Quy Định Về Khống Chế Chi Phí Lãi Vay Theo Nghị Định Số 20

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Quy Định Về Khống Chế Chi Phí Lãi Vay Theo Nghị Định Số 20 và hi vọng rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn đọc. Bài viết tập trung trình bày ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa trong việc tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Chúng tôi cung cấp các phương pháp tìm kiếm, phân tích và chọn lọc từ khóa phù hợp, kèm theo các chiến lược và công cụ hữu ích. Hi vọng rằng thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút lưu lượng người dùng. Cảm ơn sự quan tâm và hãy tiếp tục theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật kiến thức mới nhất.

Dưới đây là nội dung tác động đến việc khống chế lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Bạn Đang Xem: Quy Định Về Khống Chế Chi Phí Lãi Vay Theo Nghị Định Số 20

Quy định Về Khống Chế Chi Phí Lãi Vay

Quy định về khống chế chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

1. Quy định về khống chế chi phí lãi vay

Theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với các công ty có giao dịch liên kết, nếu chi phí lãi vay vượt trên mức 20% tổng lợi nhuận thuần thì khoản vượt đó không được tính &o chi phí buổi giao lưu của doanh nghiệp (DN).

Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động Marketing Thương mại cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (EBITDA).

Quy định trần lãi vay được trừ khi xác định thuế TNDN tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP là một trong những giải pháp hạn chế tình trạng lạm dụng vốn mỏng và tài trợ vốn/tài trợ tài chính nội bộ giữa các thành viên trong tập đoàn đa quốc gia với mục đích tránh thuế.

Ngày 24/6/2020, Chính phủ cho ra đời Nghị định số 68/2020/NĐ-CP canh chỉnh, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay lên 30%. Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động buôn bán trong kỳ cộng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại nêu trên được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Quy định khống chế chi phí lãi vay trong chính sách thuế TNDN sẽ hạn chế DN vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, qua đó góp phần chống chuyển giá thông qua bề ngoài vay vốn giữa các bên liên kết, hạn chế thất thu NSNN.

2. Ảnh hưởng của khống chế chi phí lãi vay đến văn bản công bố tài chính

Chi phí lãi vay là lãi và chi phí cho vay liên quan trực tiếp đến khoản vay kinh doanh. Muốn chi phí lãi vay được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì khoản vay đó phải phục vụ hoạt động sản xuất buôn bán Thương mại của DN. Mục đích của khoản vay được miêu tả trên hợp đồng vay vốn và phương án vay vốn. Bên cạnh đó, khoản chi phí lãi vay được tính chí phí hợp lý trong trường hợp DN thực hiện góp đủ vốn theo tiến độ góp vốn của DN.

Xem Thêm  Bài thơ Tây tiến – Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 12

Xem Thêm : Từ Giờ, Hãy Gọi Hieuthuhai Là Hiếu Monday – Tin247.com

Trường hợp, vốn góp còn thiếu so với tiến độ góp vốn thì phần chi phí lãi vay sẽ không được trừ tương ứng với phần vốn thiếu. Chi phí lãi vay không hợp lý là những chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập DN hay lãi suất vay của DN vượt quá mức 150% so với lãi suất căn bản thì khoản lãi vay vượt quá đó sẽ không được tính &o chi phí hợp lý cho DN.

Theo Luật Thuế TNDN, DN được trừ mọi khoản chi phí thực tế phát sinh cho hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ. Việc khống chế chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP không được quy định trong Luật Thuế TNDN cũng khiến các DN gặp khó khăn trong việc áp dụng, bởi Luật Thuế TNDN là văn bản có hiệu lực pháp lý mạnh hơn.

Việc khống chế chi phí lãi vay sẽ làm chi phí lãi vay của DN giảm, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thương mại tăng. Điều này làm cho chi phí thuế TNDN tăng, tác động nghĩa vụ nộp thuế của DN; Làm cho DN phát sinh tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến số thuế điều chỉnh tăng và phải nộp theo lợi nhuận ảo. Do đó, nếu áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay như trên cho thời gian mới đi &o hoạt động thì DN có khả năng bị loại bỏ phần lớn hay toàn bộ chi phí lãi vay khỏi chi phí được trừ, làm tăng thuế phải nộp 1 cách bất hợp lý.

Tuy nhiên, việc khống chế chi phí lãi vay ảnh hưởng đến một số mô hình hoạt động đặc thù, ví dụ như tập đoàn trong nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con, hoặc DN hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn. Mô hình công ty mẹ – con, trong đó công ty mẹ chuyên thực hiện chức năng quản lý vốn tập trung của tập đoàn đang phổ biến.

Việc khống chế tổng chi phí lãi vay tạo rào cản trong việc cho vay nội bộ trong tập đoàn và cơ hội đầu tư dài hạn &o các ngành nghề cần vốn lớn, làm phát sinh thêm chi phí do phải nộp thuế trùng đối với một giao dịch kinh doanh Thương mại thương mại.

3. Định hướng cho các doanh nghiệp

Việc khống chế tỷ lệ trần lãi vay 30% chỉ có thể áp dụng cho các DN nước ngoài để chống chuyển giá khi các công ty con vay từ công ty mẹ để khai khống chi phí. Dường như các DN của Việt Nam chủ yếu dựa &o vốn vay ngân hàng. Các DN trong nước cũng khó có việc chuyển giá. chính vì như vậy, việc khống chế trần lãi vay là siết chặt và không khuyến khích DN mở mênh mông đầu tư marketing Thương mại Thương mại.

Ngoài ra, Luật Thuế TNDN không có quy định khống chế khoản chi phí lãi vay được trừ &o chi phí đối với trường hợp khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu. Điều đó có nghĩa là DN được phép tính &o chi phí hợp lý bất kể số tiền chi trả lãi tiền vay ở mức nào và được phép khấu trừ khi xác định nghĩa vụ thuế. chính vì như thế, DN có thể vay vượt gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu dẫn đến chi phí trả lãi tiền vay lớn, làm giảm thu nhập chịu thuế điều này làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Quy định khống chế chi phí lãi vay được đưa ra theo khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) về chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) thông qua các khoản khấu trừ lãi tiền vay quá hạn mức và các khoản thanh toán tài chính khác. Tuy nhiên, nhiều DN nội địa gặp không ít khó khăn khi áp dụng quy định trần chi phí lãi vay.

Xem Thêm  Khoa học xã hội (Social Sciences) là gì? Ví dụ về khoa học xã hội

Nếu khống chế tổng chi phí lãi vay sẽ tạo ra rào cản trong việc cho vay nội bộ trong tập đoàn, tổng công ty cũng như cơ hội đầu tư dài hạn &o các ngành nghề cần vốn lớn, làm phát sinh thêm chi phí do đánh thuế trùng đối với một giao dịch marketing Thương mại. Như vậy, bên cho vay phải nộp thuế thu nhập DN đối với thu nhập từ lãi tiền vay, Dường như bên đi vay cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế.

Theo một số khuyến nghị của BEPS: Các nước cân nhắc sử dụng chỉ tiêu chi phí lãi vay thuần, được tính bằng chi phí lãi vay trừ thu nhập lãi vay. phương pháp tính này sẽ hạn chế một khoản chi phí lãi vay bị loại trừ 2 lần khi tính thuế TNDN ở cả công ty mẹ và công ty con, nên giảm rủi ro trùng thuế.

Tại Việt Nam, nhiều DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con thường phát sinh các giao dịch cho vay theo mô hình công ty mẹ đi vay và cho công ty con vay lại. Các DN này, đặc biệt là các tập đoàn quy mô lớn, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cách xử lý thuế này. Do đó, cần nghiên cứu theo một số hướng, như: Tổng chi phí lãi vay bị khống chế không vượt quá 20% EBITDA trong kỳ là chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và thu nhập từ hoạt động cho vay của người nộp thuế; Không áp dụng quy định trên đối với các dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở bát ngát trong thời gian từ 3 đến 5 năm, tính từ khi bắt đầu có doanh thu; Đối với người nộp thuế là tổng công ty, công ty mẹ – công ty con ở cùng lãnh thổ Việt Nam, cùng mức thuế TNDN thì áp dụng trên báo cáo tài chính hợp nhất của người nộp thuế.

Xem Thêm : Tiểu sử, cuộc đời, anh hùng lấp lỗ châu mai Phan Đình Giót

Nên tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thêm thêm các quy định và thông lệ quốc tế, khảo sát đánh giá mô hình hoạt động, thực trạng cơ cấu vốn, chu kỳ hoạt động kinh doanh Thương mại Thương mại của DN khi canh chỉnh, bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP để vừa chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận theo khuyến nghị của OECD; đồng thời phải tạo điều kiện cho DN huy động vốn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, Marketing Thương mại.

Khi áp dụng nghị định về khống chế chi phí lãi vay, cần hiểu rõ hơn rằng dù là Nghị định số 20/2017/NĐ-CP hay Nghị định số 68/2020/NĐ-CP nhằm hạn chế việc vay nợ giữa các bên có liên kết, góp phần chặn lại động thái trốn tránh thuế. Một DN có chịu sự điều chỉnh của Nghị định khống chế chi phí lãi vay phải phụ thuộc &o hai điều kiện là mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính (tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, và do vậy là tỷ lệ lãi vay/Ebitda) và có giao dịch liên kết hay không.

Theo các nghiên cứu, mức độ sử dụng đòn bẩy của khu vực DNNN là rất cao. Điều đó làm chi phí lãi vay/EBITDA của khu vực này cũng cao hơn hẳn so với khu vực FDI. Dường như DN ngoài nhà nước là khu vực doanh nghiệp có tỷ lệ lãi vay/EBITDA lớn nhất, song lại ít có quan hệ liên kết nhất, nên ít chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Còn khu vực FDI có chi phí lãi vay quốc tế/lãi vay trong là thấp nhất cho thấy chủ yếu là có vay nợ từ thị trường quốc tế, rất có thể từ các công ty liên kết ở nước ngoài.

Xem Thêm  8 Uses of FPGA (Field-Programmable Gate Array) – Spiceworks

Do đó, muốn chống hành động trốn thuế rất phức tạp của khu vực FDI và cả khu vực DN trong nước, đồng thời không gây khó cho DN còn lại, nên thực hiện một số khuyến nghị như: Thực hiện mức khống chế trần chi phí lãi vay rất cần phải áp dụng cho tất cả DN; Mặt khác, chi phí lãi vay từ các hợp đồng vay nợ ký kết trước thời điểm Nghị định số 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực nên được khấu trừ toàn bộ; Ngoài ra, nên cho phép các DN chuyển phần chi phí lãi vay chưa được khấu trừ &o một số năm tiếp theo (có giới hạn); Cuối cùng, chi phí lãi vay từ các giao dịch độc lập nên được miễn trừ hoàn toàn và không chịu sự điều chỉnh của Nghị định khống chế chi phí lãi vay.

Quy định khống chế chi phí lãi vay trong chính sách thuế TNDN sẽ hạn chế DN vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, qua đó góp phần chống chuyển giá thông qua hiệ tượng vay vốn giữa các bên liên kết, hạn chế thất thu NSNN. Tuy nhiên, cần áp dụng một cách hoạt bát, có chọn lọc để tất cả các đối tượng áp dụng không bị thiệt thòi và mất độ cạnh tranh; đồng thời cần có định hướng như trên để việc khống chế chi phí lãi vay mang lại hiệu quả và chỉ số cạnh tranh công bằng giữa các DN.

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ (2017), Nghị định số 20/2017/NĐ-CP;

2. Chính phủ (2020), Nghị định số 68/2020/NĐ-CP;

Trên đây là nội dung về quy định khống chế chi phí lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Mọi thắc bận bịu, quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Website: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép buôn bán ⭐ Thủ tục nên phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh Thương mại thương mại thương mại của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất marketing hay những hoạt động sinh hoạt khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ ảnh hưởng và cam kết bảo mật thông tin

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *