Luận giải Cung Huynh Đệ – CoHoc.VN

Nội dung chính

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Luận giải Cung Huynh Đệ – CoHoc.VN. Bài viết sao tu vi cung huynh de tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Cung huynh đệ dùng luận đân ân ân ân ân ân ân oán thù thù thù thù thù thù thù thù thù tình cảm giữa các bạn bè và bản thân đương số, đồng thời xem xét đương số có được giúp đỡ hay không, cũng có thể luận đoán mối quan hệ với đồng nghiệp trong công việc.

Bạn Đang Xem: Luận giải Cung Huynh Đệ – CoHoc.VN

Tướng Quân Lộc Mã đồng cung

bạn bè có kẻ triều trung quý quyền.

Luận giải cung Huynh Đệ

Luận giải cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Trong xã hội hiện đại, dùng Tử Vi Đẩu Số luận đoán Cung Huynh Đệ, thực ra có khuyết điểm rất lớn. Ở xã hội cổ đại, trong chế độ gia đình, đồng đội không tách ra ở riêng. Nên Tử Vi có thể dựa &o các sao của Cung Huynh Đệ để luận đoán khái quát toàn bộ mệnh vận của gia tộc.

Lại quan sát các sao của Cung Tật Ách để xem gia tộc có bệnh di truyền hay không, và có tai nạn độc ác tàn hiểm hay không, thì tình hình càng rõ như chỉ bàn tay. Thời cổ đại một người phạm tội thì cả gia tộc bị liên lụy, chính vì quan sát Cung Tật Ách là rất quan trọng.

Xã hội hiện đại đã không còn chế độ đại gia đình, Anh chị mỗi người đều có gia đình riêng. Hơn nữa không còn tình trạng bị liên lụy người phạm tội trong gia đình. vì thế chính vì thế quan sát Cung Huynh Đệ không có gì quan trọng, cổ nhân đã đặt ra một số phép tắc, cũng có thể nói là hoàn toàn không còn hợp thời.

Phàm Cung Huynh Đệ mà bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt gặp gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ gỡ Tả Phù, Hữu Bật, thì số Cả nhà không chỉ dựa &o chính diệu để luận đoán là nhiều (như “Tử Vi, Thiên Phủ”. Chủ về Cả nhà có ba người, nhưng gặp Tả Phù, Hữu Bật thì có trên ba người), nhưng lại có khả năng là bạn bè khác mẹ, bắt buộc phải xem xét kỹ các sao của Cung Phụ Mẫu, xem có xuất hiện tình hình tái hôn, ngoại hôn hay không mà định.

Có Sao Văn Xương, Sao Văn Khúc, Sao Thiên Khôi, Sao Thiên Việt, Sao Hóa Lộc, Sao Hóa Quyền, Sao Hóa Khoa, thì số Cả nhà đều có thể dựa &o chính diệu để luận đoán là nhiều. Nhưng phải có “Đối Tinh” hội hợp mới có hiệu lực, hoặc cũng chủ về nhiều bạn đồng môn và nhiều người có cùng xuất thân.

Cung Huynh Đệ không gặp các sao phụ tá, nhưng Cung Mệnh gặp sao phụ tá tụ tập, cũng chủ về nhiều Anh chị.

 • Phàm Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Lương, về nguyên tắc thì chủ về Cả nhà (hoặc bạn đồng môn, đồng sự ngang cấp) hòa hợp. Nếu gặp các sao lông bông như Tham Lang, Vũ Khúc, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Cơ, về nguyên tắc là chủ về Cả nhà (hoặc bạn đồng môn và đồng sự ngang cấp) không đồng tâm. Gặp sát tinh thì có tranh chấp, gặp các sao Hình, Kỵ thì chủ về kiện tụng.
 • Phàm Cung Huynh Đệ gặp các sao Hình, Kỵ, lại còn gặp Thiên Vu. Thì chủ về tranh chấp tài sản, hoặc chủ về đồng sự tranh chấp quyền lợi. Thiên Lương tọa thủ, thêm Kình Dương. Thì chủ về kiện tụng liên miên.

Cung Huynh Đệ không nên gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, vì chủ về Anh chị em ở riêng nơi khác hoặc bất lợi (đồng sự hoặc đồng môn thì chủ về có đố kị, tranh chấp). Sát tinh nặng mà gặp thêm Thiên Hình, Hóa Kỵ. Chủ về có hình thương.

Các sao phụ, tá, sát, hóa cùng đến Cung Huynh Đệ, cát độc ác ác lẫn lộn. Chủ về hòa hợp nhưng có “hình thương”. Hoặc chủ về hòa hợp mà không giúp đỡ lẫn nhau được. Hoặc chủ về Cả nhà đông nhưng hình khắc, ở riêng, tranh chấp (giữa đồng sự tuy có trợ lực, nhưng lại có khuynh hướng kết bè kết đảng chống đối nhau.)

Đại hạn lưu niên Cung Huynh Đệ có sự cát ác ôn, Nên Cổ Học khuyến cáo mọi người, ngoại trừ đọc thêm bài này. bắt buộc phải kiểm tra thêm tính chất của tinh hệ chính diệu tọa thủ Huynh đệ cung. Khi luận đoán về tình hình giữa đồng nghiệp với nhau, bắt buộc phải áp dụng 1 cách hoạt bát những điều thuật ở dưới đây.

Sao Tử Vi ở cung Huynh Đệ

Sao Tử Vi ở cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Có anh lớn có thể nhờ vả, nương tựa (hoặc chủ về được đồng sự đề bạt), hoặc anh lớn rất giàu có. Thêm Tứ Sát và Địa Không, Địa Kiếp, thì khắc hại hoặc thiếu hòa hợp, nếu không, Anh chị sẽ phá tán, thất bại, suy sụp.

Cả nhà gần gũi bậc quyền quý. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì càng quý. Nhưng nếu gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Hình Kị thì chủ về hình khắc, hoặc trong Cả nhà có người bị suy bại sự nghiệp. Lưu sát và Lưu kỵ nhập cung cũng nên đề phòng trong đại hạn hoặc lưu niên Anh chị bị hình khắc tổn thương hay phá tán, thất bại.

Gặp Tứ Sát, nếu Cung Phụ Mẫu có Hồng Loan, Thiên Hỷ, thì có thể là bạn bè khác mẹ, mà còn không đồng tâm.

Thiên Mã hội chiếu, Anh chị ở tứ tán, mỗi người một nơi.

Gặp Thiên Phủ, ba Anh chị.

Gặp Thiên Tướng, ba đến bốn Anh chị.

Phá Quân hội chiếu, cũng chủ về ba Anh chị em nhưng có hình khắc, hoặc chia tài sản ra ở riêng, hoặc Cả nhà khác mẹ sinh ra. Nếu Cung Phụ Mẫu tụ tập các sao đào hoa, lại gặp Hữu Bật thì càng có thể luận đoán có Anh chị em khác mẹ.

Gặp Tả Phù, Hữu Bật, năm Anh chị trở lên.

Hội hợp Văn Xương Văn Khúc, thì năm hoặc bảy người. Thêm Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thất Sát, thì Anh chị nên là số chẵn, nếu không sẽ có hình khắc.

 • “Tử Vi Phá Quân”, ba người, bất hòa hoặc không giúp đỡ nhau, cũng chủ về khác mẹ.
 • “Tử Vi Thiên Phủ”, ba người, Anh chị có chủ kiến riêng.
 • “Tử Vi Tham Lang”, ba người ở nhàn cung mà gặp các sao Sát, Kỵ thì hai người, hòa mục.
 • “Tử Vi Thất Sát”, hai người gặp các sao Sát, Kỵ thì một người. Chủ về có lòng tranh quyền.
 • “Tử Vi Thiên Tướng”, ba bốn người thêm các sao Sát, Kỵ thì hai người tình cảm dễ sinh đổ vỡ.

Sao Thiên Cơ ở Cung Huynh Đệ

Sao Thiên Cơ ở Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Sao Thiên Cơ ở Cung Huynh Đệ. Chủ về ít Anh chị, nếu gặp sao phụ tá cát thì có thể tăng thêm số người.

Khi Sao Thiên Cơ nhập miếu thì hai người, gặp cát tinh thì có người hiển quý.

Có Cự Môn, hoặc Thiên Lương, hoặc Thái Âm hội chiếu, thì hai người.

Thiên Cơ lạc hãm thủ Cung Huynh Đệ, đồng đội bất hòa, có chủ kiến riêng, gặp Thiên Lương, Thiên Hình thì có tranh chấp, kiện tụng.

Nếu gặp Tứ Sát, Thiên Hình, Thiên Mã. Chủ về hình khắc, chia ly.

Thiên Cơ lạc hãm, gặp các sao Sát, Kỵ thì không có đồng đội, hoặc có hình khắc.

 • “Thiên Cơ Thái Âm” thì hai người, gặp thêm sát tinh thì chia ly.
 • “Thiên Cơ Cự Môn” thì hai người, có điều tiếng thị phi, tranh chấp.
 • “Thiên Cơ Thiên Lương” thì hai người, dễ vì tình cảnh mà chia ly, nhưng có thể trùng phùng.

Sao Thái Dương ở Cung Huynh Đệ

Sao Thái Dương Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thái Dương nhập miếu thì đồng đội ba người trở lên, gặp cát tinh hội hợp thì đồng đội chủ về quý.

Thái Dương lạc hãm và người sinh &o ban đêm, bạn bè phần nhiều có tranh chấp, bất hòa, chia rẽ, hoặc không giúp đỡ nhau được. Nếu gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình. Chủ về đồng đội có hình khắc, hoặc bản thân vì bạn bè mà bị tổn thương, họa hại 1 cách bất ngờ.

Phàm Thái Dương lạc hãm ở Cung Huynh Đệ, nên ở riêng, ở nơi khác càng tốt.

 • “Thái Dương Thái Âm” thì năm người trở lên. thường ngày chủ về tình cảm hòa hợp.
 • “Thái Dương Cự Môn” thì ba người, phần nhiều bạn bè có người ở nước ngoài, gặp cát tinh là hào kiệt sáng lập sự nghiệp.
 • “Thái Dưong Thiên Lương” thì hai người, hãm địa thì thiếu hòa mục, gặp sát tinh thì hình khắc.

Các trường hợp trên nếu gặp thêm Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt thì cũng có thể tăng số Anh chị.

Sao Vũ Khúc ở Cung Huynh Đệ

Vũ Khúc Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Sao Vũ Khúc ở cung Huynh Đệ về cơ bản chủ việc bạn bè không hòa hợp với nhau.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, có sao cát nhiều mới chủ về hòa hợp, hơi gặp sát tinh thì chủ về bạn bè bằng mặt mà không chấp nhận.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có cát hóa cũng không được trợ lực, trừ khi cung mệnh gặp Tả Phụ, Hữu Bật, mới chủ về được đồng đội, bạn bè tương trợ. Gặp các sao sát, kị, hình, chủ về bị bạn bè, bạn bè gây lụy. Không gặp sao lộc, thì bị lợi dụng tranh đoạt.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, được cát hóa, có sao cát, chủ về được bạn bè, bạn bè giúp đỡ, nhưng không được tranh quyền. Gặp các sao sát, kị, hình, thì trái lại, chủ về bản thân đương số là người hay giúp đỡ bạn bè, bạn bè. Ở cung Mùi tốt hơn ở cung Sửu.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, không có các sao hình, kị, mà hai cung thân mệnh lại hội sao cát và được cát hóa, chủ về nhờ bạn bè, bạn bè mà hoạnh phát.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, gặp các sao sát, kị, hình, mà các sao ở hai cung thân mệnh lại yếu, chủ về cuộc đời bị đồng đội, bạn bè kềm chế.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp cát tinh sẽ chủ được trợ lực, gặp sát tinh (hoặc “Hình kị giáp ấn”) thì vì chủ động giúp bạn bè mà bị liên lụy. Thường năm ứng nghiệm là cung hạn “Thiên Đồng Cự Môn” thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, lại chủ về được đồng đội hoặc bạn bè tương trợ về nghề nghiệp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có nhiều sao đào hoa, lại gặp các sao sát, kị, thì người một nửa bạn đời dễ bị bạn bè của bản thân đương số quyến rũ, dụ dỗ.

Xem Thêm  TOP 27 Phim anime hay nhất mọi thời đại bạn nên xem – POPS

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, gặp sát tinh, chủ về giữa bạn bè, bạn bè có tranh chấp tiền bạc bẽo, gặp các sao phụ, tá cát, cát hóa, chủ về được trợ lực 1 thời gian ngắn.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hợp tác với người khác, bắt buộc phải đề phòng họ lộng quyền, xâm phạm lợi ích. chính vì như thế không nên hợp tác.

“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ứng nghiệm bất lợi thường là năm đến các cung hạn Thiên Cơ, Cự Môn, “Tử Vi Phá Quân”, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp sát tinh, chủ về bị anh em, bạn bè đoạt quyền. chính vì như thế không nên hợp tác. Ứng nghiệm ăn hại thường là năm đến cung hạn Vũ Khúc, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung huynh đệ, dù gặp cát tinh, cũng không chủ về được anh em, bạn bè giúp đỡ, hợp tác cũng không lâu dài. Gặp các sao sát, kị, hình thì chủ về bị bạn bè, bạn bè gây trắc trở, nhưng giao du với người ngoại quốc (hay người ở phương xa), hoặc người ờ xứ khác, thì tình hình tốt hơn.

“Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, hội Liêm Trinh Hóa Kỵ và “Vũ Khúc, Phá Quân”, lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về vì bạn bè hoặc bạn bè mà xảy ra tai nạn chảy máu. Năm ứng nghiệm thường là đến các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Vũ Khúc Phá Quân” thủ cung huynh đệ. (Vương Đình Chi kể, ông từng gặp một trường hợp thực tế là bản thân đương số cho máu bạn bè.)

Sao Thiên Đồng ở Cung Huynh Đệ

Thiên Đồng Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thiên Đồng nhập miếu thì bốn người trở lên, hòa thuận nhưng ít giúp đỡ nhau.

Thiên Đồng lạc hãm thì hai người, bạn bè nhu nhược.

 • Thiên Đồng gặp Tứ Sát, Thiên Phủ, Địa Không, Địa Kiếp, thì Cả nhà hình khắc bất hòa, nên ở riêng.
 • Thiên Đồng độc tọa ở cung Thìn hoặc Tuất, có đồng đội khác mẹ. Gặp Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, thì có sáu người trở lên.
 • “Thiên Đồng Cự Môn” Anh chị em ba ngưòi, có điều tiếng thị phi.
 • “Thiên Đồng Thiên Lương” thì ba người, có ngầm tranh chấp. Nếu”Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân mà gặp sát tinh, phần nhiều không có bạn bè.
 • “Thiên Đồng Thái Âm” thì năm người.

Sao Liêm Trinh ở Cung Huynh Đệ

Liêm Trinh Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Liêm Trinh nhập miếu, Anh chị em hai người, bình thường chủ về tình cảm hòa hợp.

Liêm Trinh hội các sao cát Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quý, Thiên Phủ, Anh chị năm người, còn lại ba người.

Liêm Trinh gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình. Chủ về hình khắc, nạn tai, tật bệnh, hoặc bất hòa, nên ở riêng hay ở nơi khác.

 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” thì hai người.
 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” thì hai đến ba người. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật thì ba người.
 • “Liêm Trinh Tham Lang” thì hơi ít, có bạn bè cũng dễ gây oán giận. Thêm sát tinh thì chủ về không có bạn bè.
 • “Liêm Trinh Thất Sát” thì một người.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” thì một người, nhưng tình cảm dễ xảy ra bất hòa

Sao Thiên Phủ ở Cung Huynh Đệ

Thiên Phủ Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thiên Phủ thủ Cung Huynh Đệ. Chủ về nhiều đồng đội, năm người trở lên.

 • Thiên Phủ gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, đồng đội nhiều anh tài, mà còn giúp đỡ lẫn nhau.
 • Thiên Phủ có Vũ Khúc, Liêm Trinh hội hợp thì có hình khắc. Gặp thêm Văn Khúc thì chủ về Cả nhà phần nhiều giả dối.
  • Gặp thêm Tứ Sát, Hóa Kỵ, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao thì hình khắc bất hòa, hoặc Anh chị chỉ có hai người, cần đương số giúp đỡ
 • Thiên Phủ có Thất Sát, Phá Quân hội hợp thì dễ chuốc oán giận. Gặp thêm Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp thì đồng đội chỉ hai người.

Sao Thái Âm ở Cung Huynh Đệ

Xem Thêm : Học và thi CFA chỉ là sự lãng phí khổng lồ? – VietnamBiz

Thái Âm Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Khi Sao Thái Âm thủ Cung Huynh Đệ. Trường hợp Sao Thái Âm nhập miếu thì Cả nhà năm người. Thái Âm ở hãm địa thì ba người, không đồng tâm. Có Thiên Cơ đồng độ thì hai người.

 • Thái Âm gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Hóa Khoa thì bạn bè phú quý đa tài.
 • Thái Âm gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về hình khắc bất hòa, hoặc ở riêng và bất hòa.
 • Thái Âm Hóa Kỵ, hội hợp Thiên Lương, gặp sát tinh. Chủ về bạn bè có âm mưu.
 • Thái Âm và Thiên Đồng đối nhau, trong Anh chị có chị cả thì tốt, nếu không dễ gặp hình khắc.

Sao Tham Lang ở Cung Huynh Đệ

Tham Lang Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Sao Tham Lang ở cung huynh đệ, ngoại trừ hai cung Tị hoặc Hợi là Tham Lang ở hãm địa, trong các tình hình bình thường đều chủ về bạn bè hòa mục, cũng chủ về giao du bát ngát rãi rãi. Nhưng nếu không được cát hóa và có sao cát, phần nhiều là bạn bè chơi bời ăn nhậu.

Tham Lang ở hai cung Tị hoặc Hợi là hãm địa, sao đôi mà gặp lẻ, còn gặp sao đào hoa, phần nhiều chủ về có đồng đội khác mẹ; gặp sát tinh, thì giữa bạn bè hay bạn tri giao dễ xảy ra oán trách, hoặc ý kiến khác nhau. Nếu Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị gây phiền lụy.

Tham Lang thủ cung huynh đệ, nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, gặp Thiên Thọ, chủ về được bạn bè hoặc bạn hợp tác trợ lực, gặp các sao sát, kị, thì chủ vệ đột nhiên bị gây lụy, khi chuyện chưa xảy ra không có dấu hiệu gì báo trước.

Tham Lang ở cung huynh đệ hình thành cách cục “Phiếm thủy đào hoa”, bình sinh nhiều bạn bè tửu sắc, thường thế cho nên mà bị gây lụy, thành cách cục “giàu có thải trượng ” cũng vậy.

Đối với Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cát ác nghiệt phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Thiên Đồng, Cự Môn”, Phá Quân thủ cung huynh đệ.

Đối với Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, cát ác ôn phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ. Đối với Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cát hung tàn phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên Thiên Lương, Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

Tham Lang ở cung huynh đệ, rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị và Tham Lang Hóa Kị tương chiếu, nếu lại gặp cách “Linh Xương Đà Vũ”, sẽ chủ về bị gây họa mà thất bại, hoặc dẫn đến tai nạn bất trắc.

Sao Cự Môn ở Cung Huynh Đệ

Cự Môn Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Sao Cự Môn nhập Cung Huynh Đệ, trường hợp Cự Môn nhập miếu thì có hai người.

Khi Sao Cự Môn có Thái Dương đồng độ thì Cả nhà ba người. Có thêm các sao Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội hợp, và có Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa cùng đến thì chủ về trong đồng đội có người sáng lập được sự nghiệp.

 • “Cự Môn Thiên Cơ” thì hai người đều có cơ tâm, ly tán hai nơi.
 • “Cự Môn Thiên Đồng” có đồng đội kết nghĩa, nhưng rốt cuộc trở mặt nhau.

Phàm Cự Môn thủ Cung Huynh Đệ, có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu, phần nhiều bị đồng đội bóc lột. Có Tứ Sát, Âm Sát, Cô Thần, Quả Tú hội chiếu thì hình khắc, thị phi, tranh chấp. Cự Môn Hóa Kỵ cũng chủ về điều tiếng thị phi, hơn nữa còn chủ về nạn tai, tật bệnh, phá tán, hư hao. Gặp Thiên Nguyệt, các sao hình, hao thì chủ về vì đồng đội nạn tai, tật bệnh mà hao tài.

Sao Thiên Tướng ở Cung Huynh Đệ

Thiên Tướng ở Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thiên Tướng nhập miếu có Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu thì năm người trở lên. Có Tử Vi đồng độ thì ba người trở lên, mà bạn bè hay tranh hơn thua.

 • Thiên Tướng có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ thì Anh chị em hai người, nhưng ý kiến không hợp.
 • Thiên Tướng gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và Lộc Tồn thì đồng đội phát đạt, có tiền có thế.

Thiên Tướng có Vũ Khúc và Phá Quân vây chiếu, gặp Tả Phù, Hữu Bật thì bạn bè tuy nhiều nhưng có hình thương, hoặc có đồng đội khác mẹ, và có em bé hơn rất nhiều tuổi, khoảng 8 tuổi hoặc 12 tuổi trở lên.

Sao Thiên Lương ở Cung Huynh Đệ

Thiên Lương ở Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thiên Lương nhập miếu thủ Cung Huynh Đệ, hội hợp với Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt thì năm người trở lên, hơn nữa, Cả nhà hòa mục. NếuThiên Lương nhập miếu mà không có Tả Phù, Hữu Bật hội hợp. Chủ về có đồng đội khác mẹ.

Phàm Sao Thiên Lương nhập miếu gặp Thiên Khôi, Thiên Việt mà không có Tả Phù, Hữu Bật, bạn bè ruột chỉ hai ba người, có ngầm tranh chấp, bài bác nhau, hoặc xa nhau.

 • Thiên Lương có Thái Dương đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu. Chủ về tranh đoạt gia sản, hoặc xảy ra hiểu lầm, đố kị.
 • Thiên Lương có Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu thì bạn bè có hai người.
 • Thiên Lương có Thái Âm, Hồng Loan, Thiên Hỉ hội chiếu thì nhiều chị em gái.
 • Thiên Lương có Thiên Đồng đồng độ thì ờ chung một nơi thì hai người, ở riêng hoặc ở nơi khác thì ba người.
 • Thiên Lương có Tứ Sát, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp thì có hình khắc, bất hòa, chia rẽ, tranh chấp.

Sao Thất Sát ở Cung Huynh Đệ

Thất Sát Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Thất Sát nhập miếu mà có Lộc, Quyền, Khoa, Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu thì nhiều bạn bè, nhưng có hình khắc.

Thất Sát thủ Cung Huynh Đệ, có Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu, hoặc Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu Cung Mệnh, cũng chủ về nhiều bạn bè nhưng có hình khắc, chia ly, tình cảm hòa mục nhưng ít giúp nhau thực tế.

 • Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân thì bạn bè phần nhiều hào kiệt và thanh cao.
 • Thất Sát ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng đội có thể quý.
 • Thất giết hại cung Thìn hoặc Tuất, bạn bè có thể phú.
 • Thất Sát nếu có sát tinh Hóa Kỵ hội chiếu, thì có nạn tai, tật bệnh, hình khắc, chia ly.

Sao Phá Quân ở Cung Huynh Đệ

Phá Quân Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Phá Quân chủ về bạn bè ở riêng hoặc hình khắc.

Phàm Phá Quân thủ Cung Huynh Đệ, bản thân thường là con cả, hoặc tuy ở hàng thứ hai hay ba, nhưng trong một số tình huống, tuy không phải là anh cả mà cũng giống như anh cả.

Như trường hợp anh cả mất sớm hoặc làm con nuôi người khác, hoặc chị gái đi lấy chồng, hoặc bản thân làm con nuôi người khác. Nếu không, bản thân cũng đảm trách bổn phận của trưởng nam hay trưởng nữ.

 • Phá Quân có lục cát tinh đồng độ hoặc hội chiếu. Chủ về bạn bè nương tựa lẫn nhau.
 • Phá Quân thủ Cung Huynh Đệ, có sát tinh hội chiếu thì hình khắc, cô độc.
 • “Tử Vi Phá Quân” đồng độ thì ba người, nhưng bất hòa hoặc có bạn bè khác mẹ. Đồng sự thì dễ kết bè kết đảng.
 • Vũ Khúc và Phá Quân đồng độ thì hai người. Gặp sát tinh thì một người nhưng thiếu hòa mục.
 • Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ thì chỉ một người.

Sao Hóa Lộc ở Cung Huynh Đệ

Hóa Lộc Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Lộc (năm sinh) ở Cung Huynh Đệ, chúng ta có các trường hợp cụ thể như sau:

 • Cả nhà đông người, khá giả.
 • Hóa Lộc, Tướng Quân, Lộc Tồn, Anh chị em có người quyền quý.
 • Hóa Lộc, Thiên Mã, Anh chị có người bán buôn mà làm giàu.

Sao Hóa Quyền ở Cung Huynh Đệ

Hóa Quyền Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Quyền (năm sinh) ở Cung Huynh Đệ, chúng ta có các trường hợp cụ thể như sau:

 1. Như đã thuật ở trước, đối với các cung lục thân thì dùng phương pháp so sánh để luận đoán. Trường hợp Hóa Quyền rơi &o Cung Huynh Đệ, là chủ về tính quyền uy, lực hành động mạnh mẽ. Như vậy có thể biết đồng đội có uy hơn đương số, cũng tích cực hơn đương số, đồng thời các quyết định lớn nhỏ trong nhà cung đều do bạn bè làm chủ.
 2. Hóa Quyền còn đại biểu cho kĩ năng chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn, chính vì thế đồng đội của đương số phần nhiều là người có kĩ năng chuyên nghiệp. Nếu lấy Cung Huynh Đệ lập thái cực mà Hóa Lộc và Hóa Kỵ nhập “ngà cung”, thì bạn bè phần nhiều là người có địa vị xã hội.
 3. Tiếp theo trên, Hóa Quyền ở Cung Huynh Đệ, ở trong tuyến “huynh nô” là có ý so sánh đẳng cấp. Cho nên những người đương số giao du phần nhiều là người có địa vị xã hội lơn hơn đương số. Do đó có thể suy ra đương số có quan hệ giao tiếp khá tốt, mà địa vị xã hội của đương số cũng nhờ đó mà được nâng lên.
 4. Nhưng vì Hóa Quyền ở Cung Huynh Đệ, nên đương số thiếu năng lực hành động, thiếu thực tiễn. Phần nhiều còn trông cậy &o đồng đội. Muốn biết bạn bè trợ giúp có bản chất hay không thì phải xem tình hình Hóa Lộc, Hóa Kỵ và Cung Huynh Đệ phi hóa như thế nào.
 5. Vì Hóa Quyền ở Cung Huynh Đệ, tất nhiên có tượng đè ép, nên phần nhiều đương số có anh trai hoặc chị gái, mà không phải là trường nam hay trường nữ (có thể là anh hay chị yếu mạng).
 6. thực chất của Hóa Quyền là “hỏa” chủ về có bất định nhanh chóng, nóng bỏng. Trường hợp Hóa Quyền ở Cung Huynh Đệ, thì sự qua lại giữa đương số và bạn bè khá ân cần, dù quan hệ có thay đổi cũng không đến nỗi có chiến tranh lạnh.
 7. Cung Huynh Đệ là “kho” của Cung Tài Bạch, Hóa Quyền ở “kho tiền” tiếp theo điều (5), bản thân đương số điều độ tiền Tệ Tệ Tệ bạc tình đãi Tình Tình đãi Tình Bẽo Tình Bẽo Tình khá nhanh, bởi vì phải có tiền lưu chuyển ở trong “kho”, tất nhiên cũng có của cải để sử dụng. Đặc biệt là người có Hóa Lộc và Hóa Kỵ [năm sinh] nhập “ngã cung”, phần nhiều không cần lo lắng về tiền Bội Tệ bạc tình tình, của cải.
 8. Tiếp theo trên, nếu thấy Địa Không, Địa Kiếp và Hóa Quyền cùng ở Cung Huynh Đệ, tình hình điều độ tiền Tệ bạc bẽo sẽ mỗi lúc càng ít đi, càng khó khăn hơn. Còn thấy Kình Dương, Đà La, thì việc điều độ càng kịch liệt, có cũng chỉ miễn cưỡng, gắng gượng, lấy đằng đông đắp đằng tây.
 9. Cung Huynh Đệ là cung vị khí số của Cung Tật Ách, có Hóa Quyền, là chủ về thế chất mạnh mẽ dẻo dai, có thể chịu đựng sự đả kích từ phía bên bên phía bên ngoài của Hóa Kỵ, thường thường còn có lực đề kháng đối với tai hại bất ngờ.
 10. Cung vị khí số của Cung Tật Ách cũng là cung dùng để tìm hiểu tâm tư sâu kín. Hóa Quyền ở Cung Huynh Đệ. Chủ về tâm tư sâu kín của đương số vận tác 1 cách mau lẹ, trong đó đương số còn có kì vọng tự lập tự cường, và ý đồ phấn đấu đi lên (nhưng những kì vọng và ý đồ của đương số sẽ khó thực hiện, vì Hóa Quyền ở “tha cung” nên sức tưởng tượng lớn hơn lực tạo tác).
 11. Cung Huynh Đệ ở giữa Cung Mệnh và Cung Phu Thê, là cầu nối giữa đương số với người phối ngẫu, có Hóa Quyền, là chủ về đương số đang ở trong giai đoạn nói chuyện yêu đương, ảnh hưởng lẫn nhau dồn dập, cũng không thiếu sự tranh chấp. Cũng vì là cung vị cầu nối, nên còn có hàm ý đương số vì ái tình mà phải bôn ba ngược xuôi.
 12. Là cung vị cầu nối, mà còn là cung vị đại biểu cho mẹ, nên có thể xem là gia đình chồng hay gia đình vợ phát huy sức ảnh hưởng của mình, cũng có ý tượng xen &o cuộc sống hôn nhân của đương số. Hơn nữa, lấy khái niệm so sánh để luận, Cung Huynh Đệ có Hóa Quyền thì gia đình chồng hay gia đình vợ có quyền uy tuyệt đối, cũng có thể cho nên vì thế mà cuộc sống hôn nhân của đương số không được yên ổn.
 13. Vì Cung Huynh Đệ là cung vị đại biểu cho mẹ, do đó mẹ của đương số cũng sức ảnh hưởng mạnh.
 14. Cung Huynh Đệ là cung vị biểu đạt của Cung Điền Trạch, có Hóa Quyền, thì đối với việc trang hoàng trong nhà đương số có yêu cầu thực dụng, có phong cách. Hơn nữa, vì Hóa Quyền chủ về bất định lớn, nên gia cụ trong nhà hay thay đổi hoặc dời chuyển, và thường có khách đến thăm. Vả lại, không loại trừ trường hợp chính bản thân đương số cũng thường hay dời chuyển.
Xem Thêm  Tại sao không chơi game trên facebook được

Sao Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ

Hóa Khoa Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Khoa (năm sinh) ở Cung Huynh Đệ, chúng ta có các trường hợp cụ thể như sau:

 1. Trường hợp Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ, vì có lực ảnh hưởng của tứ hóa khiến Cung Huynh Đệ có bất định thay đổi, bình thường chủ về đương số không phải là con độc nhất, mà có Anh chị em.
 2. Trường hợp Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ, vì có tính so sánh nên phần nhiều Cả nhà trông có khí chất và học vấn hơn đương số. bình thường họ có sở học tính chuyên, hay học lực cao hơn đương số.
 3. Hóa Khoa chủ về bảo vệ, trơ thổ địa tự hóa. Trường hợp có Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ là ngầm báo ông trời che chở Anh chị của đương số, bảo vệ sinh mệnh hay tài sản của họ.
 4. Do có tác dụng chơ vơ tự hóa, làm cho thông tỏ, hòa hợp, nên thường thường Cả nhà rất thương yêu nhau. Dù có xảy ra chuyện tranh chấp bao biện vã với Anh chị, rốt cuộc vẫn có thể vãn hồi.
 5. Cung Huynh Đệ còn có ý tượng là “kho tiền Bội bạc tình Tình”, lúc xem xét ở góc độ “kho tiền bạc”, đương nhiên yêu cầu cung này nên tĩnh, không nên động. Mà lực ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng của Hóa Khoa là “bảo vệ”, “đảm bảo”, nên trong trường hợp ở Cung Huynh Đệ là chủ về lúc tuổi trẻ tiền túi và tiền để dành của đương số đã hơn người. Bên cạnh đó, còn chủ về đương số quản lí tiền bạc khá cẩn thận, hợp lí.
 6. Cung Huynh Đệ còn là cung vị đại biểu cho mẹ, trường hợp có Hóa Khoa, xét ở góc độ so sánh, mẹ là người thông tình đạt lý, xử lí việc nhà cũng có lớp lang rõ ràng.
 7. Cung Huynh Đệ còn là cầu nối giữa Cung Mệnh và Cung Phu Thê, có thể dùng để xem về cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ. Trường hợp có Hóa Khoa, thông thường song thân của “1/2 kia” là người thông tình đạt lý, không thù cựu, sẽ không làm khó đương số.
 8. Nhưng lực ảnh hưởng của Hóa Khoa phần nhiều sẽ khiến cho bậc trưởng bối chi trợ lực cho đương số về tình cảm, chớ không phải về tiền bạc. Lúc bậc trưởng bối giúp đỡ tiền bạc thì hầu hết đã là lúc đương số rất nguy cấp.
 9. Cung Huynh Đệ là cung vị khí số của Cung Tật Ách, trường hợp có Hóa Khoa, phần nhiều là chủ về đương số có sức khỏe tốt, thể chất không tệ, ít khi bị các bệnh vặt như cảm mạo.
 10. Vì Hóa Khoa ở đối cung của Cung Nô Bộc, nên sẽ khiến cho “nô bộc” của đương số ít có ý niệm gian tà trong đầu. Cũng do Hóa Khoa ở tuyến “huynh nô” là chủ về bảo vệ, giải ách, nên sẽ khiến đương số ít khi gặp bất trắc, vô cớ bị tổn hại, tổn thất.
 11. Cung Huynh Đệ là cầu nối giữa đương số với vợ hoặc chồng, trường hợp có Hóa Khoa, có thể đoán là giữa hai người có trò chuyện trao đối với nhau, cũng có không ít cơ hội kết giao bạn khác giới, mà còn có thể duy trì mối liên hệ vui vẻ. Hơn nữa, thường thường nhờ giữa vợ chồng có sự hiểu biết nhau, Chính bởi dù không còn tình yêu, hai người vẫn có thể nói lời chia tay một cách tốt đẹp.
 12. Cung Huynh Đệ còn là cung vị giao dịch của Cung Điền Trạch, trường hợp có Hóa Khoa, lúc đương số muốn điều phối lại “điền trạch” của mình, thông thường đều có thể rời khỏi tay mình với giá cả hợp lí, mà không bị tổn thất.
 13. Bất động sản của đương số thường thường có vẻ bề ngoài thanh nhã, cảnh ngộ chung quanh không tệ. Phần nhiều số bất động sản của đương số đều có thể giữ được nguyên giá trị, không bị ảnh hưởng lên xuống của thị trường.
 14. Cung Huynh Đệ là “tha cung”, có Hóa Khoa. Chủ về bản thân đương số không có năng lực xử lí nguy cơ, mà thường thường đến gian đoạn thứ hai mới được người khác trợ giúp, ít nhiều đương số cũng có mặc cảm “bất túc”.
 15. Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ, là đương số giao cho Cả nhà lực thúc đẩy của Khoa nhưng không phải Anh chị là quý nhân của đương số, mà trái lại, đương số là quý nhân của Anh chị em, sau khi trợ giúp và bảo vệ Anh chị rồi đương số mới có được cảnh đồng đội trợ giúp nhau.

Sao Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ

Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ - Cohoc.vn

Khi Sao Hóa Kỵ (năm sinh) ở Cung Huynh Đệ, chúng ta có các trường hợp cụ thể như sau:

 1. Do lực tương tác của Hóa Kỵ, bất kỳ thế nào đương số cũng đều rất khó không ngó ngàng đến đồng đội, phần nhiều đều rất đon đả bạn bè. Nhưng đồng thời cũng vì tác động của Hóa Kỵ, nên phương cách xử lí và biểu đạt ngôn từ của đương số không được hòa hợp, khiến quan hệ với Cả nhà không được hòa hợp.
 2. Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ, xem xét ở góc độ so sánh hơn kém, Cả nhà là những người dễ gây ra phiền phức, đương số thường vì đồng đội mà đau đầu nhức óc. Nhưng vì Hóa Kỵ chủ về đối đãi với nhau, do đó lúc Cả nhà có nạn, đương số nhất định sẽ trợ giúp, nhưng lại dễ rơi &o tình trạng càng giúp thì càng bận tối mắt tối mũi.
 3. Hóa Kỵ còn cò hàm ý “trông đợi”, “kì vọng”, trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ, là đương số quá kì vọng ở đồng đội. Nhưng do Hóa Kỵ nhập “tha cung”, sau khi quá kì vọng đương số sẽ cảm thấy “hụt hẫng”, cũng có thể từ thương yêu biến thành oán hận, tình hình này sẽ khiến quan hệ giữa đồng đội trở nên khó hòa hợp, còn thấy thiếu tình thân.
 4. Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ, là tác động mất quân bình đóng trong cung, nên chủ về có nhiều Anh chị.
 5. Cung Huynh Đệ là cung vị điền trạch của Cung Tài Bạch, nên có hàm ý nắm của cải trong bàn tay, trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ là chủ về lúc điều độ tiền bạc, của cải sẽ có vấn đề, nếu là người kinh doanh thương mại Thương mại mua sắm thì nên cần phải dự phòng trường hợp điều chuyển vốn liếng mất linh động, còn người đi làm hưởng lương thì dễ túng quẫn.
 6. Tổng hợp ý (2), (3), và (5), đương số không nên có sự qua lại tiền bạc với Cả nhà, thường thường sẽ có tổn thất về tiền bạc. Hơn nữa, trong đời đương số dễ xảy ra một lần “phá tài” lớn, do đó nếu muốn cho Anh chị mượn tiền, cực tốt nên chuẩn bị tâm lý.
 7. Theo Tứ Hóa phái, Cung Huynh Đệ là cung vị giao dịch của Cung Điền Trạch, trường hợp có Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ, là chủ về cầm cố bất động sản để vay tiền, hoặc sẽ thấy tình trạng vay số tiền vượt quá giá trị tài sàn thế chấp, bởi vì Hóa Kỵ có hàm ý “tham nhiều”. Nhưng nếu rơi &o tình huống Hóa Quyền và Hóa Kỵ “giao chiến”, là chủ về khó bán bất động sản.
 8. Theo thứ tự sắp xếp các cung, Cung Huynh Đệ là cầu nối giữa Cung Mệnh và Cung Phu Thê, cho nên trường hợp có Hóa Kỵ ở đoạn trung gian, là chủ về đương số giao du với người khác giới sẽ có lúc đột nhiên đứt đoạn, không liên lạc nhau, không qua lại với nhau. Hoặc có một khoảng thời gian không giao du bạn khác giới.
 9. Tiếp theo trên, Cung Huynh Đệ cũng tượng trưng cho phương thức giao lưu của hai người, trường hợp có Hóa Kỵ, giữa đương số và người phối ngẫu (hoặc người yêu) sẽ dễ vì sự giao lưu không được tốt mà xảy ra tình trạng hiểu lầm. Cho nên, đương số trong thời kỳ giao du muốn tiến tới hôn nhân sẽ gặp trở lực trùng trùng, thường hay xảy ra sự cố một cách đột ngột.
 10. Sau khi hôn nhân thành lập, giữa hai người dễ xảy ra tranh chấp bào chữa vã, thường thấy tình trạng dùng ngôn từ cay chua hoặc khắc bạc mắng nhiếc nhau. Hình như, Cung Huynh Đệ còn đại biểu cho cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng của đương số. Trường hợp có Hóa Kỵ, là chủ về các bậc trưởng bối này thường hay cản trở hôn nhân của hai người. Hơn nữa, giữa hai người cũng thường có sự hiểu lầm. Trong rất nhiều cách cục, Cung Huynh Đệ có Hóa Kỵ sẽ là sát thủ đối với hôn nhân.
 11. Cung Huynh Đệ cũng là cung vị khí số của Cung Tật Ách, trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Huynh Đệ, là chủ về thể chất của đương số không được tốt, lúc mắc bệnh có sức đề kháng yếu. Lúc đương số đến tuổi trung niên, rất cần được kiểm tra sức khỏe định kì, để dự phòng các chứng cấp tính.
 12. Vì Cung Huynh Đệ cư ở cung vị thiên di của Cung Nô Bộc, thêm &o đó là ý của điều (6), giữa đương số và bạn bè rất tốt là không nên qua lại tiền bạc, nếu không sẽ rất dễ xảy ra bất tiện. Cung Huynh Đệ có Hóa Kỵ không những chủ về bản thân sẽ bị tổn thất, mà còn vì Hóa Kỵ đến xung Cung Nô Bộc, mà tình bạn có thể bị tổn hại.

Cung Huynh Đệ Phi Hóa

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Mệnh

Cả nhà đối xử rất hòa hợp với đương số, có phúc sẽ chia sẻ với đương số, có tiền cùng dùng chung, rất đon đả đương số. Cung Huynh Đệ tự Hóa Lộc

Trong Cả nhà, có người rất thông minh, có khẩu tài, rất có duyên với người chung quanh, đi xa cát lợi, vận trình tốt đẹp. Đương số rất hiếu khách, tính tình mênh mông, quan hệ giữa đương số với bạn bè hoặc bạn bè thân cận rất vui vẻ, chỉ cần trong tay đang có tiền, bạn bè cần giúp đỡ, đương số không bao giờ từ chối, mà cũng chẳng để ý đến chuyện viết giấy nợ hoặc thế chấp.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Phu Thê

Chị em dâu sống hòa mục với nhau, gia đình vui vẻ hạnh phúc, Anh chị em giúp đỡ lẫn nhau. Sự nghiệp có lợi, có thể toan tính. Sau kết hôn tài vận tốt. Người phối ngẫu được trưởng bối chăm sóc, có thể được hưởng tiền của hoặc di sản của cha mẹ.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Tử Tức

Chị em dâu sống hòa mục với nhau, gia đình vui vẻ hạnh phúc, Anh chị mắc trong sự nghiệp, thường đi xa, ra bên phía ngoài thuận lợi, có thể thu được lợi. Cuộc sống gia đình rất no ấm, được hưởng thụ, ăn xài thoải mái, tuy không bị thấu chi, nhưng cũng khó dành dụm. Cả nhà đi làm ăn, sẽ mang tiền của gia đình đi đầu tư.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Tài Bạch

Anh chị giúp đỡ lẫn nhau về tiền bạc, quan hệ giao tiếp của Cả nhà chất lượng cao đẹp, có duyên với người khác giới, con cái của họ thông minh lanh lợi. Tài vận của đương số hưng vượng, làm ăn kiếm được tiền, tiền do bản thân đương số kiếm được cũng có thể là tiền trong ngành giải trí.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Tật Ách

Anh chị em có quan hệ giao tiếp không tệ, giao du với người ta khá hòa hợp, hòa khí sinh tài. Bản thân cũng được hưởng thụ. Lúc còn nhỏ thể chất của đương số không được tốt, nhiều nạn tai bệnh tật, được cha mẹ săn sóc chăm chút. Không bần tiện với bản thân, ăn mặc dùng toàn đồ hạng sang.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Thiên Di

Cả nhà là người lạc quan, ở phía phía phía phía ngoài có duyên với người chung quanh, rất quan tâm chăm lo cho đương số, sự nghiệp của đương số có bạn bè trợ lực, kiếm được tiền. Ra ngoài có nhiều bạn bè, quan hệ giao tiếp tốt, ăn xài nhiều cho sinh kế gia đình.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Nô Bộc

Anh chị ở bên phía ngoài phần nhiều đều vui vẻ, có quý nhân giúp đỡ, hướng ngoại, thường đi xa, ra ngoài kiếm được tiền. Sự nghiệp có không gian để phát triển, bạn bè có thể giúp đương số kiếm tiền. Gia đình chi dụng nhiều tiền.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Quan Lộc

Vốn liếng ấm no, sự nghiệp có phát triển.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Điền Trạch

Có thể mở tiệm kinh doanh, hoặc làm ăn ảnh hưởng đến bất động sản. Tiền kiếm được sẽ lo cho gia đình hoặc dùng &o chuyện hợp lí. đồng đội có thể ở chung với nhau, chị em dâu hòa mục.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Phúc Đức

Cả nhà có tiền, giúp đỡ lẫn nhau, con cái của họ có tài. Tiền đương số kiếm được phần nhiều dùng &o việc theo đuổi thị hiếu.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Lộc nhập Cung Phụ Mẫu

Tình cảm của cha mẹ tốt đẹp, Các bạn hiếu thảo với cha mẹ, được trưởng bối đề bạt, nâng đỡ. Tài vận của đương số hưng vượng, có thể dựa &o trưởng bối, được bạn bè trợ lực kiếm tiền, nhưng cũng dễ người ta lừa đảo.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Mệnh

Cả nhà có cá tính cương cường, cố chấp ý kiến của mình, phản ứng mẫn tiệp, bác ái tài, khá tự phụ, cũng thích tạo sự chú ý. Ra ngoài gặp nhiều thị phi. Có nhiều quan điểm khác với đương số, nhưng cũng sẽ hỗ trợ đương số. Công việc khá bận rộn, nặng tinh thần nghĩa vụ.

Cung Huynh Đệ tự Hóa Quyền

Có địa vị, nắm quyền trong nhà, thường hay xảy ra tranh chấp với Các bạn. Các bạn có tính tình bướng bỉnh, có năng lực. Giao du với bạn bè có cá tính mạnh, sáng suốt, tinh tế, tài cán, ưa tạo sự chú ý. Lúc ra bên ngoài rất chất lượng không nên tranh quyền với bạn bè, nếu không sẽ có nhiều thị phi. Thường phải chi một khoản tiền lớn cho chi tiêu trong gia đình. Cơ thể dễ bị tổn thương bất ngờ.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Phu Thê

Người phối ngẫu có thể được trưởng bối công nhận, giúp đỡ. Giữa chị em dâu có nhiều ý kiến không hợp nhau. Các bạn cung cấp nhiều ý kiến cho sự nghiệp của đương số, sẽ có trợ giúp.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Tử Tức

Chị em dâu có nhiều ý kiến khó hợp nhau, Anh chị trong nhà cũng khá phách lối, hay ra oai, lúc cha mẹ phân chia tài sản sẽ có tình trạng so bì. Có năng lực sáng lập cơ nghiệp, tiền đương số kiếm được thường phải tiêu một khoản tiền lớn, tuy không bị thấu chi, nhưng cũng khó dành dụm.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Tài Bạch

vận dụng đồng vốn rất biến hóa linh động, lấy tiền đẻ ra tiền, lấy tiền dành dụm ra đầu tư, sáng lập cơ nghiệp. Hợp tác với Cả nhà sẽ xuất nhiều vốn hơn, là cổ đông lớn. Lúc giao du sẽ có tác phong ở thế mạnh.

Xem Thêm  Năm 2 nghìn thuộc thế kỷ nào? Thế kỷ XX khai mạc &o năm nào? Hỏi

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Tật Ách

Cả nhà phần nhiều đều có cá tính mạnh, thể lực tốt, sức hoạt động khá mạnh, cũng dễ bị ngoại thương. Đối xử với người khác bằng thế mạnh, hiếu thảo với cha mẹ, nhưng cũng có mâu thuẫn. Đương số thường mang tiền kiếm được chi tiêu cho việc giữ gìn sức khỏe, mua thực phẩm tẩm bổ.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Thiên Di

Các bạn đối xử với đương số bằng thế mạnh, có nhiều áp lực và ý kiến về đương số. Các bạn lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm, dễ bị tổn thương, nhưng có nhân tài, được người ta xem trọng. Bản thân mệnh tạo cũng hiếu cường, ở bên ngoài ưa cạnh tranh với người khác. Tiền đương số kiếm được sẽ bị người phối ngẫu quản lí, phải bỏ ra một khoản tiền lớn cho việc chi dụng trong gia đình.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Nô Bộc

Anh chị rất có năng lực, thích tranh cường hiếu thắng, dễ chuốc thị phi. Đương số cũng có năng lực làm việc, sự nghiệp có cạnh tranh, có thể được khẳng định. Chi tiêu trong gia đình tuy nhiều, nhưng không đến nỗi mất kiểm soát.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Quan Lộc

Sẽ mang tiền dành dụm ra đầu tư, hợp tác với Anh chị hoặc bạn bè sẽ chiếm nhiều vốn hơn, nhưng không làm người gánh trách nhiệm. Sự nghiệp có phát triển, có thể kiếm tiền, sẽ mở rộng.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Điền Trạch

Các bạn nắm quyền trong gia đình, lúc cha mẹ phân chia tài sản sẽ có tranh chấp, chị em dâu ở chung không hòa hợp. Đương số có thể mở tiệm marketing hoặc mua bán bất động sản. Tiền kiếm được sẽ chi dụng trong gia đình, hoặc mua tậu bất động sản hay dùng cho việc hợp lí khác.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Phúc Đức

Các bạn có năng lực quản lí tài chính, hợp tác làm ăn với người khác vừa xuất vốn vừa ra sức, cũng chú trọng chuyện phô trương. Năng lực kiếm tiền của đương số không tệ, nhưng cũng dám tiêu tiền cho việc hưởng thụ, cho thị hiếu, hoặc để phô trương.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Quyền nhập Cung Phụ Mẫu

Cha mẹ là người có cá tính mạnh, thường có tranh chấp, việc kết hôn của họ là quyết định đột ngột, kiểu tiếng sét ái tình. Anh chị hiếu thảo với cha mẹ, nhưng hay bào chữa lí. Đương số rất biết kiếm tiền, thường kiếm được tiền trong tình hình cạnh tranh.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Mệnh

Cả nhà sống hòa mục, gặp chuyện cần kíp cũng sẽ trợ giúp đương số. Công việc, sự nghiệp của đương số đều ổn định, kiếm được tiền nhưng cũng không nhiều lắm. Có thể dựa &o tuấn kiệt và kĩ thuật chuyên môn để kiếm tiền. Sinh hoạt gia đình không chuyển biến.

Cung Huynh Đệ tự Hóa Khoa

Cả nhà có tính khí tốt, hiền hòa lễ độ, thanh tú, đoan trang. biểu đạt bề ngoài của đương số khá ôn hòa nho nhã, cũng thường giao du với bạn bè có bồi dưỡng tính tình, có học thức, giao du với bạn bè khá hòa hợp, ít có xung đột. Trong đồng đội với nhau cũng không so đo lợi hại, xử sự hòa hợp. Cơ thể của đương số ít có tai ách nghiêm trọng. Tình hình chi tiêu trong gia đình định hình, không lo thiếu thốn.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Phu Thê

Các bạn xử sự hòa hợp với người phối ngẫu của đương số, chị em dâu sống hòa mục với nhau, đối với sự nghiệp của đương số họ cũng có nhiệt tình, trợ lực. Người phối ngẫu phần nhiều được trưởng bối quý nhân ân cần, yêu mến, đề bạt nâng đỡ, thích hợp làm công chức, theo sự nghiệp văn giáo.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Tử Tức

Người phối ngẫu của Cả nhà phần nhiều đều có gia thế thanh bạch, hiền hòa lễ độ, khiêm tốn. Chị em dâu hòa thuận. Sự nghiệp, công việc của Các bạn đều bình thuận, có hào kiệt, ở bên ngoài có thanh danh. Tiền đương số tích lũy được tiêu hao không nhiều, không lo thiếu thốn tiền chi dụng trong sinh hoạt.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Tài Bạch

Xem Thêm : Hno3 Làm Quỳ Tím Chuyển Màu Gì – Hỏi Gì?

Cả nhà quản lí tài chính có kế hoạch, nguồn tiền bình thuận. Đương số giỏi sử dụng đồng vốn bằng phẳng thu chi, dùng tiền đẻ ra tiền, nhưng không đầu cơ mạo hiểm, vận dụng rất ổn thỏa.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Tật Ách

Đa số Cả nhà đều khỏe mạnh, ít bệnh đau, gặp nạn sẽ có có quý nhân giúp đỡ. Bản thân đương số tuy không thấy cường tráng nhưng cũng ít bệnh đau, có thể phùng độc ác ác ác hóa cát, dù có nạn tai bệnh tật, cũng dễ chữa khỏi, lúc bình thường cũng biết trông nom sức khỏe.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Thiên Di

Các bạn ra ngoài phần nhiều đều được quý nhân xem trọng, cũng rất nhiệt tình và có thể trợ giúp đương số. Người phối ngẫu của đương số quản lí tài chính có kế hoạch, không có theo đuổi chuyện gì, cũng không lãng phí, cuộc sống gia đình hòa hợp.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Nô Bộc

Anh chị có tài năng, ở bên ngoài có thanh danh, thích hợp làm việc trong lãnh vực văn giáo, không giao du bạn xấu, mà có bạn bè quan tâm lẫn nhau. Trong sự nghiệp và công việc, đương số có biểu hiện khá tốt, có nhiều trợ lực, cuộc sống gia đình cũng an ninh.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Quan Lộc

Cả nhà phần nhiều đều có sự nghiệp định hình, được nhiều quý nhân giúp đỡ, thích hợp làm việc trong lãnh vực văn giáo và làm công chức. Đương số giỏi đầu tư kiểu có nguy cơ bé nhất. bạn bè và bạn bè có trợ lực cho đương số trong sự nghiệp và công việc. Việc làm thuận lợi, nhậm chức trong công ty khá ổn định.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Điền Trạch

Cả nhà trong nhà cư xử tốt với nhau, phần lớn thuộc nhóm người đi làm hưởng lương, nghề nghiệp có khuynh hướng làm việc trong văn phòng. Đương số ăn xài tiền không nhiều, dành dụm hợp lí, sử dụng tiền có kế hoạch, cuộc sống gia đình bình yên thuận lợi, không lãng phí.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Phúc Đức

Cả nhà xí tiền có kế hoạch, tiết kiệm, cách hành sự phần nhiều là làm từng bước bền vững lâu dài. Đương số có thói quen dành dụm tiền bạc.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Khoa nhập Cung Phụ Mẫu

Các bạn phần nhiều đều quan tâm và hiếu thảo với cha mẹ, có thị hiếu thanh nhã, có tài nghệ, tình cảm của cha mẹ rất chất lượng có thể có thể có thể. Đương số với bạn bè có tình nghĩa qua lại tiền bạc, tiền chi dụng cho cuộc sống bình ổn.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Mệnh

Các bạn thường bôn ba vất vả, làm ăn không được thuận lợi, phài dựa &o đương số, hoặc đương số không có duyên với Cả nhà, ít sum họp. Quan hệ giao tiếp của đương số không được tốt đẹp. Đi xa, ra bên ngoài sẽ gặp nhiều sóng gió, làm nhiều mà hưởng ít, tiền khó tụ, đừng cho ai mượn tiền để kiếm lời, trong cuộc đời rất dê gặp tai ách, kiếp số. Không gian làm việc khó phát huy.

Cung Huynh Đệ tự Hóa Kỵ

Trong số Anh chị của đương số có thể có người yểu mạng vì mẹ sinh bị lưu sản hoặc vì thể chất tiên thiên của người này quá kém. Trong số Anh chị có người tính tình kì dị, thiếu tự tin, vận trình không thuận lợi, thường gặp thị phi tai ách. Tiền đương số kiếm được thường không giữ được, kiếm được bao lăm chi tiêu hết bấy nhiêu, bản thân đương số chi tiêu tiền của mình, tốt nhất là đừng qua lại tiền bạc với bạn bè, dễ chuốc phiền phức. Cơ cấu sự nghiệp, công việc hoặc chỗ làm việc thường có biến động, chưa ổn định. Nếu giao dịch bất động sản sẽ dễ bị lỗ, hoặc chỗ ở thường là phải thuê.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Phu Thê

Duyên hôn nhân của Các bạn phần nhiều đều muộn, hoặc hôn nhân không hạnh phúc. Người phối ngẫu của đương số xử sự không tốt, không trợ lực cho sự nghiệp cùa đương số. Đương số không nên hợp tác hoặc đầu tư, cũng không nên tự sáng lập cơ nghiệp, sự nghiệp nhiều thăng trầm, dễ có nguy cơ.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Tử Tức

Vận trình của Cả nhà kém, hôn nhân khó hạnh phúc, bôn ba ở bên ngoài rất sớm, sẽ rời quê hương đi xa để tìm hướng phát triển. Dễ vì chuyện phân chia gia sản mà xảy ra tranh chấp, phiền phức, rắc rối. Tiêu tốn nhiều cho sinh hoạt gia đình, đương số phải gánh nợ thấu chi. Đương số nên chú ý vấn đề dạy dỗ con cái.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Tài Bạch

Anh chị phần nhiều đều dễ xảy ra vấn đề tài chính, thậm chí liên lụy đến đương số. Đương số qua lại tiền bạc với bạn bè cũng dễ bị thua thiệt. Đương số có khuynh hướng chi tiêu tiền không ngừng, phải biết tiết chế mới tốt. Tình hình tài chính của sự nghiệp, công ty cũng có thể sẽ gặp nhiều nguy cơ. Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Tài Bạch sung Cung Phúc Đức trước khi bị sung là mượn không được tiền, sau khi bị sung thì có thể mượn được tiền.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Tật Ách

Anh chị phần nhiều có cơ thể suy nhược, không hợp ý kiến với cha mẹ, duyên khá bạc, ít gặp nhau. Các bạn có khuynh hướng dựa &o đương số. Đương số ít gần gũi cha mẹ hoặc cũng có tình trạng không hợp ý kiến với cha mẹ. Đương số kiếm tiền khá vất vả khổ sở, dễ có nguy cơ về tài chính. Nội bộ trong sự nghiệp hoặc ở nơi làm việc (công ty…) dễ xảy ra vấn đề. Đương số cũng sẽ tiêu tiền nhiều cho việc giữ gìn sức khỏe.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Thiên Di

Anh chị thường đi xa, có thể rời xa gia đình rất sớm để tìm hướng phát triển, không có duyên với đương số, ít gặp nhau thì tốt hơn, nếu không sẽ dễ xảy ra đàm luận. Hoặc đương số ít đồng đội, cũng có thể không có bạn bè. Lúc ở bên ngoài đương số thường tiêu xài nhiều tiền cho việc giao tiếp thù tạc, dễ bị thấu chi, tốt nhất là không nên hợp tác, đừng vay mượn, kiếm được tiền giao cho người phối ngẫu giữ. Sự nghiệp nhiều thăng trầm lớn, bất cập định, đi xa dễ bị bệnh đau, dễ mệt mỏi, ở bên ngoài phải cẩn thận, dễ có tai kiếp lớn.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Nô Bộc

Các bạn là người hướng ngoại, thường đi xa, phần nhiều đều rời xa gia đình, có cách sống riêng, bạn bè ít qua lại với nhau, ở bên ngoài bôn ba nhiều, dễ có tai kiếp. Cũng có thể đương số không có bạn bè. Đương số không giữ được tiền, dễ bị tổn thất vì bạn bè bạn bè, dẫn đến khủng hoảng tài chính, có nguy cơ phải xoay sở tiền bạc, công việc hay sự nghiệp vì vậy mà gặp cảnh khó khăn.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Quan Lộc

Duyên hôn nhân của Các bạn phần nhiều không được đẹp, công việc hay sự nghiệp chưa ổn định, thu nhập cũng không được nhiều, họ cũng không trợ lực cho sự nghiệp của đương số. Công việc hay sự nghiệp của đương số phát triển không thuận lợi, vất vả mà thu nhập ít, đầu tư làm ăn thì khó thu hồi vốn.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Điền Trạch

Anh chị em tuy xem trọng ngụ ý gia đình, thương yêu gia đình, nhưng thường bôn ba ở bên ngoài, có khuynh hướng thích làm việc trong văn phòng, cảnh ngộ sống của anh chị em lúc còn nhỏ khá chật vật, thường hay gây gổ nhau, không hòa mục. Tiền đương số kiếm được phần nhiều chi dụng trong sinh hoạt gia đình, hoặc mua tậu bất động sản, cho &o két sắt (nhập kho). Có thể đương số là người giữ tiền rất nghiêm ngặt, nhưng thường vì tình trạng bất dắc dĩ mà phải bỏ ra, không dành dụm được. Đương số nên phải chú ý vấn đề dạy dỗ con cái, con cái có thể hư hỏng.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Phúc Đức

“Tài khí” của anh chị em không vượng, còn có thể gây lụy đến đương số, trong lòng họ thường thầm lo lắng không yên. Đương số dễ bị tổn thất tiền bạc, hợp tác làm ăn với người khác hoặc sự nghiệp của đương số đều rơi &o tình trạng không phát triển, đầu tư lỗ vốn. Lúc tâm trạng không được tốt, sẽ có hiện tượng tiêu xài tiền loạn xạ. Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Phúc Đức xung Cung Tài Bạch là ý tượng mượn không được tiền, khó mượn tiền bạn bè để xoay sở.

Cung Huynh Đệ phi Hóa Kỵ nhập Cung Phụ Mẫu

Sức khỏe của anh chị em phần nhiều đều không được tốt, có thể có người yểu mạng, có sự ngăn cách với cha mẹ, sau khi lập gia đình có thể vẫn ở chung với cha mẹ, hay oán trách cha mẹ, ý kiến ít hợp nhau. Thu nhập của đương số không được ổn định, công việc hay sự nghiệp dễ có nguy cơ. Đương số qua lại tiền bạc với bạn bè sẽ không được như ý, lúc muốn mượn tiền của bạn bè để xoay sở sẽ không được, mà cho bạn bè mượn tiền thì khó đòi.

Ảnh hưởng của các sao Phụ Tinh đến Huynh Đệ Cung

Ảnh hưởng của các sao Phụ Tinh đến Huynh Đệ Cung

Lộc Tồn Cung Huynh Đệ

Lộc tồn nên ở cung vượng, không gặp Tứ Sát, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về trong anh chị em có người quý hiển.

Nếu có Trường Sinh đồng độ thì có duyên tốt với anh chị em.

Có Thiên Mã hội hợp thì trong anh chị em có người phát đạt ở nơi khác.

Thiên Mã

Thiên Mã có sao phụ tá cát hội hợp, anh chị em tuy ở tứ tán nhưng có giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu các sao cát và hung tàn cùng tụ hội thì chủ về có bạn bè khác mẹ, hoặc anh chị em chia thành hai phe. Sao cát mà hữu lực, thì chỉ chủ về có một số thì xa rời, một số thì thường qua lại với nhau.

Tả Phù

Tả Phù gặp cát tinh. Thì chủ về được đồng đội trợ giúp. Nếu gặp Tứ Sát, Hình,Kị thì chủ về bị anh chị em làm liên lụy.

Tả Phù gặp Địa Không, Địa Kiếp, lại gặp các sao Sát, Kỵ. Chủ về tình cảm vổh tốt đẹp nhưng bất chợt xảy ra thay đổi. Hoặc anh chị em gặp tai nạn bất ngờ.

Hữu Bật

Hữu Bật gặp “Vũ Khúc, Thất Sát”, gặp thêm sát tinh. Chủ về có hình khắc. Nếu Cung Phụ Mẫu gặp các sao đào hoa. Thì chủ về anh em khác mẹ.

Hữu Bật gặp Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ, nhiều sát tinh thì không có bạn bè.

Văn Xương

Văn Xương gặp Thiên Phủ, Tả Phù, Hữu Bật thì được anh chị em giúp đỡ.

Văn Xương gặp Kình Dương, Đà La thì giữa anh chị em có sự tranh chấp.

Văn Xương ở hãm địa gặp Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ, thì ít anh chị em, mà còn bất hòa.

Văn Khúc

Văn Khúc gặp Thất Sát, lại gặp thêm sát tinh thì anh chị em bất hòa.

Văn Khúc ở hãm địa, gặp Địa Không, Địa Kiếp thì ít bạn bè, mà còn có điều tiếng thị phi. Nếu có Kình Dương, Thiên Hình hội hợp. Chủ về tranh chấp, kiện tụng.

Thiên Khôi Cung Huynh Đệ

Chủ về quý mà không chủ về giàu có.

Gặp các sao cát. Chủ về đồng đội nâng đỡ ủng hộ nhau.

Sao Thiên Việt Cung Huynh Đệ

Giống Thiên Khôi, nhưng lực đề kháng sát tinh không bằng Thiên Khôi.

Hỏa Tinh, Linh Tinh

Không ưa gặp Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân. Chủ về ít đồng đội.

Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ thì có hình khắc.

Gặp Tham Lang thì chủ về anh chị em có tiền của bất ngờ. Nếu gặp thêm Hóa Kỵ, Đại Hao, sát tinh, thì không phải.

Kình Dương

Gặp Hóa Kỵ, Thiên Hình chủ về tranh chấp, kiện tụng. Gặp Thiên Lương thì càng đúng.

Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, Hỏa Tinh, Linh Tinh, trong anh chị em có thể có người thất bại, không nên hợp tác làm ăn.

Sao Đà La ở Cung Huynh Đệ

Chủ về anh chị em ít qua lại, nhưng không bất hòa.

Gặp Thiên Mã. Chủ về anh chị em rời xa quê hương.

Địa Không

Chủ về có bạn bè khác mẹ, hoặc cũng chủ về đồng đội ở xa nhau.

Gặp thêm sát tinh thì trong anh chị em có người có ý xấu với đương số.

Địa Kiếp Cung Huynh Đệ

Chủ về đồng đội khác mẹ hoặc ở xa nhau.

Địa Không và Địa Kiếp giáp Cung Huynh Đệ, có hại về đồng đội. Địa Không và Địa Kiếp giáp Liêm Trinh Hóa Kỵ. Chủ về trong bạn bè có chuyện thương tâm.

Thay lời kết

Tóm lại, Cung huynh đệ dùng luận đoán tình cảm bạn bè trong nhà, bạn bè ngoài đời. Và đặc biệt là dự đoán mối quan hệ giữa đương số và đồng nghiệp trong chốn quan trường. Dĩ nhiên, khi xét đoán Cung Huynh Đệ, tuyệt đối không thể bỏ dở các yếu tố từ tam phương tứ chính. Bạn đọc cần cân nhắc cẩn thận trước mỗi lời luận đoán…

Cung Huynh Đệ Triệt Tuần làm thủ Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao.

Kiếp Không hai gã nên ngừa Lâm &o Huynh Đệ đơn sơ một mình.

Phá phùng Hình kỵ Huynh hương bạn bè bất thuận nhiều đường tương tranh.

Tướng Quân Lộc Mã đồng cung bạn bè có kẻ triều trung quí quyền.

Tử Tang Tả Hữu cùng ngôi Có chị em gái duyên ôi chẳng lành.

Tang Môn ngộ Mã đinh ninh Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu.

Đào Hoa, Thai, Hỷ trong cung Phá Quân, Tướng, Phục chiếm xung ở ngoài. Có chị em gái theo trai Say mê đến nỗi hoang thai đi đời.

Trong thời Tướng Phủ, Phục Binh Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng Bản cung đối chiếu tinh tường đồng đội có kẻ tư thông hẳn là.

Gặp sao Hoá Kỵ khiếm hoà Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau.

Tử Vi, Tả Hữu lâm &o Có chị em gái say màu phấn son.

Bào cung Tử Phủ ở Thìn Họ hàng có kẻ tìm phương lộn chồng

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *