Chu vi hình chữ nhật: Công thức và bài tập – Giải Toán

Chúng tôi rất vui được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Chu vi hình chữ nhật: Công thức và bài tập – Giải Toán. Bài viết tinh chu vi hinh chu nhat tập trung giải thích ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa này trong tối ưu hóa nội dung web và chiến dịch tiếp thị. Chúng tôi cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích từ khóa, kèm theo chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút người dùng.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với các công thức chu vi hình chữ nhật giúp Anh chị em học sinh nắm vững các kiến thức và cách tính chu vi hình chữ nhật và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời Anh chị em học sinh cùng bài viết liên quan bài viết.

Bạn Đang Xem: Chu vi hình chữ nhật: Công thức và bài tập – Giải Toán

1. Định nghĩa hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông (Hai cạnh chiều dài vuông góc với hai cạnh chiều bao la tạo thành 4 góc vuông), có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

+ Độ dài cạnh dài được gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn được gọi là chiều bao la rãi.

Chu vi hình chữ nhật: Công thức và bài tập

2. Công thức tính chu vi và nửa chu vi hình chữ nhật

✩ Chu vi hình chữ nhật bằng gấp đôi tổng của chiều dài và chiều mênh mông rãi.

P = 2 x (a + b)

Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhật

a và b lần lượt là chiều dài và chiều mênh mông của hình chữ nhật.

✩ Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bằng tổng của chiều dài và chiều bao la.

Xem Thêm  Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp – Luật Hoàng Phi

Nửa chu vi hình chữ nhật = a + b

Trong đó: a và b là chiều dài và chiều mênh mông rãi của hình chữ nhật.

3. Các dạng bài tập tương tác đến chu vi hình chữ nhật

Dạng 1: Cho chiều dài và chiều bát ngát rãi, tính chu vi hình chữ nhật

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều bao la bằng 24cm và chiều dài bằng 26cm.

Bài làm

Chu vi của hình chữ nhật là:

2 x (24 + 26) = 500 (cm)

Đáp số: 100cm

Ví dụ 2: Một hình chữ nhật có chiều mênh mông là 6dm, chiều dài gấp 3 lần chiều bao la. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?

Bài làm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 x 3 = 18 (dm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(6 + 18) x 2 = 48 (dm)

Đáp số: 48dm

Ví dụ 3: Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp gấp hai chiều mênh mông rãi và hơn chiều bát ngát 15m.

Để xem lời giải và hướng dẫn chi tiết bài toán, các em học sinh đọc thêm thêm bài viết: Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Hiệu số phần bằng nhau là:

2 – 1 = 1 (phần)

Giá trị của 1 phần là:

15 : 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

15 x 2 = 30 (m)

Chiều mênh mông rãi mảnh đất hình chữ nhật là:

Xem Thêm : Nằm mơ thấy chuột điềm báo gì, lành hay dữ, đánh số gì? – Invert.vn

30 – 15 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90m.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều mênh mông là 34,5 mét chiều dài hơn chiều bát ngát là 6m. Tính chu vi hình chữ nhật đó

Xem Thêm : Turndown là gì? Tìm hiểu về dịch vụ turndown trong khách sạn

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

34,5 + 6 = 40,5 (m)

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

(34,5 + 40,5) x 2 = 150 (m)

Đáp số: 150m

Dạng 2: Cho độ dài một cạnh và chu vi của hình chữ nhật, tính độ dài cạnh còn lại.

Ví dụ 3: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 72cm, chiều dài bằng 20cm. Tính chiều bao la của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều bao la rãi của hình chữ nhật là:

36 – 20 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

Ví dụ 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 196m. Chiều bát ngát kém chiều dài 16m. Tính độ dài hai cạnh của mảnh đất hình chữ nhật.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

196 : 2 = 98 (m)

Chiều bát ngát rãi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(98 – 16) : 2 = 41 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

Xem Thêm  NON GMO LÀ GÌ ? CÁCH NHẬN BIẾT THỰC PHẨM … – TCI Vietnam

98 – 41 = 57 (m)

Đáp số: Chiều dài: 57m

Chiều bao la: 41m

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chu vi là 824 cm, chiều dài là 251 cm. Tính chiều mênh mông hình chữ nhật.

Xem Thêm : Turndown là gì? Tìm hiểu về dịch vụ turndown trong khách sạn

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

824 : 2 = 412 (cm)

Chiều bát ngát hình chữ nhật là:

412 – 251 = 161 (cm)

Đáp số: 161 (cm)

Ví dụ: Tính chiều dài hình chữ nhật biết nửa chu vi hình chữ nhật là 80m và chiều bát ngát là 30m.

Xem Thêm : Turndown là gì? Tìm hiểu về dịch vụ turndown trong khách sạn

Lời giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

80 – 30 = 50 (m)

Đáp số: 50m

Dạng 3: Cho nửa chu vi, tính chu vi hình chữ nhật

Ví dụ 5: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 40cm. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài làm

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm

4. Bài tập tính chu vi hình chữ nhật

bài viết liên quan thêm các bài tập về tính chu vi hình chữ nhật: Bài tập chu vi hình chữ nhật

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài bằng 10cm, chiều bao la bằng 8cm.

b) Chiều dài bằng 4m, chiều mênh mông bằng 35dm.

c) Nửa chu vi bằng 24m.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 34m, chiều bao la 26m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một khung tranh hình chữ nhật có chu vi bằng 8m, chiều dài bằng 3 mét. Tính chiều bát ngát của khung tranh đó.

Bài 4: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi bằng 50m, biết chiều dài gấp 4 lần chiều bao la. Tính chiều dài và chiều bao la rãi rãi sân trường đó.

Bài 5: Cho hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 7: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao lăm?

Bài 8: Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao lăm?

Bài 9: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một bờ rào bao quanh thửa vườn đó (có cửa ra &o, mỗi cửa rộng 3 mét). Hỏi hàng rào dài bao lăm mét?

Bài 10:

a) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Xem Thêm  cách mạng Tháng Tám năm 1945: Thời cơ và những quyết sách

b) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

c) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

d) Biết chu vi của một hình chữ nhật gấp 12 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 11: Chu vì hình chữ nhật là 180 cm, chiều rộng là 30 cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Bài 12: Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 58m, chiều rộng 42m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 7dm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài 14: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi một hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 80m. Tính cạnh của hình vuông?

vướng mắc liên quan:

  • Một hình chữ nhật có chiều dài là 3dm 2cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm
  • Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m

tham khảo một số công thức tính chu vi các hình:

  • Chu vi hình tròn: Công thức và bài tập
  • Chu vi tam giác: Công thức và bài tập
  • Chu vi hình vuông: Công thức và bài tập
  • Chu vi và diện tích hình thang: Công thức và bài tập

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới Anh chị học sinh Công thức tính chu vi hình chữ nhật. Dường như, Anh chị em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn.

 

Nguồn: https://kengencyclopedia.org
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You

About the Author: badmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *