Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Bài viết su thanh bai cua cach mang tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

lâu nay công tác cán bộ được coi là rất quan trọng bởi vai trò quan trọng của cán bộ. Trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam, cán bộ luôn là yếu tố quyết định thành bại của cách mạng vì thế công tác cán bộ luôn được xác định là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Có thể minh chứng điều đó qua thực tiễn của công cuộc đổi mới. Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Việc xác định nhiệm vụ “then chốt” xây dựng Đảng được khẳng định nhất quán, xuyên suốt và trở thành quy luật trong điều kiện Đảng duy nhất cầm quyền. Chính vì thế nhiều lần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về vai trò của cán bộ, công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”.

Bạn Đang Xem: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bị động, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu với các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Xem Thêm  Minh Tú: Từ người đẹp “cò hương” đến Angelina Jolie phiên bản Việt

Xem Thêm : Nhóm 3 Con Mèo bất ngờ tái hợp trong MV của Thanh Hà, Phương

Thứ nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ phải thực sự là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tốt nhất, cơ cấu, số lượng hợp lý, có bản lĩnh làm việc trong môi trường quốc tế gắn với vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo theo các nhóm: Cán bộ chiến lược; cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Trung ương, địa phương; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, cảnh sát; cán bộ khoa học, chuyên gia; cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước; cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Kịp thời bồi bổ những vấn đề mới về lý luận, kiến thức, kỹ năng quản trị, kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thứ hai, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kết hợp chặt chẽ bổn phận của người đứng đầu với cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị; đảm bảo đúng quy trình, quy định, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có mô tả cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực &o đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ. Kiên quyết phòng, chống biểu lộ bầy đàn, “lợi ích nhóm” và lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

Xem Thêm  Top 69+ Chùm Thơ, Câu Thơ Ngắn Hay Về Cuộc Sống Buồn Bã

Thực hiện chủ trương thí điểm một số mô hình: Người đứng đầu giới thiệu với cấp có thẩm quyền để bầu cử, bổ nhậm cấp phó; bí thư cấp uỷ giới thiệu để bầu uỷ viên thường vụ và chịu bổn phận về việc giới thiệu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ đảm bảo xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí, thông qua sản phẩm cụ thể, chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn đánh giá cá nhân với tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, sai phạm không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, hết tuổi công tác.

Xem Thêm : Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu nhất

Thứ ba, xây dựng cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng hào kiệt, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ để đào tạo, bổ sung cán bộ giỏi cho Đảng. Đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện, toàn tâm, toàn ý vì công việc, nhất là chính sách tiền lương, khen thưởng, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm…; cơ chế, chính sách đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong những đơn vị có vị trí trọng yếu của hệ thống chính trị.

Thứ tư, đổi mới công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và nhiệm kỳ tiếp theo, đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm sự bằng vận, hài hoà giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ; khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về công tác cán bộ; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, gisát hại, chỉnh đốn, xử lý kịp thời sai phạm trong công tác cán bộ.

Xem Thêm  Tăng Nhật Tuệ – không hẳn bất tài nhưng lắm chiêu trò rẻ tiền

(Nguồn: Đề cương báo cáo nhanh Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Khoá XIII)

Kim Ngọc

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *