cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn cao cả

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn cao cả. Bài viết vi sao cach mang thang 10 nga duoc danh gia tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Kỷ niệm 105 năm cách mệnh Tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2022)

Bạn Đang Xem: cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn cao cả

cách mệnh Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn cao cả

&o ngày 7/11/1917, từ thời điểm cách đó 105 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân dân chủ -xã hội (Bôn-sê-vích) Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, kẻ thống trị công nhân và nhân dân lao động nước Nga đã đồng loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước Xô-viết công nông đầu tiên trên thế giới.

Xem Thêm : LUẬN BÀN VỀ SẮC ĐẸP (phần 2 và hết) – Nha khoa AVA

Đây là sự kiện trọng đại của thế kỷ 20, là thắng lợi đầu tiên rất quan trọng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đã mở ra thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. vậy chính vì như thế, khi đánh giá về giá trị rộng lớn của cuộc cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “…Giống như mặt trời chói lọi, cách mệnh Tháng Mười chiếu sáng khắp năm Châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất”.

Hồng quân Liên Xô chiếm Cung điện Mùa Đông (ảnh Internet)

cách mạng Tháng Mười Nga thành công đưa đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, một chế độ xã hội xoá bỏ áp bức, bất công, đem lại tự do, công bằng, đồng đẳng cho con người. Thắng lợi của cuộc cách mạng đã tạo điều kiện và cơ hội cho cho hơn 400 triệu công nhân, người lao động từng bị bóc lột nặng nề trên đất nước Nga lúc bấy giờ được thực hiện vai trò làm chủ xã hội và vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Mười Nga còn khai phá một con đường chưa từng có để nhân loại cần lao tiến lên tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện và vươn đến sự tiến bộ xã hội, mà trước đây chưa từng có. Đó là giá trị nhân đạo, nhân văn cao cả – một trong những giá trị đích thực của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Đồng thời cho ra đời một chế độ chính trị-xã hội kiểu mới, khác hẳn về chất với tất cả các chế độ chính trị xã hội đã và đang tồn tại trên thế giới cho đến thời điểm đó. Đó là chế độ khẳng định, xác lập quyền làm chủ của nhân dân lao động và quyền tự, quyền đồng đẳng và quyền được sống trong hoà bình của tất cả các dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một nền dân chủ cho số đông, đảm bảo lợi ích và quyền lực thực tế của người lao động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. bằng sự việc nhanh chóng thông qua và thực hiện các văn kiện mang tầm lịch sử như: “Sắc lệnh về ruộng đất, Sắc lệnh về hoà bình, Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc ở Nga, Tuyên ngôn về quyền của nhân dân lao động và bị bóc lột”. Chế độ Xô-viết đã đặt nền móng để những người lao động của các dân tộc sinh sống trên nước Nga có thể tham gia xây dựng xã hội mới mang lại sự ấm no, hạnh phúc, công bằng cho mọi người và các dân tộc.

Xem Thêm  Uống nước chanh có tốt không? Uống như thế nào đúng cách?

Ông A.Di-nô-vi-ep, một nhà triết học nổi tiếng nước Nga, sống lưu vong ở nước ngoài, sau khi Liên Xô sụp đổ đã có đánh giá khách quan rằng: bắt đầu khởi điểm bé nhất, xã hội Liên Xô đã thực hiện cuộc chạy đua vĩ đại tới đỉnh cao của văn hoá thế giới. Xoá mù chữ là bước đi, nhảy vọt đến mức khó tin… Trong lịch sử loài người chưa có chế độ nào làm được nhiều đến như vậy cho quảng đại quần chúng nhân dân. Thời kỳ Liên Xô là đỉnh cao trong lịch sử nước Nga, tuy đã có nhiều việc không tốt lắm và phạm sai lầm…song đó vẫn là thời kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga, là một trong những hiện tượng hùng tráng nhất trong lịch sử nhân loại.

Xem Thêm  Thị trường là gì? Tìm hiểu chức năng và hình thái của thị trường

Xem Thêm : Nguồn gốc dòng họ Vũ nổi danh nhờ khoa bảng – Trí Thức VN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người…”. Thành công rộng lớn của Cuộc cách mạng không chỉ giải phóng cho công nhân, lao động nước Nga, mà còn cho biết bao người lao động cùng khổ trên thế giới. Qua đó, hàng trăm triệu người bị áp bức, bóc lột ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ-La tinh đã tìm ra con đường đúng đắn nhất để đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng và làm chủ vận mệnh của mình. Kết quả là hơn 100 nước giành được độc lập dân tộc, trở thành những quốc gia độc lập, có chủ quyền, chủ thể pháp lý được cộng đồng quốc tế thừa nhận; đồng nghĩa với hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, thực dân cấu hình thiết lập gần 5 thế kỷ đã bị tan ra hoàn toàn.

Sự ra đời của Nhà nước Xô-viết và bước phát triển rộng lớn của Liên Xô trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội biểu thị rõ sức mạnh, tính ưu việt và nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy phải đương đầu với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhưng Liên Xô đã đạt nhiều thành tựu rộng lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, quốc phòng an ninh và trở thành cường quốc trên thế giới &o những năm 50-70 của thế kỷ 20. Đồng thời có những đóng góp rộng lớn &o quá trình phát triển của lịch sử nhân loại và là thành trì của chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định tầm vóc lớn lao và giá trị lịch sử của cuộc Cách mạng, cũng như những cống hiến, đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong lịch sử nhân loại; đồng thời nhìn nhận sâu sắc, phân tích về những bài học kinh nghiệm cả về sự thành công lẫn thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, nhất là nhận thức toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về nguyên nhân dẫn đến trì trệ, khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại và phát triển. Từ đó tìm ra những quy luật, những phương thức phát triển mới, sáng tạo, kiên cố và kiên cố, phù hợp với xu thế thời đại trên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Xem Thêm  Kể lại buổi gặp gỡ người lính bác tài trong Bài thơ về tiểu đội xe

Tuấn Anh

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *