Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3 – Gtvthue.edu.vn

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3 – Gtvthue.edu.vn. Bài viết 9dm4cm bang bao nhieu m tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Bài tập Toán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Lý thuyết Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo độ dài?

Bạn Đang Xem: Bài tập toán đổi đơn vị lớp 3 – Gtvthue.edu.vn

Câu 2: Số thích hợp để điền &o chỗ chấm: 1dm = ….mm là?

Câu 3: Kết quả phép tính 6dm + 14dm là:

Câu 4: Số thích hợp để điền &o chỗ chấm: 5dm3cm = ….cm là?

Câu 5: Chu vi tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 4m, 3m2dm và 36dm là:

Bài tập tự luận

Bài 1: Điền số thích hợp &o chỗ chấm:

Bài 2: Tính:

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp &o chỗ chấm:

Lời giải bài tập Bảng đơn vị đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Xem Thêm  các cách chế biến và dự trữ thức ăn. – 123docz.net
Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5

Bài tập tự luận

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Lý thuyết về Đo lường và đơn vị đo lường

1 thế kỉ = 600 năm; 1 năm = 12 tháng; một tuần lễ = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bài 1.

1 giờ bằng 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao lăm phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 giờ 30 phút [ ] 230 phút. Dấu thích hợp điền &o ô trống là:

A. >

B. <

C. =

D. Không có dấu nào

Bài 4. Điền số thích hợp &o chỗ chấm:

a. 20kg =……….. gam

b. 36 tấn =……. tạ

c. 10OOg =….. kg

bài viết liên quan:: Thai 32 tuần là mấy tháng, chỉ số thai , Bức Ảnh, khối lượng

d. 2000kg =….. tạ

Bài 5. Mỗi tuần có 7 ngày, hỏi:

a. 7 tuần có bao lăm ngày?

b. 140 ngày bằng bao lăm tuần?

c. 200 ngày bằng bao lăm tuần?

Bài 6. Khoanh &o chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày mai của hấp ủ qua là:

A. hấp ủ kia

B. hấp ủ ấp ấp nay

C. ngày mai

Bài 7. Khoanh &o chữ đặt trước lời giải đáp đúng:

Xem Thêm : Cách bỏ ẩn và hiển thị các cột ẩn trong Excel

các tháng trong năm có 30 ngày là:

A. 4, 7,9, 11.

B. 5, 6, 9, 11.

C . 4, 6, 9, 11.

Bài 8. Điền số thích hợp &o chỗ chấm:

a. 8m 5cm =……… cm b) 6km 4m =……… m

b. 5 mét 4dm =…….. dm……………….. d) 7cm 6mm =…… mm

Bài 9. Điền số thích hợp &o chỗ chấm:

a. 8m 4dm =…….. dm………………..

b. 72 tấn 3 tạ =……………. tạ

c. 9m 15cm =…… cm………………..

d. 5 tấn 62 yến =………. yến

e. 7km 6m =………. m………………..

f. 4yến9kg=……………. kg

Bài 10. Trong 1 năm, các tháng dương lịch nào có 31 ngày?

Đáp án Bài tập Đo lường và đơn vị đo lường

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

B. <

Bài 4.

tham khảo:: khối lượng của trẻ sơ sinh bao lăm là đạt chuẩn?

a. 20kg = 20 000g

b. 36 tấn = 360 tạ

c. 1000g = 1 kg

d. 2000kg = 20 tạ

Bài 5.

a) 7 tuần có số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

b) 140 ngày bằng số tuần là:

140 : 7 = 20 (tuần)

c) Ta có:

700 : 7 = 28 dư 4

Vậy 100 ngày bằng 28 tuần 4 ngày

Xem Thêm  Cách cài Flash Player, setup Adobe Flash Player trên máy tính, laptop

Đáp số:

a) 49 ngày;

b) 20 tuần;

c) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

B. Hấp ôm ấp nay

Bài 7.

C. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

a. 8m 5cm = 805cm

b. 5 mét 4dm = 54dm

Xem Thêm : Bính Thìn 1976 mệnh gì? Hợp màu gì? Tuổi gì? [A-Z] – Kinh nghiệm

c. 6km 4m = 6004m

d. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

a. a) 8m 4dm = 84dm

b. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

c. 9m 15cm = 915cm

d. 5 tấn 62 yến = 562 yến

e. 7km 6m = 7006m

f. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.

Xem thêm:: Chi phí phá thai, hút thai bao lăm tiền? (Giá chỉ từ 2.200.000 VND)

Trong 1 năm dương lịch, những tháng sau đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Luyện tập bảng đơn vị đo độ dài

1. Viết số thích hợp &o chỗ chấm (theo mẫu):

Cách làm :

3 mét 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3 mét 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3 mét 2dm = 32dm

3 mét 2cm = ………. cm

4m 7dm = ………. dm

4m 7cm = ………. cm

2. Tính :

3. Điền “>, <, =” &o chỗ chấm :

4. một tấm vải dài 6m, người ta đã lấy ra 4dm để may túi. Hỏi tấm vải còn lại dài bao lăm đề-xi-mét?

Bài giải

5. Khoanh &o chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp điền &o chỗ chấm để 8m 6cm = … cm

A. 86 B. 860 C. 806 D. 608

Các bài toán về Đại lượng và đơn vị đo độ dài

Bài 3: Điền dấu > , < , = &o chỗ trống

d) 100m=1hme) 10mm=1cm

Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đại lượng và đo đại lượng

Bài 1: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 2m 3dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8dm. Hỏi hai sợi dây dài bao lăm dm?

Bài 2: định cưa một khúc gỗ dài thành các khúc gỗ ngắn hơn, mỗi khúc gỗ chưa ra dài 7dm và An đã cưa 5 lần thì hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ chưa cưa ban sơ của An dài bao lăm mét?

Bài 3: Sợi dây thứ nhất dài 480mm, sợi dây thứ hai dài bằng 1/3 sợi dây thứ nhất và 1/2 sợi dây thứ 3. Hỏi ba sợi dây dài bao lăm milimet?

Bài 4: Có 1 quả cân 1kg và một quả cân 2kg, 1 cân đĩa. Hỏi có thể cân được nhiều nhất là bao lăm kg gạo qua hai lần cân?

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 25kg, bao thứ hai nặng 38 kg. Hỏi phải chuyển từ bao thứ hai sang bao thứ nhất bao lăm kg để bao gạo thứ hai chỉ con hơn bao thứ nhất 3kg?

Xem Thêm  Phương pháp soi cầu XSMN tại Soi cầu 247 Me và dự đoán kết quả XS miền Nam

Bài 6: Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 quả cân 1kg. Làm thế nào để chỉ một lần cân có thể chia số gạo thành hai phần: 1 phần 4kg và một phần 3kg?

Bài 7: Toàn đố Minh: “Thời gian từ đầu ngày đến “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ “bây giờ” đến hết ngày. Đố bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy giúp Minh trả lời câu hỏi của Toàn.

Bài 8: Ở một tháng hai nào đó có 5 ngày chủ nhật. Hỏi ngày 28 của tháng hai đó là ngày thứ mấy?

Bài 9: giờ đây bố 32 tuổi gấp 4 lần tuổi con. Hỏi bao lăm năm nữa tuổi bố chỉ còn gấp 3 lần tuổi con?

Bài 10: Mẹ Na đem 80000 đồng đi chợ, mẹ Na mua thịt hết 32000 đồng, mua cá hết 14000 đồng, mua rau hết 2 nghìn đồng. Hỏi mẹ Na còn lại bao lăm tiền?

Bài 11: Bố có hai tờ giấy loại 50000 đồng, bố mua sách hết 32000 đồng, mua báo hết 4000 đồng và mua xăng hết 18000 đồng. Hỏi bố còn lại bao lăm tiền?

Bài 12: Minh có 20000 đồng gồm 6 tờ giấy Bội Tệ Bạc. Hỏi Minh có thể có những loại giấy bạc nào?

Bài 13: Có 10 kg đường, một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào để qua một lần cân lấy ra được 7 kg đường?

BÀI TOÁN VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

1. Điền số thích hợp &o chỗ trống:

2. Tính :

3. Điền dấu ( <, > = ) &o chố chấm:

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *