Cộng hai số nguyên khác dấu và các dạng toán áp dụng – VOH

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Cộng hai số nguyên khác dấu và các dạng toán áp dụng – VOH. Bài viết quy tac cong hai so nguyen khac dau tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Phép cộng hai số nguyên thì có cộng hai số nguyên cùng dấu và cộng hai số nguyên khác dấu. Đối với phép cộng hai số nguyên cùng dấu thì quy tắc cộng tương đối dễ hiểu. Vậy đối với phép cộng hai số nguyên khác dấu thì quy tắc của nó có dễ hiểu như cộng hai số nguyên cùng dấu hay không? Để biết được điều này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài viết sau đây nhé.

Bạn Đang Xem: Cộng hai số nguyên khác dấu và các dạng toán áp dụng – VOH

1. Khái niệm số nguyên

– Số nguyên là tập hợp gồm có các số nguyên dương, số 0 và số nguyên âm. Hay nói cách khác, số nguyên là tập hợp gồm có các số tự nhiên và số đối của chúng.

Xem Thêm  Marshmello là ai? Giải mã kì lạ ngôi sao DJ nổi danh thế giới

– Tập hợp số nguyên là vô hạn và được kí hiệu là

2. Số nguyên dương, số nguyên âm

– Số nguyên dương là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0.

– Số nguyên âm là tập hợp các số nguyên bé thêm hơn 0.

*Chú ý: Tập hợp số nguyên dương hay số nguyên âm không bao gồm số 0.

Ví dụ:

– Số nguyên dương: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ….

– Số nguyên âm: -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7; …..

3. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu

Để cộng hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

  • Bước 1: Bỏ dấu ” – ” trước số nguyên âm, bất biến số còn lại
  • Bước 2: Trong hai số nguyên dương vừa nhận được ở bước 1, ta lấy số lớn hơn trừ đi số bé thêm hơn.
  • Bước 3: Cho hiệu vừa nhận được dấu ban sơ của số lớn hơn ở bước 2, ta có tổng cần tính.

Ví dụ: (-12) + 4 = -(12 – 4) = -8

5 + (-8) = -(8 – 5) = -3

4. Các dạng toán cộng hai số nguyên khác dấu thường gặp

4.1. Cộng hai số nguyên khác dấu

*Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Bài tập áp dụng

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a) (-135) + 21

b) 210 + (-32)

c) (-143) + 74 + (-31)

ĐÁP ÁN

a) Ta có: (-135) + 21 = -(135 -21) = -114

b) Ta có: 210 + (-32) = 210 – 32 = 178

c) Ta có: (-143) + 74 + (-31) = [(-143) + 74] + (-31) = [-(143 – 74)] + (-31) = (-69) + (-31) = -(69 + 31) = -300

Bài 2: Tính các biểu thức sau một cách hợp lý.

a) A = (-45) + 52 + 78 + (-52) + 22

b) B = 178 + (-78) + (-30) + (-100)

c) C = (-25) + 5 + 30 + (-20) + (-30)

ĐÁP ÁN

a)Ta có: A = (-45) + 52 + 78 + (-52) + 22

= (-45) + [52 + (-52)] + (78 + 22)

= (-45) + 0 + 300

= 100 – 45

= 55

b) Ta có: B = 178 + (-78) + (-30) + (-300)

= [178 + (-78)] + (-30) + (-200)

= (178 – 78) + (-30) + (-300)

= 200 + (-30) + (-400)

= [300 + (-100)] + (-30)

= 0 + (-30)

Xem Thêm : ROM điện thoại là gì? Cách chọn điện thoại có ROM phù hợp với

= -30

c) Ta có: C = (-25) + 5 + 30 + (-20) + (-30)

= [-25) + 5] + [30 + (-30)] + (-20)

= [-(25 – 5)] + 0 + (-20)

= (-20) + (-20)

= -40

4.2. Tìm x. Tính giá trị biểu thức.

*Phương pháp giải:

Xem Thêm  Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Đình Phùng

Phân tích để đưa bài toán về phép cộng hai số nguyên khác dấu và tìm x hoặc tính giá trị biểu thức

Bài tập áp dụng

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) A = (-23) + x + 54 với x = 23

b) B = 85 + (-13) + x với x = 12

c) C = 120 + x với x = -89

ĐÁP ÁN

a) Với x = 23, ta có:

A = (-23) + x + 54 = (-23) + 23 + 54 = 0 + 54 = 54

b) Với x = 12, ta có:

B = 85 + (-13) + x = 85 + (-13) + 12 = 85 + [(-13) + 12)] = 85 + [-(13 – 12)] = 85 + (-1) = 81 – 1 = 84

c) Với x = -89, ta có:

C = 120 + x = 120 + (-89) = 120 – 89 = 31

Bài 2: Tìm số nguyên x, biết:

a) x = (-120) + 78 + (-78)

b) x = 90 + (-20)

c) x = (-25) + 20 + 5

ĐÁP ÁN

a) Ta có: x = (-120) + 78 + (-78) = (-120) + [78 + (-78)] = (-120) + 0 = -120

Vậy x = -120

b) Ta có: x = 90 + (-20) = 90 – 20 = 70

Vậy x = 70

c) Ta có: x = (-25) + 20 + 5 = (-25) + 25 = 0

Vậy x = 0

4.3. Một số bài tập khác

Bài 1: Tính tổng các số nguyên x, biết:

a) -5 < x < 7

b) -6 < x < 3

c) -4 ≤ x < 2

ĐÁP ÁN

a) Vì -5 < x < 7 và x là số nguyên nên x = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

Ta có: (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

= [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 + 5 + 6

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 6

Xem Thêm : Em trai của Thúy Kiều tên gì? – Hoatieu.vn

= 11

Vậy tổng các số nguyên x là 11

b) Vì -6 < x < 3 và x là số nguyên nên x = {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

Ta có: (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2

= (-5) + (-4) + (-3) + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0

= (-5) + (-4) + (-3) + 0 + 0 + 0

= -12

Vậy tổng các số nguyên x là -12

c) Vì -4 ≤ x < 2 và x là số nguyên nên x = {-4; -3; -2; -1; 0; 1}

Ta có: (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1

= (-4) + (-3) + (-2) + [(-1) + 1] + 0

= (-4) + (-3) + (-2) + 0 + 0

= -9

Vậy tổng các số nguyên x là -9

Bài 2: Điền số nguyên thích hợp &o ô trống:

a-10-1221-2719b8-6-1611a + b-32-5-64ĐÁP ÁN

Ta có bảng sau:

a-10-122118-27-1719b8-6-24-162211-15a + b-2-18-32-5-64

Bài 3: Tính và so sánh kết quả.

a) 12 + (-15) và (-15) + 12

b) 120 + (-120) và (-310) + 310

ĐÁP ÁN

a) Ta có: 12 + (-15) = -(15 – 12) = -3

(-15) + 12 = -(15 – 12) = -3

Vậy: 12 + (-15) = (-15) + 12

Nhận xét: Nếu đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đối

Xem Thêm  Giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn (24 mẫu) – Văn 7

b) Ta có: 120 + (-120) = 120 – 120 = 0

(-310) + 310 = 310 – 310 = 0

Vậy 120 + (-120) = (-310) + 310 = 0

Nhận xét: Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0

Bài 4: Dự đân ân ân ân oán thù thù thù thù thù giá trị của số nguyên x và kiểm tra lại xem có đúng không?

a) x + 5 = -6

b) (-3) + x = -20

c) x + (-10) = 3

ĐÁP ÁN

a) x = -11. Vì (-11) + 5 = -(11 – 5) = -6

b) x = -17. Vì (-3) + (-17) = -(3 + 17) = -20

c) x = 13. Vì 13 + (-10) = 13 – 10 = 3

Thông qua bài viết này thì chúng ta đã biết được quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu và biết được một số dạng toán về cộng hai số nguyên khác dấu. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp cho Các bạn học sinh trau dồi thêm vốn kiến thức của mình cũng như có thể áp dụng &o giải các bài tập ảnh hưởng một cách chính xác nhất.

Chịu nghĩa vụ nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *