Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước. Bài viết nguoi dan dong gop vao ngan sach nha nuoc co duoc hoan tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

THÔNG TƯ

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

Hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước ngày 20/3/1996 và Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chínhphủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngânsách nhà nước.

Căn cứ Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/5/1998 và Nghịđịnh số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ canh và chỉnh sửa, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việcphân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính hướngdẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước như sau:

I/ Quy định chung

1/ Doanh nghiệp, tổchức, cá nhân (dưới đây gọi chung là đơn vị) được cơ cỗ áo chính hoàn trảcác khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước (tài khoản 741), khi có đủ các điềukiện sau:

1.1- Khoản thu đã đượccơ quan Thuế, cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố, cơ quan Nhà nước được uỷnhiệm thu (dưới đây gọi chung là cơ quan thu) kiểm tra, xem xét, có quyết địnhhoàn trả và công văn đề nghị hoàn trả gửi cơ cỗ áo chính.

1.2- Khoản thu đã đượcđơn vị (hoặc cơ quan thu nộp thay đơn vị) thực nộp &o ngân sách nhà nước.

1.3- Khoản thu đượchoàn trả không thực hiện được bằng hiệ tượng bù trừ &o khoản thu phát sinhphải nộp ngân sách kỳ sau của đơn vị hoặc đã thực hiện bù trừ nhưng vẫn cònphải hoàn trả từ ngân sách nhà nước.

Xem Thêm : Đầu số 0934 là mạng gì, mang đến ý nghĩa phong thủy như thế nào?

2/ Khoản thu đã hạchtoán quỹ ngân sách cấp nào thì cơ hậu sự chính cấp đó xem xét và giải quyết.Khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp, cơ áo quan chính ở cấp chất lượng cao cónghĩa vụ xem xét, giải quyết và lên tiếng cho cơ cỗ ván chính cấp dưới đểthực hiện.

Xem Thêm  Lê Cát Trọng Lý: Yêu nhiều và đớn đau vì tình chẳng ít – VietNamNet

3/ Việc hoàn trả thuếgiá trị gia tăng (kể cả thuế giá trị gia tăng đơn vị nộp nhầm, nộp thừa) đượcthực hiện hoàn trả từ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng quy định tại phần D, Thôngtư số 122/2 ngàn/TT-BTC ngày 29/12/2 ngàn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thihành Nghị định số 79/2.000/NĐ/CP ngày 29/12/2.000 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

4/ Việc hoàn thuế thunhập doanh nghiệp do tái đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài được thực hiện theoquy định tại mục 6 điểm II phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối vớicác hiệ tượng đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

5/ Việc hoàn trả phíxăng dầu xuất khẩu cho các đơn vị được thực hiện theo quy định tại Thông tư số63/2001/TT-BTC ngày 9/8/2001 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, canh và chỉnh sửa Thông tưsố 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 78/2 nghìn/NĐ-CP ngày 26/12/2 nghìn của Chính phủ về phí xăng dầu.

6/ Đơn vị nộp &o ngânsách nhà nước bằng ngoại tệ: khi hoàn trả được quy đổi sang đồng Việt Nam theotỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàngNhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm hoàn trả của cơ hậu sự chính.

7/ những đơn vị liênquan và các đơn vị có bổn phận hạch toán, quyết toán các khoản thu ngân sáchnhà nước đã hoàn trả cho đơn vị theo đúng chế độ quy định.

II/ Quy định cụ thể

1/ Hồ sơ đề nghịhoàn trả gồm có:

1.1- Quyết định hoàntrả (bản chính theo mẫu quy định hiện hành) của cơ quan thu quy định tại mục1.1 điểm 1 phần I Thông tư này.

1.2- Công văn đề nghịhoàn trả (bản chính) của cơ quan thugửi cơ áo quan chính (theo mẫu số01 đính kèm Thông tư này).

1.3- Giấy xác nhận củakho Tệ bạc tình bẽo đãi Tình Bẽo đãi nhà nước (bản chính) xác nhận số tiền thuộc diện hoàn trả đã thực nộpvào NSNN (theo mẫu số 02 đính kèm Thông tư này); riêng đơn vị hoạt động xuấtnhập khẩu có thể thay thế giấy xác nhận kho Bội bạc tình đãi nhà nước bằng giấy nộp tiền &ongân sách nhà nước theo mẫu giấy nộp tiền &o ngân sách nhà nước quy định tạiThông tư số 12/1999/TT-BTC ngày 01/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn chỉnh sửa,bổ sung một số điểm trong Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tàichính về việc tập trung quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN (bản chính hoặc bảnsao có xác nhận của kho bạc nhà nước). Trường hợp cơ quan thu nộp thay chonhiều đơn vị trong cùng một giấy nộp tiền phải gửi kèm bảng kê tên những đơn vịnộp tiền của giấy nộp tiền đó. Nội dung xác nhận của kho bạc nhà nước trên bảnsao giấy nộp tiền cần ghi rõ số tiền được hoàn trả cho đơn vị thuộc giấy nộptiền này và đã thực nộp &o ngân sách nhà nước (do giám đốc kho bạc nhà nướcký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).

Xem Thêm  Nên tập plank bao lăm lần 1 ngày? Tập bao lâu thì có cơ bụng?

2/ Quy trình hoàntrả:

2.1- Cơ quan thu chịutrách nhiệm về việc ra quyết định hoàn trả và lập hồ sơ hoàn trả theo quy địnhtại điểm một phần II Thông tư này gửi cơ áo quan chính thực hiện hoàn trả. Khoảnthu nộp ngân sách cấp nào thì hồ sơ gửi về cơ săng chính cấp đó; nếu khoảnthu được điều tiết cho nhiều cấp ngân sách thì gửi về cơ hậu sự chính cấp caonhất.

Xem Thêm : cách tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác – Trungcapkinhte.vn

Đối với việc hoàn trảthuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài, sau khi Bộtrưởng Bộ Tài chính ra quyết định hoàn thuế, Tổng cục Thuế gửi quyết định hoànthuế (bản chính) đến Vụ Ngân sách nhà nước để thực hiện hoàn thuế cho đơn vị.

Đối với việc hoàn trảphí xăng dầu, sau khi Cục trưởng Cục Thuế ra quyết định hoàn trả phí xăng dầu,Cục Thuế gửi quyết định (bản chính) kèm toàn bộ hồ sơ theo quy định tại Thông tưsố 63/2001/TT-BTC ngày 9/8/2001 của Bộ Tài chính và công văn đề nghị hoàn trảphí xăng dầu (theo mẫu số 04 đính kèm Thông tư này) về Bộ Tài chính để thựchiện hoàn trả cho đơn vị.

2.2- Cơ hậu sự chínhsau khi nhận được hồ sơ đề nghị hoàn trả của cơ quan thu gửi đến, thực hiệnkiểm tra hồ sơ và giải quyết hoàn trả kịp thời cho đơn vị. Cụ thể:

Nếu hồ sơ không đầy đủtheo quy định tại điểm 1 phần II Thông tư này, chậm nhất trong 03 ngày làmviệc, phải có công văn gửi cơ quan đề nghị hoàn trả để hoàn chỉnh hồ sơ theoquy định;

Nếu hồ sơ đầy đủ theoquy định tại điểm 1 phần II Thông tư này, chậm nhất trong 7 ngày làm việc, cơáo quan chính thực hiện hoàn trả cho đơn vị theo quy định tại mục 4.2 điểm 4phần IV Thông tư số 103/1999/TT-BTC ngày 18/7/1999 của Bộ Tài chính và chuyểnKho bạc Nhà nước đồng cấp để thực hiện hoàn trả cho đơn vị; đồng thời gửi côngvăn thông báo cơ quan thu biết (theo mẫu số 03 đính kèm Thông tư này).

Đối với các khoản thuđược phân chia giữa các cấp ngân sách, cơ hậu sự chính cấp rất tốt có thể thực hiệnkiểm tra hồ sơ và thực hiện hoàn trả phần thu đã điều tiết cho ngân sách cấpmình, đồng thời có công văn gửi cơ hậu sự chính cấp dưới. Cơ cỗ ván chínhcấp dưới nhận được công văn của cơ hòm chính cấp trên, thực hiện hoàn trảcho đơn vị từ số thu đã điều tiết cho ngân sách cấp mình.

2.3- Kho bạc Nhà nướcnhận được chứng từ hoàn trả (lệnh thoái thu hoặc lệnh chi tiền) của cơ quan tàichính đồng cấp, thực hiện kiểm tra, kiểm soát và làm thủ tục thanh toán kịpthời cho đơn vị:

Nếu chứng từ không đầyđủ, không hợp lệ theo chế độ quy định hiện hành, chậm nhất trong 02 ngày làmviệc, chuyển trả cơ áo quan chính đồng cấp, kèm theo thông báo lý do từ chối thanhtoán.

Xem Thêm  Vẽ Tranh Đề Tài Lao Động Đẹp Hú Hồn Con Chồn Cho Lớp 4

Nếu chứng từ đầy đủ,đúng chế độ quy định hiện hành, làm thủ tục thanh toán kịp thời cho đơn vị, cụthể:

Đối với khoản tiền đượchoàn trả bằng lệnh chi tiền ngân sách nhà nước, chậm nhất trong 02 ngày làmviệc, Kho bạc Nhà nước đồng cấp có trách nhiệm chuyển số tiền được hoàn trựctiếp &o tài khoản của đơn vị được hoàn trả và hạch toán chi ngân sách năm hiệnhành theo Chương 160 (A,B,C,D), Loại 10, Khoản 10, Mục 132 và Tiểu mục tươngứng.

Đối với khoản tiền đượchoàn trả bằng lệnh thoái thu ngân sách nhà nước, chậm nhất trong 02 ngày làmviệc, Kho bạc Nhà nước đồng cấp có trách nhiệm chuyển lệnh thoái thu ngân sáchnhà nước đến Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị (hoặc cơ quan thu nộp thay đơn vị) nộptiền &o ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước nơiđơn vị (hoặc cơ quan thu nộp thay đơn vị) nộp tiền &o ngân sách nhà nước nhậnđược lệnh thoái thu của cơ áo quan chính do Kho bạc Nhà nước cấp trên chuyểnxuống, chậm nhất trong 02 ngày làm việc, chuyển số tiền được hoàn trả trực tiếpvào tài khoản của đơn vị và hạch toán giảm thu ngân sách năm hiện hành theo Chương,Loại, Khoản, Mục và Tiểu mục thu đã phát sinh.

3/ Việc thực hiện bù trừ giữa cáckhoản thu được hoàn trả từ ngân sách nhà nước với các khoản thu phải nộp ngânsách nhà nước kỳ sau của đơn vị được quy định như sau:

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *