Hàm Left, Mid và Right trong Power Apps – Microsoft Learn

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Hàm Left, Mid và Right trong Power Apps – Microsoft Learn. Bài viết ham left right tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Trích xuất phần bên trái, giữa hoặc phải của một chuỗi văn bản.

Bạn Đang Xem: Hàm Left, Mid và Right trong Power Apps – Microsoft Learn

Mô tả

Hàm Left, MidRight trả về 1 phần của chuỗi.

 • Hàm Left trả về các ký tự ở đầu chuỗi.
 • Hàm Mid trả về các ký tự ở giữa chuỗi.
 • Hàm Right trả về các ký tự ở cuối chuỗi.

Nếu bạn bổ dụng một chuỗi làm đối số, hàm sẽ trả về một trong những phần của chuỗi như yêu cầu. Nếu bạn bổ nhậm bảng một cột chứa các chuỗi, hàm sẽ trả về bảng một cột chứa các phần của những chuỗi đó như bạn yêu cầu. Nếu bổ dụng bảng nhiều cột, bạn có thể chuyển bảng này thành bảng một cột, như mô tả trong phần cách thao tác với bảng.

Xem Thêm  Tổng Dư Nợ Là Gì? Những Thông Tin bạn cần hiểu rõ Năm 2023

Nếu vị trí khởi đầu là một số âm hoặc vượt quá độ dài chuỗi, hàm Mid trả về blank. Bạn có thể kiểm tra độ dài của chuỗi bằng cách sử dụng hàm Len. Nếu bạn yêu cầu nhiều ký tự hơn so với số ký tự của chuỗi, hàm sẽ trả về nhiều ký tự nhất có thể.

Cú pháp

Xem Thêm : Áo sweater là gì? Cách phối đồ với áo sweater cực chất cho các thiếu nữ

Left( String, NumberOfCharacters )Mid( String, StartingPosition [, NumberOfCharacters ] )Right( String, NumberOfCharacters )

 • String – Bắt buộc. Chuỗi từ sẽ trích xuất kết quả.
 • StartingPosition – Bắt buộc (chỉ đối với hàm Mid). Vị trí bắt đầu. Ký tự đầu tiên của chuỗi là vị trí 1.
 • NumberOfCharacters – Bắt buộc (chỉ đối với hàm LeftRight). Số ký tự cần trả về. Nếu hàm Mid không có đối số này, hàm sẽ trả về phần tính từ vị trí đầu tiên cho đến hết chuỗi.

Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition [, NumberOfCharacters ] )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

 • SingleColumnTable – Bắt buộc. Bảng một cột gồm các chuỗi cần trích xuất kết quả.
 • StartingPosition – Bắt buộc (chỉ đối với hàm Mid). Vị trí khởi đầu. Ký tự đầu tiên của chuỗi là vị trí 1.
 • NumberOfCharacters – Bắt buộc (chỉ đối với hàm LeftRight). Số ký tự cần trả về. Nếu hàm Mid không có đối số này, hàm sẽ trả về phần tính từ vị trí đầu tiên cho đến hết chuỗi.
Xem Thêm  FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O – THPT Lê Hồng Phong

Ví dụ

Một chuỗi

Các ví dụ trong phần này sử dụng công cụ điều khiển nội dung nhập văn bản làm nguồn dữ liệu. Công cụ điều khiển này có tên là Author và chứa chuỗi “E. E. Cummings”.

Công thức Mô tả Kết quả Left( Author.Text, 5 ) Trích xuất tối đa 5 ký tự từ đầu chuỗi. “E. E.” Mid( Author.Text, 7, 4 ) Trích xuất tối đa 4 ký tự của chuỗi, mở đầu từ ký tự thứ 7. “Cumm” Mid( Author.Text, 7 ) Trích xuất toàn bộ ký tự của chuỗi, mở đầu từ ký tự thứ 7. “Cummings” Right( Author.Text, 5 ) Trích xuất tối đa 5 ký tự từ cuối chuỗi. “mings”

Bảng một cột

Ở mỗi ví dụ trong phần này, hàm trích xuất các chuỗi từ cộtAddress (Địa chỉ) của nguồn dữ liệu tên là People và trả về bảng kết quả có một cột:

Xem Thêm : Bi kịch cuộc đời của ‘Lý Mạc Sầu’ nổi nhất màn ảnh – VietNamNet

Công thức Mô tả Kết quả Left( ShowColumns( People, “Address” ), 8 ) Trích xuất 8 ký tự đầu tiên của mỗi chuỗi. Mid( ShowColumns( People, “Address” ), 5, 7 ) Trích xuất 7 ký tự ở giữa mỗi chuỗi, bắt đầu từ ký tự thứ 5. Right( ShowColumns( People, “Address” ), 7 ) Trích xuất 7 ký tự cuối cùng của mỗi chuỗi.

Ví dụ chi tiết

 1. Nhập hoặc tạo bộ sưu tập tên là Inventory và hiển thị bộ sưu tập này trong thư viện, như quy trình đầu tiên được mô tả trong phần Hiển thị Hình ảnh và văn bản trong thư viện.

 2. Đặt thuộc tính Văn bản của nhãn phía bên dưới thư viện thành công thức sau:

  Right(ThisItem.ProductName, 3)

  Nhãn hiển thị 3 ký tự cuối cùng của mỗi tên sản phẩm.

Xem Thêm  Internet là gì? Nguồn gốc hình thành và vai trò của internet

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *