Quá trình lịch sử – tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Quá trình lịch sử – tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế. Bài viết la mot qua trinh lich su tu nhien tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Tính chất lịch sử – tự nhiên của quá trình phát triển các hình thái kinh tế – xã hội được diễn đạt ở các nội dung chủ yếu sau đây:

Bạn Đang Xem: Quá trình lịch sử – tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế

Một là, sự vận động và phát triển của xã hội không tuân theo ý chí chủ quan của con người mà tuân theo các quy luật khách quan, đó là các quy luật của chính bản thân cấu trúc hình thái kinh tế – xã hội, là hệ thống các quy luật xã hội thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học,… mà trước hết và cơ bản nhất là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quy luật kiến trúc thưọng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.

Xem Thêm  bank Nhà nước cùng lúc ban hành 5 quyết định giảm lãi suất

Xem Thêm : Đầu số 033 là của mạng nào? có nên mua sim số đẹp 033 không?

Hai là, nguồn gốc của mọi sự vận động, phát triển của xã hội, của lịch sử nhân loại, của mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa,… của xã hội, suy đến cùng đều có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ sự phát triển của lực lượng sản xuất của xã hội đó. V.I.Lênin từng nhấn mạnh một phương pháp luận quan trọng khi nghiên cứu về xã hội là: “Chỉ cố đem quy những quan hệ xã hội &o những quan hệ sản xuất, và đem quy những quan hệ sản xuất &o trình độ của những lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc và kiên cố để ý niệm sự phát triển của những hình thái xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”.

Ba là, quá trình phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội, tức là quá trình thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử nhân loại và sự phát triển của lịch sử xã hội loài người có thể đo sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố chủ quan, nhưng nhân tố giữ vai trò quyết định chính là sự ảnh hưởng của các quy luật khách quan. Dưới sự ảnh hưởng ảnh hưởng của quy luật khách quan mà lịch sử nhân loại, xét trong tính chất toàn bộ của nó là quá trình thay thế tuần tự của các hình thái kinh tế – xã hội: nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và tương lai nhất định thuộc về hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Hình như khẳng định tính chất lịch sử – tự nhiên, tức tính quy luật khách quan của sự vận động, phát triển xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin cũng đồng thời khẳng định vai trò của các nhân tố khác đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử mỗi cộng đồng người cụ thể nói riêng. Đó là sự ảnh hưởng ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về điều kiện địa lý, tương quan lực lượng chính trị của các ách thống trị, các tầng lớp xã hội, truyền thống văn hóa của mỗi cộng đồng người, điều kiện ảnh hưởng của tình hình quốc tế đối với tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người trong lịch sử, v.v. thế chính bới sự lác động của các nhân tố này mà tiến trình phát triển của mỗi cộng đồng người có thể diễn ra với những con đường, hình thức và bước đi khác nhau, tạo nên tính phong phú, đa dạng trong sự phát triển của lịch sử nhân loại. Tính chất phong phú, đa dạng của tiến trình phát triển các hình thái kinh tế – xã hội có thể khái quát những buớc phát triển “bỏ lỡ” một hay một &i hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Tuy nhiên, những sự “bỏ qua” như vậy đều phải có những điều kiện khách quan và chủ quan nhất định.

Xem Thêm  Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Học tốt toán 8 – Itoan

Xem Thêm : Vẽ hình chiếu đứng,bằng ,cạnh của một vật thể cho biết vị trí hình

Như vậy, lịch sử nhân loại nói chung, lịch sử phát triển của mỗi cộng đồng người nói riêng vừa tuân theo tính tất yếu của các quy luật xã hội, vừa chịu sự liên quan đa dạng của các nhân tố khác nhau, trong đó có cả nhân tố hoạt động chủ quan của con người. Từ đó lịch sử phát triển của xã hội được biểu đạt ra là lịch sử thống nhất trong tính đa dạng và đa dạng trong tính thống nhất của nó.

Xem Thêm  Enrique Iglesias: Thành công phải do tự mình nỗ lực – ELLE Man

Loigiaihay.com

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *