Toán 7 Bài 1 (Kết nối tri thức): Tập hợp các số hữu tỉ – VietJack.com

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Toán 7 Bài 1 (Kết nối tri thức): Tập hợp các số hữu tỉ – VietJack.com. Bài viết toan 7 tap 1 bai 1 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Giải bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Bạn Đang Xem: Toán 7 Bài 1 (Kết nối tri thức): Tập hợp các số hữu tỉ – VietJack.com

cảnh phim clip giải bài tập Toán 7 Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

khởi đầu

bắt đầu trang 5 Toán 7 Tập 1: Chỉ số WHtR (Waist to Height Ratio) của một người trưởng thành, được tính bằng tỉ số giữa số đo vòng bụng và số đo chiều cao (cùng một đơn vị đo). Chỉ số này được coi là một công cụ đo lường sức khỏe bổ ích vì có thể dự báo được các nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim mạch, … Bảng bên cho biết nguy cơ thừa cân, béo phì của một người đàn ông trưởng thành dựa &o chỉ số WHtR.

(Theo hospimedica.com)

Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm.

Ông Chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm.

Theo em, nếu tính theo chỉ số WHtR, sức khỏe của ông An hay ông Chung tốt hơn?

Mở đầu trang 5 Toán 7 Tập 1 (ảnh 1)

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Theo công thức tính chỉ số WHtR của một người trưởng thành, ta tính được chỉ số WHtR của ông An và ông Chung như sau:

Chỉ số WHtR của ông An là: 108 : 180 = 0,6.

Vì 0,57 < 0,6 ≤ 0,63 nên chỉ số WHtR của ông An đạt mức thừa cân.

Chỉ số WHtR của ông Chung là: 70 : 160 = 0,4375.

Vì 0,42 < 0,4375 ≤ 0,52 nên chỉ số WHtR của ông Chung đạt mức tốt.

Vậy tính theo chỉ số WHtR thì sức khỏe của ông Chung tốt hơn ông An.

1. Khái niệm số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Giải Toán 7 trang 6 Tập 1

HĐ 1 trang 6 Toán 7 Tập 1: Tính chỉ số WHtR của ông An và ông Chung.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Theo công thức tính chỉ số WHtR của một người trưởng thành, ta tính được chỉ số WHtR của ông An và ông Chung như sau:

Chỉ số WHtR của ông An là: 108 : 180 = 0,6.

Chỉ số WHtR của ông Chung là: 70 : 160 = 0,4375.

HĐ 2 trang 6 Toán 7 Tập 1: Ta có thể viết 1,5=32=64=96=….

Tương tự, em hãy viết ba phân số bằng nhau và bằng:

a) -2,5; b) 234.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

a) Ta có: −2,5=−2510=−52=−156.

b) Ta có: 234=114=5520=11040.

Luyện tập 1 trang 6 Toán 7 Tập 1: Giải thích vì sao các số 8;-3,3;323đều là các số hữu tỉ. Tìm số đối của mỗi số đó.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Xem Thêm  Mua bảo hiểm xe máy, ô tô – Thegioididong.com

Lời giải:

Ta có: 8=81;  −3,3=−3310;  323=113.

Vì các số 8;-3,3;323 ở trên viết được dưới dạng phân số nên chúng đều là các số hữu tỉ.

Số đối của 8 là -8; số đối của -3,3 là -(-3,3) = 3,3; số đối của 323 là -323.

Giải Toán 7 trang 7 Tập 1

câu hỏi trang 7 Toán 7 Tập 1: Mỗi điểm A, B, C trên trục số Hình 1.4 biểu diễn số hữu tỉ nào?

Tài liệu VietJack

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Quan sát Hình 1.4, ta thấy đoạn thẳng đơn vị (từ O đến 1) được chia thành 6 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn nhỏ làm đơn vị mới, khi đó đơn vị mới bằng 16 đơn vị cũ.

Điểm A nằm bên phải gốc O tức là nằm sau gốc O và cách O một đoạn bằng 10 đơn vị mới. Do đó điểm A biểu diễn số hữu tỉ 106=53.

Điểm B nằm bên trái gốc O tức là nằm trước gốc O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Do đó điểm B biểu diễn số hữu tỉ -56

Điểm C nằm bên trái gốc O tức là nằm trước gốc O và cách O một đoạn bằng 13 đơn vị mới. Do đó điểm C biểu diễn số hữu tỉ -136.

Luyện tập 2 trang 7 Toán 7 Tập 1: biểu diễn các số hữu tỉ 54và -54 trên trục số.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Trên trục số, ta sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 4 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, khi đó đơn vị mới bằng 14 đơn vị cũ.

Lấy điểm A nằm sau gốc O tức là nằm bên phải gốc O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Điểm A trình diễn số hữu tỉ 54

Lấy điểm B nằm trước gốc O tức là nằm bên trái gốc O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Điểm B trình diễn số hữu tỉ -54

Các số hữu tỉ 54 và -54 được trình diễn lần lượt bởi các điểm A và B trên trục số như hình dưới đây:

2. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

Giải Toán 7 trang 8 Tập 1

HĐ 3 trang 8 Toán 7 Tập 1: Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng phân số rồi so sánh:

a) -1,5 và 52;

b) -0,375 và -58.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

a) Ta có: −1,5=−1510=−15:510:5=−32.

Vì -3 < 5 nên −32<52 do đó −1,5<52.

b) Ta có: −0,375=−3751000=−375:1251000:125=−38.

Vì -3 > -5 nên −38>−58 do đó −0,375>−58.

HĐ 4 trang 8 Toán 7 Tập 1: trình diễn hai số hữu tỉ -1,5 và 52 trên trục số. Em hãy cho biết điểm -1,5 nằm trước hay nằm sau điểm 52 trên trục số.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Số hữu tỉ -1,5 được viết dưới dạng phân số như sau: −1,5=−32.

Trên trục số, ta sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 2 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, khi đó đơn vị mới bằng 12 đơn vị cũ.

Lấy điểm A nằm trước gốc O tức là nằm bên trái gốc O và cách O một đoạn bằng 3 đơn vị mới. Điểm A trình diễn số hữu tỉ -32

Lấy điểm B nằm sau gốc O tức là nằm bên phải gốc O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Điểm B trình diễn số hữu tỉ 52

Các hữu tỉ -1,5 và 52 được biểu diễn lần lượt bởi các điểm A và B trên trục số như hình dưới đây:

Vậy trên trục số thì điểm -1,5 nằm trước điểm 52.

Luyện tập 3 trang 8 Toán 7 Tập 1: Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

514;  −2;  3,125;  −32.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm  Giải đáp lý do vì sao thực phẩm để trong tủ lạnh lâu hỏng hơn

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Ta sẽ viết các số 514;  −2;  3,125;  −32. dưới dạng phân số như sau:

514=214=428;  

−2=−168; 

 3,125=318=258; 

 −32=−128.

Vì -16 < -12 < 25 < 42 nên −168<−128<258<428, do đó −2< −32<  3,125<  514.

Các số hữu tỉ sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: −2;−32; 3,125; 514.

vận dụng trang 8 Toán 7 Tập 1: Em hãy giải bài toán mở màn:

Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm.

Ông Chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm.

Theo em, nếu tính theo chỉ số WHtR, sức khỏe của ông An hay ông Chung tốt hơn?

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Theo công thức tính chỉ số WHtR của một người trưởng thành, ta tính được chỉ số WHtR của ông An và ông Chung như sau:

Chỉ số WHtR của ông An là: 108 : 180 = 0,6.

Vì 0,57 < 0,6 ≤ 0,63 nên chỉ số WHtR của ông An đạt mức thừa cân.

Chỉ số WHtR của ông Chung là: 70 : 160 = 0,4375.

Vì 0,42 < 0,4375 ≤ 0,52 nên chỉ số WHtR của ông Chung đạt mức tốt.

Vậy tính theo chỉ số WHtR thì sức khỏe của ông Chung tốt hơn ông An.

Bài tập

Giải Toán 7 trang 9 Tập 1

Bài 1.1 trang 9 Toán 7 Tập 1: Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:

a) 0,25∈ℚ;

b) -67∈ℚ;

c) -235∉ℚ.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

a) Vì 0,25=14viết được dưới dạng phân số với 1 và 4 là các số nguyên, 4≠0 nên 14∈ℚ.

Do vậy khẳng định 0,25∈ℚ là khẳng định đúng.

b) Vì −67 viết dưới dạng phân số với 6 và 7 là các số nguyên, 7≠0 nên −67∈ℚ.

Do vậy khẳng định −67∈ℚ là khẳng định đúng.

c) Vì −235=−2351 viết được dưới dạng phân số với -235 và 1 là các số nguyên, 1≠0 nên −235∈ℚ.

Do vậy khẳng định −235∉ℚ là khẳng định sai.

Bài 1.2 trang 9 Toán 7 Tập 1: Tìm số đối của các số hữu tỉ sau:

a) -0,75 b)651.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

a) Số đối của -0,75 là -(-0,75) = 0,75.

b) Số đối của 615 là -615.

Bài 1.3 trang 9 Toán 7 Tập 1: Các điểm A, B, C, D (H.1.7) biểu diễn những số hữu tỉ nào?

Tài liệu VietJack

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

Quan sát Hình 1.7, ta sẽ đoạn thẳng đơn vị (từ O đến 1) thành 6 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, khi đó đơn vị mới bằng 16 đơn vị cũ.

Điểm A là điểm nằm bên trái gốc O tức là nằm trước gốc O và cách O một đoạn bằng 7 đơn vị mới. Do đó điểm A biểu diễn số hữu tỉ -76

Điểm B là điểm nằm bên trái gốc O tức là nằm trước gốc O và cách O một đoạn bằng 2 đơn vị mới. Do đó điểm B biểu diễn số hữu tỉ −26=−13.

Điểm C là điểm nằm bên phải gốc O tức là nằm sau gốc O và cách O một đoạn bằng 3 đơn vị mới. Do đó điểm C biểu diễn số hữu tỉ 36=12.

Điểm D là điểm nằm bên phải gốc O tức là nằm sau gốc O và cách O một đoạn bằng 8 đơn vị mới. Do đó điểm D biểu diễn số hữu tỉ 86=43.

Bài 1.4 trang 9 Toán 7 Tập 1:

a)Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -0,625?

5−8;  1016;  20−32;  −1016;  −2540;  35−48.

b) Biễu diễn số hữu tỉ -0,625 trên trục số.

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Xem Thêm  Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận kim – Người Kể Sử

Lời giải:

a) Ta có:

-0,625=−6251000=−625:1251000:125=−58=5−8=20−32=−1016=−2540.

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ -0,625 là: 5−8; 20−32; −1016; −2540.

b) Vì −0,625=−58 nên biểu diễn số hữu tỉ -0,625 trên trục số cũng chính là biểu diễn phân số −58 trên trục số.

Trên trục số, ta sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 8 đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, khi đó đơn vị mới bằng 18 đơn vị cũ.

Lấy điểm A nằm bên trái gốc O tức là nằm trước gốc O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Điểm A biểu diễn số hữu tỉ −58=−0,625.

Số hữu tỉ -0,625 được biểu diễn bởi điểm A trên trục số như hình dưới đây:

Bài 1.5 trang 9 Toán 7 Tập 1: So sánh:

a)-2,5 và -2,125;

b) -110000 và 1 23456 .

Xem Thêm : Tóm tắt chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ tại Việt Nam

Xem Thêm : Luật chứng khoán hợp nhất 41/VBHN-VPQH

Lời giải:

a) Vì 2,5 > 2,125 nên -2,5 < -2,125.

b) Vì −110000<0 và 0<123456 nên −110000<123456.

Bài 1.6 trang 9 Toán 7 Tập 1: Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong bảng sau:

Quốc gia

nước nước Australia

Pháp

Tây Ban Nha

Anh

Mỹ

Tuổi thọ trung bình dự kiến

83

82,5

831 5

812 5

781 2

(Theo báo cáo công bố giải trình của Tổ chức Y tế Thế giới, 2020)

Sắp xếp các quốc gia theo tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn.

Trả lời:

Ta có: 8315=83+15=83+0,2=83,2;

8125=81+25=81+0,4=81,4;

7812=78+12=78+0,5=78,5.

Vì 78,5 < 81,4 < 82,5 < 83 < 83,2 nên 7812<8125<82,5<83<8315.

Vậy sắp xếp theo thứ tự tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn của các quốc gia là: Mĩ, Anh, Pháp, Australia, Tây Ban Nha.

bài viết liên quan lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Luyện tập chung trang 14, 15

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Luyện tập chung trang 23, 24

bài viết liên quan tài liệu Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Lý thuyết Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *