AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O – VietJack.com

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O – VietJack.com. Bài viết naalo2 alcl3 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

3. Cho NaOH dư &o dung dịch AlCl3 có hiện tượng

Bạn Đang Xem: AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O – VietJack.com

ban sơ xuất hiện kết tủa keo trắng nhấp ôm hidroxit Al(OH)3 trong dung dịch, và một lúc sau kết tủa này tan dần trong dung dịch.

lúc đầu AlCl3 dư nên: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

Sau đó khi NaOH dư: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

4. bản tính của các chất tham gia phản ứng

4.1. bản chất của AlCl3 (Nhấp ủ ấp ấp clorua)

AlCl3 mang đầy đủ tính chất hoá học của muối nên tác dụng được với dung dịch bazo.

Xem Thêm  [GIẢI ĐÁP] Khoảng cách bắn cung Olympic là bao lăm mét?

4.2. bản chất của NaOH (Natri hidroxit)

NaOH là một bazo mạnh nên tác dụng được với muối AlCl3.

5. Tính chất hoá học của NaOH

NaOH là một bazơ mạnh nó sẽ làm quỳ tím chuyển blue color, còn dung dịch phenolphtalein thành màu hồng. Một số phản ứng đặc trưng của Natri Hidroxit được liệt kê ngay dưới đây.

Phản ứng với axit tạo thành muối + nước:

NaOHdd + HCldd→ NaCldd + H2O

Phản ứng với oxit axit: SO2, CO2…

2 NaOH + SO2→ Na2SO3 + H2O

NaOH + SO2→ NaHSO3

Phản ứng với axit hữu cơ tạo thành muối và thủy phân este, peptit:

Phản ứng với muối tạo bazo mới + muối mới (điều kiện: sau phản ứng phải tạo thành chất kết tủa hoặc bay hơi):

2 NaOH + CuCl2→ 2NaCl + Cu(OH)2↓

Tác dụng với kim loại lưỡng tính:

Xem Thêm : Đại gia Huỳnh Trung Nam lần hiếm hoi xuất hiện bên Hà Kiều Anh

2 NaOH + 2Al + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2↑

2NaOH + Zn → Na2ZnO2 + H2↑

Tác dụng với hợp chất lưỡng tính:

NaOH + Al(OH)3 → NaAl(OH)4

2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O

6. Mở mênh mông kiến thức về AlCl3

6.1. Tính chất vật lí & nhận biết

– Tính chất vật lí: Là hợp chất có màu trắng, tan được trong nước, nhiệt độ nóng cháy và nhiệt độ sôi thấp.

– Nhận biết: Cho dung dịch nhôm ấp clorua tác dụng với dung dịch AgNO3, thấy xuất hiện kết tủa trắng:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

6.2. Tính chất hóa học

Mang đầy đủ tính chất hóa học của muối

Xem Thêm  Lại Nhớ Người Yêu – Đan Nguyên – NhacPro

– Tác dụng với dung dịch bazo:

AlCl3 + NaOH(vừa đủ) → NaCl + Al(OH)3

– Tác dụng với dung dịch muối khác:

AlCl3 + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

– Phản ứng với kim loại cao hơn nữa:

3Mg + 2AlCl3 → 3MgCl2 + 2Al

6.3. Điều chế

– Cho nhôm phản ứng với axit HCl:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Xem Thêm : Rela là gì? Rela có nghĩa là gì trên Facebook – Chanh Tươi Review

– Cho nhôm tác dụng với clo

2Al + 3Cl2 2AlCl3

7. Bài tập ứng dụng ảnh hưởng

Câu 1. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư &o dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A. kết tủa màu xanh.

B. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

C. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.

D. kết tủa màu nâu đỏ.

Lời giải:

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cho NaOH dư &o dung dịch AlCl3 có xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần

B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng, tính,

C. Nhôm là kim loai nhẹ và có bản lĩnh dẫn điện Iot

D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al.

Lời giải:

Câu 3. Cho từ từ AlCl3 &o dung dịch X thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. HCl.

B. NH3.

C. NaOH.

D. KOH.

Lời giải:

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Bài viết cùng chủ đề

Xem Thêm  Phú Lê Là Ai? Thông Tin Về Một Trong Những Giang Hồ Mạng Nổi

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *