25 = 125 x 4 – 25 x 4

= (125 – 25) x 4

= 200 x 4

= 700

bài tập tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức lớp 5

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách thích hợp:

a) 17,58 x 43 + 57 x 17,58

b) 43,57 x 2,6 x (630 – 315 x 2)

Giải:

a) 17,58 x 43 + 57 x 17,58 = 17,58 x 43 + 17,58 x 57 (tính giao hoán)

= 17,58 x (43 + 57)

= 17,58 x 100

= 1758 (nhân 1 số với 1 tổng)

b) 43,57 x 2,6 x (630 – 315 x 2) = 43,57 x 2,6 x (630 – 630)

= 43,57 x 2,6 x 0 = 0

Bài 2: Viết các tổng sau thành tích của 2 thừa số:

a) 132 + 77 + 198

b) 5555 + 6767 + 7878

Giải:

a) 132 + 77 + 198 = 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18

= 11 x (12 + 7 + 18) (nhân 1 số với 1 tổng)

= 11 x 37

b) 5555 + 6767 + 7878 = 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101

= 55 + 67 + 78) x 101

Xem Thêm : Điểm chuẩn, Học phí, Chỉ tiêu Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học (HUFLIT

= 700 x 101

Tính giá trị của biểu thức lớp 6

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

 • Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ bác ái, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
 • Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa (rightarrow) nhân và chia (rightarrow) cộng và trừ.

Đối với biểu thức có dấu ngoặc

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự :

( ) (rightarrow) [ ] (rightarrow) { }

Một số dạng bài tập tính giá trị của biểu thức lớp 6

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

A = 2002.20012001 – 2001.20022002

Giải:

A = (2002.(20010000 + 2001) – 2001.(20022000 + 2002))

= (2002.(2001.10^{4} + 2001) – 2001.(2002.10^{4} + 2001))

= (2002.2001.10^{4} + 2002.2001 – 2001.2002.10^{4} – 2001.2002)

= 0

Bài 2: Thực hiện phép tính

B = [(315 + 372).3 + (372 + 315).7] : (26.13 + 74.14)

Giải:

B = [(315 + 372).3 + (372 + 315).7] : (26.13 + 74.14)

= [(315 + 372).21] : (338 + 1036)

= 687.21 : 1374

= 10,5

các dạng toán tính giá trị của biểu thức và cách giải

Tính giá trị của biểu thức lớp 7

Đơn thức

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ bao gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

Đơn thức thu gọn

Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Số nói trên gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức thu gọn.

 • Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.
 • Số thực khác 0 là đơn thức bậc không
 • Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.
Xem Thêm  Đầu Số 0378 Là Mạng Gì? Địa Chỉ Mua Sim Đẹp Giá Tốt?

Nhân hai đơn thức: Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và bất biến phần biến.

Đa thức

Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Mỗi đơn thức được coi là đa thức.

Một số dạng bài tập tính giá trị của biểu thức lớp 7

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2

a) 3 mét – 2n

b) 7m + 2n – 6

Giải:

Thay m = -1 và n = 2 &o biểu thức, ta có:

a) 3 mét – 2n = 3.(-1) – 2.2 = -3 – 4 = -7

b) 7m + 2n – 6 = 7.(-1) + 2.2 – 6 = -7 + 4 = -9

Như vậy, bài viết trên đây của DINHNGHIA.VN đã cung cấp đến bạn những kiến thức có ích về chuyên đề tính giá trị của biểu thức cùng những nội dung liên quan. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu phương pháp tính giá trị của biểu thức. Chúc bạn luôn học tốt!

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *