Tỉ khối chất khí là gì – Hóa Học 24H

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Tỉ khối chất khí là gì – Hóa Học 24H. Bài viết ti khoi cua chat khi tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

I – Tỉ khối là gì ?

Tỉ khổi là tỉ số cân nặng giữa chất A với chất B nào đó. Kí hiệu tỉ khối là d. Ví dụ: Tỉ khối giữa cân nặng của Al với Mg là d = 27/24 hoặc d = 24/27.

Bạn Đang Xem: Tỉ khối chất khí là gì – Hóa Học 24H

II – Tỉ khối chất khí là gì ?

Tỉ khối chất khí là tỉ số cân nặng giữa chất A và chất B dùng để so sánh chất A nặng hơn hay nhẹ hơn chất B và nặng hơn hay nhẹ hơn bao lăm lần. Lưu ý: Chất ở đây các em có thể hiểu là đơn chất như H2, O2, N2, Cl2 . . . hoặc hỗn hợp các chất [N2, O2] với [Cl2] hoặc [NO2, N2] với [O2] . . . 1. Công thức tỉ khối của chất khí Xét hai chất khí A và B có cân nặng tương ứng là MA và MB ta có công thức của tỷ khối như sau: Trong đó: – d là tỉ khối giữa chất khí A và chất khí B. – MA, MB là cân nặng mol của chất khí A và chất khí B. Khi xét tỉ số trên xảy ra 3 trường hợp sau: Nếu d < 1 khi đó ta nhận xét khí A nhẹ hơn khí B và nhẹ hơn d lần. Nếu d = 1 khi đó ta nhận xét khí A và B bằng nhau. Nếu d > 1 khi đó ta nhận xét khí A nặng hơn khí B và nặng hơn d lần. Ví dụ: Muốn biết khí Oxi nặng hơn hay nhẹ hơn khí Nitơ và nặng hay nhẹ hơn bao lăm lần ta sẽ lập tỉ khối của Oxi với Nitơ như sau: Vậy dựa &o kết quả trên ta có thể kết luận khí Oxi nặng hơn khí Nitơ và nặng hơn 1,143 lần. Ngược lại khí Nitơ sẽ nhẹ hơn khí Oxi và nhẹ hơn ~ 1,143 lần. 2. Công thức tỉ khối của chất khí A so với không khí. Để xác định được chất khí A này nặng hơn hay nhẹ hơn không khí người ta so sánh trọng lượng mol của chất khí A với trọng lượng mol của không khí. Quy ước từ trước đến nay rằng cân nặng mol của không khí là 29. Vậy ta sẽ có công thức tỉ khối của chất khí A so với không khí như sau: dA/KK = MA/MKK = MA/29 Ví dụ: Em hãy cho biết, khí CO2 nặng hơn hay nhẹ hơn không khí ? Bài giải: Theo bài ra ta có: MCO2 = 44 MKK = 29 dCO2/KK = MCO2/MKK = 44/29 = 1,52 Kết luận: Khí CO2 nặng hơn không khí và nặng hơn ~ 1,52 lần.

Xem Thêm  Giới thiệu kho lạnh dữ gìn và bảo vệ là gì?

III – Ý nghĩa tỉ khối của chất khí là gì ?

Khi lập được tỉ khối của chất khí, chúng ta sẽ biết được chất khí nào nặng hơn và nặng hơn bao lăm lần để ứng dụng trong thực hành thí nghiệm. Ví dụ như thí nghiệm điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nung nóng các hợp chất giàu oxi như KMnO4, KNO3 . . . và sau đó thu bằng phương pháp đẩy nước. Nhưng qua việc lập tỉ khối của chất khí, chúng ta biết được khí Oxi nặng hơn không khí do vậy chúng ta cũng có thể thu khí oxi bằng phương pháp đặt thẳng ống nghiệm sao cho miệng ống nghiệm hướng lên trên là được. Ý nghĩa tỉ khối của chất khí sẽ được ứng dụng &o nhiều dạng bài toán hóa học lớp 8 khác nhau ví dụ như cho tỉ khối của khí A so với Hidro là 22. Hãy xác định khi A là gì biết khí A được tạo bởi hai nguyên tố C và O.

Xem Thêm  Sự Ra Đời Của Lịch Pháp Và Thiên Vhọc tập

IV – Các dạng bài tập chuyên đề tỉ khối chất khí

Xem Thêm : HaloChat là gì? Cách chat với người lạ ẩn danh trên Messenger

Bài tập số 01. Tỉ khối hơi của chất khí X so với khí Clo bằng 2. Tìm cân nặng mol của chất khí X.

Bài tập số 02. Hỗn hợp khí gồm 11,2 lít khí N2 và 33,6 lít khí O2 ở đktc.

a) Tính trọng lượng của hỗn hợp khí.

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.

c) Hỗn hợp khí này nặng hay nhẹ hơn không khí.

Xem Thêm : Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật … – Hoatieu.vn

Xem Thêm  Cách phân biệt và sử dụng chính xác ‘will’ và ‘would’ – TalkFirst

Bài tập số 03. Một hỗn hợp X gồm H2 và O2 (không có phản ứng xảy ra) có tỉ khối so với không khí là 0,3276.

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp.

b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp (bằng 2 cách khác nhau).

Tài liệu tham khảo:

– Sách giáo khoa hóa học lớp 8.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *