Hướng dẫn đánh giá tỷ giá cuối năm theo thông tư 400/2014/TT-BTC

Chúng tôi rất trân trọng thời gian quý báu mà bạn đã dành để đọc bài viết Hướng dẫn đánh giá tỷ giá cuối năm theo thông tư 400/2014/TT-BTC trên blog của chúng tôi. Sự quan tâm và sự đồng hành của bạn là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn bạn.

Trong toàn cảnh hội nhập kinh tế, khuyến khích giao lưu mua bán quốc tế thì việc sử dụng ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phổ biến. Do đó, kế toán cần phải nắm rõ những kiến thức thúc đẩy đến việc đánh giá tỷ giá cuối năm . Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật ACC sẽ cung cấp thông tin về Hướng dẫn đánh giá tỷ giá cuối năm theo thông tư 300/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn đánh giá tỷ giá cuối năm theo thông tư 400/2014/TT-BTC

Hướng dẫn đánh giá tỷ giá cuối năm theo thông tư 100/2014/TT-BTC

1. Quy định về chênh lệch tỷ giá

Theo Điều 69 Thông tư 600/2014/TT-BTC thì “Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái là chênh lệch phát sinh từ việc luận bàn thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá ân hận đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá ăn năn hận đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

– Thực tế mua bán, luận bàn, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ;

– Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập văn bản văn bản công bố công bố công bố văn bản báo cáo tài chính;

– chuyển đổi công bố tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.”

Trong đó, theo điểm b tiết 1.3 Khoản Điều 69 Thông tư 400/2014/TT-BTC cũng quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá. Theo đó, “tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập công bố tài chính: Là tỷ giá công bố của bank thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) theo nguyên tắc:

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản: Là tỷ giá mua ngoại tệ của bank thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch tại thời điểm lập công bố tài chính. Đối với các khoản ngoại tệ gửi bank thì tỷ giá thực tế khi đánh giá lại là tỷ giá mua của chính bank nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ.

Xem Thêm  Đường trung tuyến là gì? – Công thức tính độ dài đường trung tuyến

– Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả: Là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại tại thời điểm lập công bố tài chính;

– Các đơn vị trong tập đoàn được áp dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch nội bộ.”

Ví dụ: Doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá lại các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ &o cuối năm tài chính. Theo đó, để có thể đánh giá được chênh lệch tỷ giá cuối năm, kế toán &o trang web của ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp thường xuyên sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán nhằm lấy thông tin về tỷ giá.

Số liệu về tỷ giá ân hận hận đoái mà ngân hàng công bố sẽ gồm có các nội dung: tỷ giá mua – tỷ giá mua tiền mặt và tỷ giá mua chuyển khoản; tỷ giá bán. Trong đó, sẽ phụ thuộc &o việc doanh nghiệp sử dụng bề ngoài thanh toán nào để chọn tỷ giá mua tiền mặt hoặc tỷ giá mua chuyển khoản.

Dường như, việc chọn giá mua hay tỷ giá bán còn phải phụ thuộc &o việc phân loại khoản mục tiền có gốc ngoại tệ là tài sản nợ hay tài sản phải trả. Nếu khoản mục tiền đó có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả thì kế toán doanh nghiệp chọn tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá là tỷ giá bán và ngược lại.

2. Các tài khoản sử dụng khi tiến hành đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm

Xem Thêm : TikToker Ngọc Matcha khởi nghiệp với Brand Name thời trang riêng

Kế toán có thể sử dụng tài TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn hận đoái theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Thông tư 400/2014/TT-BTC. Theo đó, TK 413 có 2 tài khoản cấp 2:

  • Tài khoản 4131 – Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ;
  • Tài khoản 4132 – Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái giai đoạn trước hoạt động.

cấu tạo và nội dung mà TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái phản ánh:

– Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

Xem Thêm  Cách trả lời thắc mắc “Tại sao bạn lại nghỉ việc ở công ty cũ?” cực hay

– Lỗ tỷ giá trong giai đoạn trước buổi giao lưu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 300% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, bình an, quốc phòng.

– Kết chuyển lãi tỷ giá &o doanh thu hoạt động tài chính.

– Lãi tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.

– Lãi tỷ giá trong giai đoạn trước buổi giao lưu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, bình yên, quốc phòng.

– Kết chuyển lỗ tỷ giá &o chi phí tài chính.

SDCK: Lỗ tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của DNNN.SDCK: Lãi tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của DNNN.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ lập thông báo tài chính được ghi nhận &o TK 4131, sau khi bù trừ chênh lệch tỷ giá tăng và giảm trên TK 4131 số còn lại kết chuyển ngay &o doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

Một điều cần lưu ý nữa là TK 413 không có số dư cuối kỳ.

3. Phương pháp kế toán nghiệp vụ đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm

(1) Khi lập công bố tài chính, kế toán tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá ân hận đoái giao dịch thực tế tại thời điểm thực hiện công bố:

+ Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối hận đoái, ghi:

Nợ các TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341,..

Xem Thêm : Cực chất với hướng dẫn hát nhép bằng Muvik giống Linh Ka

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

+ Kết chuyển chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có các TK 1112, 1122, 128, 228, 131, 136, 138, 331, 341,…

(2) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

+ Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính:

Nợ TK 4131

Có TK 515

+ Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính:

Nợ TK 635

Có TK 4131

Chú ý: Không được dùng số tiền lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối năm tài chính để phân chia lợi tức cho cổ đông hay chia liên doanh.

Trên đây là tất cả thông tin về Hướng dẫn đánh giá tỷ giá cuối năm theo thông tư 200/2014/TT-BTC mà Công ty Luật ACC cung cấp tới các bạn đọc giả. Nếu các bạn đọc giả còn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào tác động đến bài viết hoặc những vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ với Công ty Luật ACC để nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư và các tác giả. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các bạn đọc. Trân trọng!

Xem Thêm  Cung hoàng đạo của BTS theo từng member, bạn có tò mò?

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng cả nước ✅ Đăng ký giấy phép buôn bán ⭐ Thủ tục cần được thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động buôn bán của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện thông báo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại hay những hoạt động sinh hoạt khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin thông tin

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *