Bài 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế – Hoc24

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Bài 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế – Hoc24. Bài viết trong co cau khu vuc 1 tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Bạn Đang Xem: Bài 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế – Hoc24

Ý nghĩa

-Có tầm quan trọng trong các mục tiêu phát triển kinh tế.

-Tạo tiền đề đẩy mạnh xuất khẩu, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo…

Xem Thêm  Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của đảng đánh thắng

– Phát huy tốt các nguồn lực

– Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

1.Chuyển dịch cơ cấu ngành

a, Thực trạng

– Giảm tỷ trong khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II, khu vực III chiếm tỷ trọng cao nhưng chưa ổn định. Năm 2005, lần lượt các khu vực I, II, III có tỷ trọng là: 21,0%; 41,0%; 38,0%.

– Xu hướng chuyển dịch là tích cực, nhưng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

– Có sự chuyển dịch trong nội bộ ngành.

+Khu vực I: giảm tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản.

  • Trong nông nghiệp, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi tăng
  • Trong tr

    Xem Thêm : Hoang mạc là gì? Các hoang mạc, sa mạc lớn nhất thế giới?

    ồng trọt: giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, thực phẩm

  • Trong chăn nuôi: Tăng mạnh ngành chăn nuôi gia súc
  • Trong ngành thuỷ sản: giảm tỉ trọng ngành khai thác, tăng tỉ trọng ngành nuôi trồng, đẩy mạnh nuôi đặc sản, các sản phẩm có giá trị xuất khẩu

+Khu vực II: công nghiệp chế biến có tỷ trọng tăng, công nghiệp khai thác có tỷ trọng giảm. Đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là các sản phẩm thời thượng, có chất lượng và có mức cạnh tranh.

+Khu vực III: tăng nhanh các lĩnh vực ảnh hưởng đến cấu trúc hạ tầng, phát triển đô thị và các dịch vụ mới, hiện đại: ngân hàng, bảo hiểm, du lịch…

Xem Thêm  Công thức tính chu vi tam giác thường vuông cân đều – Thủ Thuật

b, Nguyên nhân

– Áp dụng đường lối đổi mới KT- XH một cách toàn diện, sâu sắc

– Tiến hành CNH- HĐH

– ảnh hưởng của cuộc cách mạng KH- công nghệ hiện đại

2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

a, Thực trạng

– Thành phần kinh tế Nhà nước giảm tỷ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

– Thành phần kinh tế tư nhân ngày càng tăng tỉ trọng.

– Thành phấn kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh tỉ trọng, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

b, Nguyên nhân

– Đường lối phát triển nền kinh tế hảng hoá nhiều thành phần của nhà nước

– Chính sách mở cửa, phát triển giao lưu hợp tác quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài

– Do áp dụng cơ chế thị trường

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế

a, Thực trạng

Xem Thêm : Á hậu Diệp Thúy An là ai? Chân dung vợ của Hồ Gia Hùng HKT

– Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp.

– Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn.

– D

ịch vụ: mở rộng các trung tâm dịch vụ lớn, mạng lưới trung tâm dịch vụ toả rộng khắp toàn quốc.

– cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm:

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Xem Thêm  Khí amoniac – NH3 là gì? Có ở đâu? Điều chế ra sao?

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

b,Nguyên nhân

– Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của các vùng khác nhau.

– Trình độ phát triển kinh tế ngày càng cao.

– Chính sách nhà nước và có sự đầu tư của nước ngoài.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *