Công thức diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ 2023

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Công thức diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ 2023. Bài viết sxq cua hinh tru tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Không còn gì bất ngờ, khi ta thường xuyên phát giác gỡ các vật thể hình trụ trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hình trụ còn là một trong những kiến thức toán học quan trọng. Vậy hình trụ là gì, công thức và cách tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ ra sao?

Bạn Đang Xem: Công thức diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ 2023

Ngay sau đây, đội ngũ INVERT sẽ hướng dẫn bạn biết hình trụ là gì, công thức và cách tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ vô cùng chi tiết, dễ hiểu thông qua bài viết sau.

Hình trụ là gì? Diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ?

Hình trụ là 1 loại hình học không gian cơ bản, được giới hạn bởi mặt trụ và 2 đáy là 2 đường tròn bằng nhau. Khi quay hình chữ nhật 1 vòng quanh 1 cạnh cố định của hình chữ nhật đó sẽ tạo ra được hình trụ tròn xoay.

Diện tích bao quanh hình trụ chỉ gồm diện tích mặt bao quanh, bao bọc hình trụ và không gồm diện tích 2 đáy.

Diện tích toàn phần hình trụ được tính là độ lớn của toàn bộ không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích bao quanh và diện tích 2 đáy tròn.

Giả sử hình chữ nhật có tên là ABCD, CD là 1 cạnh cố định, khi đó:

 • DA và CB quét nên 2 đáy của hình trụ, là 2 hình tròn bằng nhau và song song, tâm 2 đường tròn lần lượt là D và C.
 • Mặt bao quanh của hình trụ được quét nên bởi cạnh AB và mỗi vị trí của AB được gọi là 1 đường sinh.
 • Các đường sinh vuông góc với 2 mặt bằng đáy (2 hình tròn).
 • Độ cao của hình trụ là độ dài của trục hình trụ (cạnh DC) hoặc độ đường sinh.

Công thức tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ

1. Công thức tính diện tích bao quanh hình trụ

Diện tích bao quanh hình trụ được tính bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao.

Xem Thêm  cách tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu cực hay – Toán lớp 12

Công thức: S (bao quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

 • r: bán kính hình trụ
 • h: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ
 • π = 3,14

2. Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần hình trụ được tính bằng diện tích bao quanh cộng với diện tích của 2 đáy

Công thức: S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

 • r: bán kính hình trụ
 • 2 x π x r x h: diện tích bao quanh hình trụ
 • 2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Hướng dẫn cách tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ

1. Tính diện tích của 2 hình tròn (2 x (π x r2))

Bước 1: Trước tiên, hình dung 2 mặt đáy của hình trụ

Hãy tưởng tượng một hình dạng có hình trụ. Khi đó, bạn sẽ thấy mặt trên và mặt dưới của nó là 2 hình tròn bằng nhau. Do vậy, đầu tiên bạn cần tìm diện tích của 2 hình tròn này mới có thể tính diện tích toàn phần của hình trụ.

Bước 2: Sau đó, bạn tìm bán kính hình trụ

bán kính được hiểu là khoảng cách từ tâm đường tròn đến 1 điểm trên đường tròn đó và được ký hiệu bằng chữ “r”. Bên cạnh đó, bán kính hình trụ cũng bằng bán kính của hình tròn đáy.

 • Trong các bài toán đố, dữ kiện bán kính sẽ được đề cho sẵn. Nếu không bạn đề sẽ cho đường kính và bạn chỉ cần chia đôi để ra được nửa đường kính.
 • Trong trường hợp bạn đang tính diện tích toàn phần của một vật thật hình trụ, bạn cũng có thể dùng thước đo nửa đường kính

Giả sử: Cho nửa đường kính của hình tròn đáy là 3 cm.

Bước 3: Tiếp theo, tính diện tích cùa hình tròn bên trên

Diện tích hình tròn sẽ bằng số pi (~3.14) nhân với bình phương nửa đường kính của nó. Khi đó, diện tích cùa hình tròn là: π x r2 hay π x r x r.

Để tìm diện tích đáy hay diện tích hình tròn, bạn chỉ cần thay nửa đường kính 3 cm &o công thức: A = πr2. Cách thực hiện như sau:

 • A = πr2
 • A = π x 32
 • A = π x 9 = 28,26 cm2

Bước 4: Kế đó, bạn thực hiện tương tự cho hình tròn ở đầu kia

Sau khi đã tìm được diện tích của 1 đáy, bạn thực hiện tương tự với đáy thứ 2. Hoặc bạn cũng có thể áp dụng tính chất để nhận ra 2 đáy là như nhau nên bạn không bắt buộc phải tính nữa.

2. Tính diện tích của mặt bao quanh (2π x r x h)

Bước 1: Đầu tiên, hình dung mặt bao quanh của hình trụ

Muốn tính diện tích bao quanh hình trụ, bạn cũng phải tưởng tượng ra một vật hình trụ như hộp sữa bò thường hay sử dụng để nhận biết đáy trên và đáy dưới. Khi đó, bán kính của thành hộp sữa cũng là bán kính của đáy nhưng khác với đáy vì phần thành bao quanh còn có chiều cao.

Bước 2: Tiếp theo, tìm chu vi của hình tròn

Sau khi đã hình dung được mặt bao quanh của hình trụ bạn phải phải tìm chu vi mới có thể tìm diện tích của mặt bao quanh. Bạn tìm chu vi bằng cách nhân bán kính với 2π.

Theo như ví dụ trên: Chu vi hình trụ bằng: 2π. 3 cm x 2π = 18,84 cm.

Xem Thêm : Cho Các Chất: Ancol Etylic, Glixerol, Glucozơ, đimetyl Ete Và Axit

Bước 3: Rồi bạn nhân chu vi của đường tròn với chiều cao hình trụ

Tới đây, bạn tiếp tục lấy chu vi vừa tính được nhân với chiều cao để ra diên tích của mặt bao quanh.

Xét theo ví dụ: Hình trụ có chiều cao là (5 cm): 18,84 cm x 5 cm = 94,2 cm2.

3. Cộng hai kết quả với nhau ((2) x ( π x r2)) + (2π x r x h)

Bước 1: Trước hết, hình dung toàn bộ hình trụ

Trước khi bước &o tính toán, bạn cần tưởng tượng ra 2 đáy của hình trụ. Rồi tiếp tục nghĩ về mặt bao quanh nối 2 đáy của hình trụ. Sau đó, bạn mới nghĩ về toàn bộ hình trụ và tính diện tích toàn bộ mặt phẳng của nó.

Xem Thêm  Ngày 27 Tháng 12 Năm 2021 là Ngày bao lăm Âm Lịch?

Bước 2: Tiếp theo, bạn nhân đôi diện tích của 1 đáy

Sau khi đã hình dung được hình trụ, bạn tiến hành nhân kết quả diện tích 1 đáy 28,26 cm2 với 2 để có diện tích của 2 đáy: 28.26 x 2 = 56.52 cm2.

Bước 3: Cuối cùng, cộng diện tích của mặt bao quanh với diện tích đáy.

Kết quả diện tích toàn phần của hình trụ sẽ được hiện ra khi bạn cộng diện tích của 2 đáy với diện tích mặt bao quanh.

Lấy theo ví dụ trên: Diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao 5 cm và đáy hình tròn với bán kính 3 cm là: 56,52 cm2 + 94,2 cm2 = 150,72 cm2.

Một số bài tập tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ

1. Bài tập tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ có lời giải

Câu 1: Một hình trụ có chu vi đáy bằng 20 cm, diện tích bao quanh bằng 14 cm2. Tính chiều cao của hình trụ?

Giải:

Diện tích bao quanh của hình trụ: Sxq = 2 x π x r x h = 20 x h = 14

→ h = 0,7 (cm)

Câu 2: Tính diện tích toàn phần của hình trụ, có độ dài đường tròn đáy là 10cm, khoảng cách giữa 2 đáy là 6cm.

Giải:

Theo đề bài ta có: h = 6cm; 2r = 10cm => r = 5cm.

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần hình trụ:

Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)Stp=2πr(r+h)=2π.5(5+6)=110π(cm2)

=> Vậy diện tích toàn phần của hình trụ là 110π(cm2)

Câu 3: Tính diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao là 7cm và diện tích bao quanh bằng 310 (cm2)

Giải: Theo đề bài ta có: h = 7, Sxq=310

Áp dụng công thức tính diện tích bao quanh Sxq = 2πrh

⇒ r= (Sxq) : 2πrh = 310 : 2π.7 ≈ 7cm

Vậy Sđ = πr2 = π.72 = 49π ≈ 154cm2

Diện tích toàn phần của hình trụ: Stp = 2. Sđ + Sxq = 2.154 + 310 = 618cm2

Câu 4: Cho 1 hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 4 cm, chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ dày 6 cm. Hỏi diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Giải:

Diện tích bao quanh là Sxq = 2πrh = 2 x 3,14 x 4 x 6 = 151 cm²

Diện tích toàn phần hình trụ là: Stp = 2TR x ( R + H ) = 2 x 3,14 x 4 x (4 + 8) = 301 cm².

Câu 5: Tính diện tích toàn phần của hình trụ, có độ dài đường tròn đáy là 10cm, khoảng cách giữa 2 đáy là 6cm.

Giải: Theo đề bài ta có : h = 6cm ; 2r = 10cm = > r = 5cm .

Diện tích toàn phần hình trụ : Stp = 2πr ( r + h ) = 2.5 ( 5 + 6 ) = 110 (cm²)

Kết luận: Diện tích toàn phần của hình trụ là 110r ( cm3 )

Xem Thêm : 9 nốt ruồi dưới lòng bàn chân thường hay xuất hiện có ý nghĩa gì?

Câu 6: Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm , được đặt khít &o một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Giải: Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích bao quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm , chiều cao 1,2m = 120cm .

Diện tích bao quanh của hình hộp chính là diện tích 4 hình chữ nhật bằng nhau với chiều dài là 120 cm và chiều bát ngát 4cm: Sxq = 4. 4. 120 = 1920 cm2

Câu 7: Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích bao quanh bằng 352cm2. Chiều cao của hình trụ là bao nhiêu?

Giải:

Ta có: Sxq = 2πrh

⇒ h = Sxq : 2πr

Với S = 352 cm2, r = 7cm

⇒ h = 352 : 2π7 ≈ 8 (cm)

Câu 8: Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích bao quanh của hình trụ 314 cm2. Hãy tính bán kính đường tròn đáy (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải:

Diện tích bao quanh hình trụ bằng 314cm2

⇔ 2.π.r.h = 314

Xem Thêm  Đạt Villa khẳng định chưa nhận được khoản 600 triệu donate nào

Mà r = h

⇒ 2πr2= 314

⇒ r2 ≈ 50

⇒ r ≈ 7,07 (cm)

Câu 9: Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít &o một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp (Hộp hở 2 đầu, không tính lề và mép dán).

Giải: Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích bao quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao quanh của hình hộp chính là diện tích bốn hình chữ nhật bằng nhau với chiều dài là 120 cm và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Câu 10: Hãy tính diện tích bao quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

Giải:

Ta có : C = 13cm, h = 3cm

Diện tích bao quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm2)

2. Bài tập tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ không có lời giải

Câu 1: Cho hình trụ có chu vi đáy là 8π và chiều cao h = 10. Tính diện tích bao quanh & diện tích toàn phần hình trụ?

Câu 2: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 4 (cm) và chiều cao h = 5 (cm). Diện tích bao quanh của hình trụ là bao nhiêu?

Câu 3: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 8cm và diện tích toàn phần 564π cm2. Tính chiều cao của hình trụ:

Câu 4: Hộp sữa Ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao h = 12cm và đường kính đáy h = 8cm. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy π ≃ 3,14

Câu 5: Một hình trụ có bán kính đáy R = 2cm và diện tích xunh quanh là Sxq = 100π . Tính diện tích toàn phần của hình trụ?

Câu 6: Tính diện tích bao quanh của một hình trụ có chu vi đường tròn đáy là 4π và chiều cao h =2.

Câu 7: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 12 cm và diện tích toàn phần 672π cm2. Tính chiều cao của hình trụ

Câu 8: Diện tích và chu vi của một hình chữ nhật ABCD (AB > AD) theo thứ tự là 2a2 và 6a.Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng ta được một hình trụ. Tính diện tích bao quanh của một hình trụ này

Câu 9: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm, chiều cao 10cm. Diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy bằng bao nhiêu?

Câu 10: Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m2 và diện tích toàn phần của nó là 14m2. Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ (lấy π =3,14, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)

Trên đây là công thức diện tích xung quanh & diện tích toàn phần hình trụ mà đội ngũ INVERT chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này Anh chị em hoàn toàn có thể tính được diện tích xung quanh & diện tích toàn phần hình trụ 1 cách dễ dàng. Nếu có gì thắc mắc bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *